Search:

Мистецтво писемності Стародавнього Сходу

Розширення сфери застосування писемності неминуче приводило до її ускладнення. Відбувається цілеспрямований розвиток образної мови, формується склад сюжетів і, як уже було показано на прикладі Стародавнього Єгипту, з'являються люди, що спеціалізуються у виконанні зображень.

Література в Дворіччі досягла високого рівня розвитку. Численні твори дозволяють скласти уявлення про духовний світ народів, що жили на берегах Євфрату і Тигру. Майже усі відомі нам літературні пам'ятки Дворіччя були записані протягом одного-двох століть після 2000 р. до н. е. У цей період владу над мирними шумерами захопили менш культурні прибульці - амореї. Їх цар Хаммурапі створив велику централізовану державу, у якій була встановлена нова офіційна мова. Це нанесло шумерській цивілізації непоправних втрат, але водночас стало сигналом для активної літературної діяльності. Храмові школи і бібліотеки Вавілонії стали поповнюватися різноманітними літературними творами. Над багатьма з них робота продовжувалася протягом тривалого часу, вони перероблялися, уніфіковувалася послідовність епізодів.

У другій половині II тисячоліття більшість великих епічних творів набула своєї канонічної форми, у якій вони поширювалися аж до пізнього вавілонського періоду. Зміст творів шумерійської літератури не застарів, бо в них трактувалися вічно живі проблеми людства — народження і смерть, любов і зрада.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Гуцульська вишившка. Набір серветок

ЗМІСТ Вступ. І. Розділ. Історія розвитку вишивки. Територіальні особливості. І.І. Розділ. 2.1. Матеріали та обладнання. 2.2. Технологічні особливості. І.І.І. Розділ. Методика і послідовність виготовлення виробу. І.V. Розділ. Методика викладання декоративно-прикладного мистецтва. Висновки. Список використаної літератури. Додатки ВСТУП. ВСТУП. Народне декоративно-прикладне мистецтво розвивається в наш час у вигляді домашнього ремесла та художніх промислів. Як результат творчої діяльності народних мас, воно тісно ...

Художнє сприймання

Художнє сприймання - це процес формування цілісного сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності; здатність до творчого самовиявлення притаманна людині. Однак ця здатність вимагає свідомого, цілеспрямова­ного, планомірного і систематичного розвитку. Основою, на якій здійснюється естетичне виховання художнього сприймання е певний рівень художньо-естетичної культури особистості, її здатності до естетичного освоєння дійсності. Цей рівень виявляється як у розвитку всіх компонентів естетичної ...

Гончарство

Гончарство одне з найстаріших ремесел людини. Зародилось гончарство ще в кам’яному віці. Можна твердити що ще до оволодіння людини вогнем вона почала формувати з глини предмети потрібні для вжитку. Під палючим сонцем ці предмети набирали певну міцність і мали певну цінність. Такими предметами могли бути ємкості для пожитків та амулети. А вже з освоєнням людиною вогню на великій кількості стоянок вчені виявили сліди гончарного посуду та подобу людської фігурки. На території України сліди гончарства археологи датують 7-6 ...