Search:

Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

Допомагають добровільним народним дружинам, пос­там і групам сприяння громадського контролю, громадсь­ким радам та інспекціям у боротьбі з аморальними вия­вами, безгосподарністю, правопорушеннями. Беруть шеф­ство над молодшими школярами, допомагають їм в охороні природи. Ведуть шефську роботу з педагогічно запущеними учнями.

10. ВИСНОВКИ. ЩО ДАЛІ?

„ Цілі віки наш народ витворював, вивершував,фізично,морально і духовно плекав та удосконалював своє козацтво, своє степове лицарство, свою незламну могутню вольницю,та так захопився висвяченням національного козацтва, що й не помітив, як і сам перетворився на козацьку націю!”

Б.Сушинський.

1. Труднощі та проблеми сільської школи випливають із сучасних труднощів села: економічних, демографічних, соціальних.

2. Термінове розв’язання всіх проблем сільської школи у наш час неможливо (особливо соціально-економічних, фінансових, частково методичних), але проблеми виховного характеру ми повинні вирішувати негайно. Основне завдання сільської школи на сучасному етапі – протистояння бездуховності, руйнації національної моралі.

3. Село живе й розвивається доти, доки в ньому живе багатим духовним життям школа, тому сільська школа повинна і може стати осередком духовності, берегинею духу села; для цього вона повинна стати відкритим навчально-виховним закладом з громадсько-державним управлінням.

4. Один з шляхів вирішення проблем сучасного виховання учнів сільської школи – національне виховання у формі козацько-лицарського (”українця можна виховати лише виховуючи українця”) та розумні ідеологізація і політизація виховного процесу (формування патріота, громадського діяча починається з його участі в дитячих і юнацьких громадських організаціях).

5. Неможливо виховати особистість тільки в школі; школа виховує разом із сім’єю, родиною, виробничим колективом, громадою.

6. У вихованні національно свідомих козака та берегині є три ступеня (етапи):

а). Родинно-дошкільне виховання козачати та лелі.

б). Родинно-шкільне виховання джури та дани.

в). Громадсько-родинне виховання козака та берегині.

7. Кожен з етапів козацько-лицарського виховання має свої особливості і проводиться:

А). Родинно-дошкільне – через роботу з батьками дошкільнят та введенням спеціальних курсів до програми дитячого садочка.

Б). Родинно-шкільне – у формі роботи школи козацько-лицарського виховання:

а). Класна робота за рахунок шкільного компоненту з основних дисциплін козацько-лицарського виховання.

б). Позакласна робота за рахунок годин гуртків, у формі Козацької республіки (одна з форм самоврядування учнівського колективу) та класних козацьких загонів.

в). Позашкільна робота у формі діяльності дитячо-юнацької організації „Молода Січ” Українського козацтва.

В). Громадсько-родинне – у формі діяльності куренів Українського козацтва та місцевого осередка жіночої громади Українського козацтва.

8. Основна мета сучасної школи козацько-лицарського виховання – формування в родині, школі і громадському житті творчу особистість козака-лицаря, захисника рідної землі з яскраво вираженою українською національною свідомістю і самосвідомістю, світоглядом і характером, високою мораллю і духовністю.

9. У період розбудови незалежної України у громадському, шкільному і родинному житті нам потрібен насамперед культ лицарства; лицарський дух не дасть нудити у духовній ницості, історичному безпам’ятстві. Тому включення потенціалу козацько-лицарської духовності у виховний процес значно полегшить формування вільної, з стійкими морально-вольовими якостями, силою духу особистості.

10. Українська козацька духовність – це історично сформована система духовних багатств лицарської верстви рідного народу, яка виробила і в своєму бутті, способу життя відобразила найвищі цінності його національної душі, філософії, характеру, світогляду, моралі, правосвідомості, естетики. Це лицарська духовність, компоненти якої розвиваються у напрямі довершеності, найглибшого відображення потреб, інтересів української нації, держави.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Подібні реферати:

Предмет і завдання методики початкового навчання математики

Методика викладання математики—педагогічна наука про мету, зміст, методи, форми і засоби передачі учням математичних знань, про виховання в процесі навчання. Початкова школа — перша ланка середньої загальноосвітньої школи. Вимоги, що стоять перед школою в цілому, визначають ос­новні напрямки роботи її початкової ланки, а отже, і навчальний план. Математика — один з обов'язкових предметів початкових кла­сів. І це не випадково. Визнання математики обов'язковим навчаль­ним предметом загальноосвітньої ніколи ...

Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

ТЕМА. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський "Веселочка". Е. Горева “Кольоровий віршик”. Т.Коломієць "Подарунок". МЕТА. Навчити учнів правильно і виразно читати вірші, обґрунто­вувати свої міркування; розвивати допитливість, інтерес до навколишнього світу, мови; виховувати любов до приро­ди. ОБЛАДНАННЯ. Сигнальні картки кольорів, таблиці, малюнки, ТЗН. ХІД УРОКУ І. Організація класу до уроку. - Добрий день! - кажу, діти, я вам. Доброго здоров’я бажаю гостям, запрошуючи всіх вас на урок читання. Звати мене ...

Виховання в молодших школярів культури поведінки

План 1. Задачі виховання культури поведінки 2. Зміст роботи по вихованню культури поведінки 3. Методика роботи з виховання культури поведінки 4. Причини невиконання молодшими школярами правил культурного поведінки 5. Основні умови ефективності роботи 6. Основні правила культурного поведінки 1. Задачі виховання культури поведінки Цілеспрямована, систематична робота з виховання навичок і звичок культурного поведінки починається з приходом дітей у школу. Саме в початкових класах закладаються основи акуратності й охайності, ...