Search:

Світовий досвід антимонопольного законодавства

[17] Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарче право зарубіжних країн: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ: Ділова Україна, 1996с.290-297

[18] Відомості Верховної Ради України – 1992. – №21 – Ст.296

[19] Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів – К.: Вентурі, 1996 – c.247-251

[20] Закон України “Про Антимонопольний комітет України”// Відомості Верховної Ради України 1993, №50, ст.472

[21] Урядовий кур'єр – 1994. – 2 червня

[22] Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів – К.: Вентурі, 1996 – с.253-258.

[T1]Актуальність теми; місце теми в курсі мікро- і макроекономіки; зв’язки з окремими темами; мета, завдання, поставлені при написанні курсової роботи (через призму яких питань ця мете досягається); методологічна основа курсової роботи, закони, принципи наукового пізнання, інф-освітня база.

[U2]Актуальність теми

[U3]місце теми в курсі мікро- і макроекономіки

[U4]зв’язки з окремими темами

[U5]мета, завдання, поставлені при написанні курсової роботи (через призму яких питань ця мета досягається);

[U6]методологічна основа курсової роботи

[T7]Закон о запрещении частной монополии и обеспечении честных сделок № 54 от 14 апреля 1947 г. С изменениями и дополнениями 1953 г., 1977 г. Наведено за: Кузьмин Р.И. Хозяйственноє право Японии: проблемы, теории и практики: Препринт доклада Института экономико-правовых исследований АН Украины. – Донецк, 1993. – 32 с.

[T8]Мамутов В.К. Антимонопольное регулирование за рубежом // Экономико-правовые проблемы состязательности. – Киев, 1994 с.43 – 53.

[T9]По кожному розділу

[T10]мін. 13

[T11]Ліве

[T12]Ліве

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 


Подібні реферати:

Особливості еластичності попиту на звичайні товари та товари низької якості. Товари Гіффена

План Вступ.........................................................................................................................3 1. Історія створення, умови активізації та сутність діяльності братств 4 2. Роль братських шкіл у встановленні освіти та пробудження національної свідомості українців 6 3. Внесок Києво-Могилянської академії у розвиток освіти України 7 4. Полемічна боротьба між унією та православ’ям 8 5. Боротьба українців проти асиміляторських заходів, за збереження національної ...

Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

Протягом усієї історії людство перебуває в стані постійного наукового і технічного пошуку. Розум, зусилля і майстерність рук людини дали змогу їй пройти, напри, вклад, в галузі енергетики шлях від набуття вміння застосування вогню до відкриття ядерної і термоядерної енергії; в галузі транспорту - від винайдення колеса до створення сучасних надшвидкісних поїздів або літаків. Поступальний рух людського суспільства у розвитку науки і техніки називають науково-технічним прогресом, На відміну від науково-технічного прогресу, що ...

Суть, форми і причини інфляції

План: Вступ .......................................................................................... 1 Сутність та форми інфляції: ................................................... 2 Причини інфляції ............................................................. 4 Типи інфляції ................................................................... 6 Інфляція попиту .................................................... 6 Інфляція пропозиції .............................................. 7 Види інфляції ...