Search:

Світовий досвід антимонопольного законодавства

[17] Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарче право зарубіжних країн: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ: Ділова Україна, 1996с.290-297

[18] Відомості Верховної Ради України – 1992. – №21 – Ст.296

[19] Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів – К.: Вентурі, 1996 – c.247-251

[20] Закон України “Про Антимонопольний комітет України”// Відомості Верховної Ради України 1993, №50, ст.472

[21] Урядовий кур'єр – 1994. – 2 червня

[22] Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів – К.: Вентурі, 1996 – с.253-258.

[T1]Актуальність теми; місце теми в курсі мікро- і макроекономіки; зв’язки з окремими темами; мета, завдання, поставлені при написанні курсової роботи (через призму яких питань ця мете досягається); методологічна основа курсової роботи, закони, принципи наукового пізнання, інф-освітня база.

[U2]Актуальність теми

[U3]місце теми в курсі мікро- і макроекономіки

[U4]зв’язки з окремими темами

[U5]мета, завдання, поставлені при написанні курсової роботи (через призму яких питань ця мета досягається);

[U6]методологічна основа курсової роботи

[T7]Закон о запрещении частной монополии и обеспечении честных сделок № 54 от 14 апреля 1947 г. С изменениями и дополнениями 1953 г., 1977 г. Наведено за: Кузьмин Р.И. Хозяйственноє право Японии: проблемы, теории и практики: Препринт доклада Института экономико-правовых исследований АН Украины. – Донецк, 1993. – 32 с.

[T8]Мамутов В.К. Антимонопольное регулирование за рубежом // Экономико-правовые проблемы состязательности. – Киев, 1994 с.43 – 53.

[T9]По кожному розділу

[T10]мін. 13

[T11]Ліве

[T12]Ліве

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 


Подібні реферати:

Планування соціально-економічного розвитку країни

План. 1.Суть та значення індикативного планування. 2.Держконтракт та держзамовлення як ефективніінструменти ДРЕ У період становлення ринкових відносин директивне планування, як одна з форм державного регулювання економіки, замінюється індикативним. Вперше ідея індикативного планування була висвітлена К. Лапдауром у праці "Теорія національного економічного планування". Суть його полягає у тому, що уряд діє на соціальний економічний розвиток не шляхом вказівок і затвердження директивних обов'язкових завдань для ...

Податок на додану вартість

ПЛАН Вступ Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах. 2. Структура бюджету. 3. Становлення бюджетної системи України. 4. Розвиток концепцій реформи системи міжбюджетних відносин в Україні. 5. Шляхи стабілізації бюджетної системи України. Висновки Перелік використаної літератури Додатки Вступ. Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні ...

Інфляційні процеси в Україні

Вступ. Інфляція як специфічна якість паперових грошей відома вже багато століть. Ще у 18 ст. з’явилася велика кількість наукових робіт, в яких розглядалась залежність між кількістю золота, срібла в Європі, ростом цін та розвитком виробництва. Більшість авторів стверджували, що ціни не обов’язково зростають, коли для забезпечення більших обсягів виробництва використовуються додаткові обсяги срібла та золота. І хоч сама по собі кількість грошей не має абсолютно ніякого економічного значення, процес збільшення кількості ...