Search:

Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

• наявність значних масштабів нерегламентованої зайнятості;

• зростання молодіжного безробіття;

• регіональні диспропорції між наявністю і потребою в робочій силі;

• низька професійна й особливо територіальна мобільність трудових ресурсів;

• відсутність або недостатня спрацьованість правових норм організаційно-економічних механізмів, що регулюють трудові відн сини, тощо;

• еміграція висококваліфікованої робочої сили.

Контрольні запитання та завдання

1. Що являє собою ринок праці?

2. Які умови виникнення та ефективного функціонування ринку пряці'

3. Охарактеризуйте елементи ринку праці.

4. Які особливості товару “робоча сила”?

5. У чому полягає сутність кон'юнктури ринку праці?

6. Які типи кон'юнктури ринку праці?

7. Які типи і види ринків праці?

8. Поясніть відмінності між відкритим і прихованим ринками праці

9. У чому полягає сутність сегментації ринку праці?

10. Охарактеризуйте теоретичні основи аналізу ринку праці.

Попередня глава Зміст Наступна глава

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства

Сучасний стан більшості суб'єктів господарювання в Україні фахівці визнають як кризовий. Розвиток кризових явищ, з одного боку, і заінтересованість держави в максимальному збереженні підприємств, які мають необхідний потенціал виживання та є стратегічно важливими для країни в цілому або певних регіонів, з іншого боку, зумовили виникнення та поширення нового для України, специфічного за своїми завданнями й функціями виду управління - антикризового. Антикризове управління розглядається як самостійний вид професійної ...

Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

Факт отримання готівки з каси накладає на працівника певну відповідальність, тому особа, що її одержала, повинна звітуватися перед підприємством за її цільове витрачання. Звідси назва особи - підзвітна. Проте слід зазначити, що особа підзвітна й особа, що зветься матеріально відповідальною, - не одне і те ж. Касири, продавці, експедитори, інші працівники, робота яких постійно пов'язана із збереженням цінностей, називаються матеріально відповідальними особами. З кожним із таких працівників при влаштуванні на роботу ...

Оплата праці в бригадах

Зміст ● Вступ. 1.Економічна сутність оплати праці. 2.Форми та системи оплати праці. 3.Система надбавок, доплат та премій працівникам. ● Висновок. Використана література : Власова В.Н. Основы предпринимательской деятельности. М.: Финансы и статистика, 1994. – 167с. Экономика /под ред. А.Булатова. М. БЕК, 1997. – 226с. Калина А.В. Організація та оплата праці в ринкових умовах. – К.: МАУП, 1998. – 274с. Примак Т.О. Економіка підпиємства . – К.:”Вікар”, 2002. – 77с. Основи економічної теорії / за ред. ...