Search:

Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

Реферати » Педагогіка » Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

Українця можна виховати тільки, виховуючи українця.

В.Тимофєєв.

Директоре! Якщо ти нічого не створив своїми руками, своєю головою, то можеш хоч тричі сповідати найчудовіші теорії та концепції, мати добре серце та старанність на межі божевілля – все буде даремно і кінець кінцем піде прахом.

Справа в тому, що янголи-провідники-хранителі злітаютьсялише на танок талановитих людських рук, інше їм нецікаве - інше вони вміють і самі .

Історичні умови буття українського народу породили самобутній феномен – козацтво. Воно втілювало в собі фізичне і духовне здоров’я нації, інтелектуальну силу, життєздатність, оптимізм і енергію.

Це була обєднана, згуртована, ідейно і духовно зцементована, суворо дисциплінована національна сила, яка очолювала боротьбу проти чужоземних ворогів.

Загальновідомо, що поглиблення і примноження козацько-лицарських традицій в сучасних умовах сприятиме нарощенню зусиль державотворчого спрямування, піднесенню духовності як кожної особистості зокрема, так і всього народу, суспільства в цілому.

Ми, вчителі України, покликані вести широку просвітницьку роботу серед населення з проблем історії, культури, мистецтва, військової справи, державницької діяльності козацтва, прагнути по-козацькому, по-лицарському виховувати підростаюче покоління. На це нас орієнтують Укази Президента України, нормативні документи Міністерства освіти і науки України.

Запропонована збірка надасть практичну організаційну, методичну допомогу педагогам у справі створення і налагодження роботи молодіжних та дитячих козацьких осередків, школи козацько-лицарського виховання.

Автор - Тимофєєв Валерій Якович - педагог-практик, теоретик козацько-лицарського виховання; генерал-осавул Українського козацтва.

Народився на Буджаку в родині вчителів. Працював учителем, завучем, директором школи, головою сільської ради, в апаратах районної державної адміністрації та районної ради на посаді начальника організаційного відділу. Був депутатом сільської та районної рад. Головний редактор альманахів козацтва Південноукраїнського Задністров’я «Козацький вісник», «Козак», «Річ про Адамівську Січі», «Річ про Буджацьку Січ», «Річ про Січ», «Козацтво Задністров’я». Нагороджений іменним годинником від Президента України, козацькими нагородами. Був удостоєний звання «Кращий освітянин України» в номінації «Народе мій завжди буде» за створення навчального закладу нового типу - школи козацько-лицарського виховання. Автор 20 монографій та близько 100 наукових і науково-популярних публікацій з історії та історіографії сучасного козацтва і козацької педагогіки.

Тел.моб. 8-097-466-71-74, E-mail:Generalotaman@rambler.ru

ЗМІСТ

Вступ.Школа козацько-лицарського виховання. (4)

І. Передумови створення шкіл козацько-лицарського виховання. Козацтво Задністров’я. Історична інтерлюдия. (6)

Вступ. 1.Козацькі організації Задністров’я початку 90-х рр. ХХ століття. 2.Козацькі організації Задністров’я середини 90-х рр. ХХ століття. 3.Козацькі організації Задністров’я кінця ХХ століття. 4.Козацькі організації Задністров’я початку ХХІ століття.

ІІ. Козацька педагогіка й сучасна освіта. Педагогічні роздуми. (14)

Вступ. Козацькі навчальні заклади Задністров’я: 1.Білгород-Дністровське педагогічне училище. 2.Миколаївсько-Новоросійська школа. 3.Старокозацька школа. 4.Випаснянська №1 школа. 5.Вигінська школа. 6.Долинівська школа. 7.Турлацька школа. 8.Адамівська школа. 9.Тузлівський навчально-виховний комплекс. Духовне виховання. Нові умови життєдіяльності школи козацько-лицарського виховання.

ІІІ. Школа козацько-лицарського виховання (теоретичні засади). (27)

1. Актуальність проблеми. 2. Провідна ідея. 3. Мета. 4. Основні завдання. 5. Наукові основи. 6. Новизна. 7. Структура та діяльність (компоненти-положення, принципи). 8. Напрямки, форми, методи, прийоми роботи з козацько-лицарського виховання. 9. Види діяльності й форми занять з козацько-лицарського виховання школярів. 10. Висновки.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Подібні реферати:

Курсовий проект з виробничого навчання

Вступ Наш світ з початку свого існування докорінно змінився і постійно продовжує вдосконалюватися, набувати нового вигляду, разом із тим він вимагає від суспільства нових знань вмінь та навичок, тому суспільство постійно повинно вдосконалюватися, та надавати нових знань підростаючому поколінню. З розвитком технічного прогресу відбулася докорінна перебудова нашого суспільства, на основі принципово нових економічних, соціальних і політичних факторів ставить підвищенні вимоги до підготовки робочих кадрів, ...

Формування професійних навиків і умінь в учнів профтехучилищ

Професійна підготовка Професійна підготовка учнів включає чотири ступені: професійний відбір; навчання; формування виробничих колективів; подальше удосконалення професійної майстерності з урахуванням психологічних особливостей особистості, її мотивів і інтересів. Професійний відбір в ряді середніх професійно-технічних училищ проводиться на недостатньому рівні. В основному він заключається в медичному обслідуванні стану здоров’я і вивчення особистих справ учнів. А успіх професійного відбору – це добре проведена ...

Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

Зміст Вступ……………………………………………………………………..3–5 Розділ І Екологічна освіта як психолого-педагогічна проблема……6–14 1.1.Екологічна освіта та екологічне виховання, їх взаємозв’язок та взаємообумовленість …………………………………………………………6–10 1.2.Проблеми екологічного виховання особистості в історії шкільної освіти і педагогічної думки…………………………………………………11–14 Розділ ІІ Зміст та організація екологічної освіти молодших школярів у процесі вивчення рідної мови………………………………………………15–23 2.1.Формування екологічної культури учнів ...