Search:

Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

• наявність значних масштабів нерегламентованої зайнятості;

• зростання молодіжного безробіття;

• регіональні диспропорції між наявністю і потребою в робочій силі;

• низька професійна й особливо територіальна мобільність трудових ресурсів;

• відсутність або недостатня спрацьованість правових норм організаційно-економічних механізмів, що регулюють трудові відн сини, тощо;

• еміграція висококваліфікованої робочої сили.

Контрольні запитання та завдання

1. Що являє собою ринок праці?

2. Які умови виникнення та ефективного функціонування ринку пряці'

3. Охарактеризуйте елементи ринку праці.

4. Які особливості товару “робоча сила”?

5. У чому полягає сутність кон'юнктури ринку праці?

6. Які типи кон'юнктури ринку праці?

7. Які типи і види ринків праці?

8. Поясніть відмінності між відкритим і прихованим ринками праці

9. У чому полягає сутність сегментації ринку праці?

10. Охарактеризуйте теоретичні основи аналізу ринку праці.

Попередня глава Зміст Наступна глава

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Форми і системи оплати праці

Організація оплати праці на підприємствах здійснюється на основі розподілу функцій і робіт, нормування, тарифної системи, форм і систем оплати праці. Тарифна система оплати праці є сукупністю взаємопов'язаних елементів: тарифної сітки, тарифних ставок, схем посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик. Тарифно-кваліфікаційні характеристики використову­ються для розподілу робіт і працівників залежно від їх, відповідно, складності та кваліфікації за розрядами тарифної сітки і є основою формування та ...

Якість продукції та її оцінка

Зміст Вступ ............................................................................................................4 1. Якість і її оцінка .....................................................................................6 1.1. Фактори, що обумовлюють якість продукції ..............................6 1.2. Показники і методи оцінки ............................................................7 1.3. Ефективність і шляхи підвищення ...............................…............9 2. Методи забезпечення якості ...

Поняття, функції та методи управління

Необхідність управління Згідно з основними положеннями теорії систем будь-який об єкт, явище чи процес (включаючи підприємство) можна розглядати як систему. Під системою розуміють сукупність взаємопов'язаних у єдине ціле елементів. Елемент системи • це частина цілого, яку при даному розгляданні не треба роз'єднувати на складові. Таким чином, будь-яка система: — по-перше, складається з двох або більш елементів; — по-друге, кожний елемент системи має характерні лише для нього властивості; — по-третє, між елементами ...