Search:

Світовий досвід антимонопольного законодавства

[17] Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарче право зарубіжних країн: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ: Ділова Україна, 1996с.290-297

[18] Відомості Верховної Ради України – 1992. – №21 – Ст.296

[19] Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів – К.: Вентурі, 1996 – c.247-251

[20] Закон України “Про Антимонопольний комітет України”// Відомості Верховної Ради України 1993, №50, ст.472

[21] Урядовий кур'єр – 1994. – 2 червня

[22] Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів – К.: Вентурі, 1996 – с.253-258.

[T1]Актуальність теми; місце теми в курсі мікро- і макроекономіки; зв’язки з окремими темами; мета, завдання, поставлені при написанні курсової роботи (через призму яких питань ця мете досягається); методологічна основа курсової роботи, закони, принципи наукового пізнання, інф-освітня база.

[U2]Актуальність теми

[U3]місце теми в курсі мікро- і макроекономіки

[U4]зв’язки з окремими темами

[U5]мета, завдання, поставлені при написанні курсової роботи (через призму яких питань ця мета досягається);

[U6]методологічна основа курсової роботи

[T7]Закон о запрещении частной монополии и обеспечении честных сделок № 54 от 14 апреля 1947 г. С изменениями и дополнениями 1953 г., 1977 г. Наведено за: Кузьмин Р.И. Хозяйственноє право Японии: проблемы, теории и практики: Препринт доклада Института экономико-правовых исследований АН Украины. – Донецк, 1993. – 32 с.

[T8]Мамутов В.К. Антимонопольное регулирование за рубежом // Экономико-правовые проблемы состязательности. – Киев, 1994 с.43 – 53.

[T9]По кожному розділу

[T10]мін. 13

[T11]Ліве

[T12]Ліве

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 


Подібні реферати:

Споживання та заощадження

Зміст План..................................................................................................3 І. Вступ................................................................................................4 ІІ. Споживання та заощадження...................................................6 2.1.Теорія життєвого циклу споживання і заощадження.....9 2.2.Заощадження та їх витрачання..........................................11 2.3.Функції споживання.............................................................13 ...

Класична теорія

3 розвитком капіталізму, у зв'язку з тим, що капітал із сфери обігу проникає в сферу виробництва (і фундаментально там закріплюється), основні положення меркантилізму починають втрачати акту­альність: на порядок денний виходять нові вимоги - свободи торгівлі та підприємництва. В політичній економії це знайшло відображення в тому, що концепція меркантилізму поступається місцем теоретич­ним поглядам фізіократів у Франції і класичної школи в Англії. Фізіократи - представники одного з напрямків класичної по­літекономії, ...

Програма демонополізації економіки та розвитку конкуренції в Україні

Існуванню конкуренції загрожує монополія. В широкому ро­зумінні монополія — це така ситуація, за якої продавців (виробників) настільки мало, що кожний з них може впливати на загальний обсяг пропозиції та ціну продукції, що реалізується. Практика засвідчує, що залежно від характеру і причин, є такі види монополії: природна, легальна і штучна. Природна монополій існує в галузях, які виробляють рідкісні метали та інші елементи виробництва, а також у галузях інфраструк­тури, що мають важливе і стратегічне значення, контроль над ...