Search:

Сімейне право України. Усиновлення

Реферати » Правознавство » Сімейне право України. Усиновлення

План

I. Міжнародні стандарти в галузі охорони сім’ї і дитинства;

II. Законодавство України про шлюб і сім’ю;

III. Усиновлення:

1. Поняття усиновлення.

2. Особи, які можуть бути усиновленими і усиновлювачами;

3. Особи, які не можуть бути усиновлювачами;

4. Згода батьків дитини на усиновлення;

5. Усиновлення дитини без згоди батьків;

6. Процедура усиновлення;

7. Право на таємницю усиновлення;

8. Правові наслідки усиновлення;

IV. Розробка Державних програм про удосконалення системи усиновлення в Україні.

Проблема правового захисту сім’ї і дитинства ось уже тривалий час перебуває в центрі уваги міжнародної спільноти. Особливого значення надається забезпеченню прав дітей як частини населення, що внаслідок своєї вразливості, фізичної і розумової незрілості потребує особливої охорони і піклування з боку батьків і суспільства.

«Декларація прав дитини» проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року проголошує, що з метою забезпечити дітям щасливе дитинство і користування, для їх блага і блага суспільства, правами і свободами, які тут передбачені, і закликає батьків, чоловіків і жінок як окремих осіб, а також добровільні організації, місцевих влад і національні уряди до того, щоб вони визнали і намагалися дотримуватися цих прав шляхом законодавчих та інших заходів, поступово застосованих відповідно до таких принципів: пр. № 1 «Дитині повинні належати всі зазначені в цій Декларації права. Ці права мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків і без відмінностей чи дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження або іншої обставини, що стосується самої дитини чи її сім’ї». Декларація вказує на те, що дитині повинен бути забезпечений спеціальний захист, і дитина повинна користуватися благами соціального забезпечення. Пр. 6 «Дитина для повного і гармонійного розвитку її особи потребує любові і розуміння. Вона повинна, якщо це можливо, зростати під опікою і відповідальністю своїх батьків, в усякому разі, в атмосфері любові моральної та матеріальної забезпеченості; малолітню дитину не слід, крім тих випадків, коли є виняткові обставини, розлучати зі своєю матір’ю. На суспільстві і на органах публічної влади повинен лежати обов’язок здійснювати особливе піклування про дітей, що не мають сім’ї, і про дітей що не мають достатніх засобів для існування».

Найважливіший міжнародно-правовий акт у галузі захисту прав дитини – це Конвенція про права дитини, схвалена на 44–й сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 листопада 1989 р. (Вона набула чинності для України з 27 вересня 1991р.)

Головним завданням Конвенції є забезпечення дітям особливого піклування та допомоги, надання необхідного захисту і сприяння сім’ї як основному осередку суспільства та природному середовищу для зростання і благополуччя всіх її членів і особливо дітей. Конвенція визнає, що дитині для повного та гармонійного розвитку необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові та розуміння, дитина має бути повністю підготовлена до самостійного життя в суспільстві та вихована в дусі ідеалів, проголошених у Статуті ООН, і особливо в дусі миру, гідності, терпимості, свободи, рівності та солідарності.

Відповідно до ст.1 Конвенції дитиною є кожна людська істота, що досягла 18–річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше.

Конвенцією проголошений принцип рівної відповідальності обох батьків і законних опікунів за виховання дитини; встановлено обов’язок держави щодо піклування, заохочення та забезпечення прав дитини.

Національне законодавство України в галузі сім’ї і шлюбу виходять з основоположних принципів, зафіксованих у ст.51 Конституції України: «Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожне із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї. Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою».

Сімейний кодекс України є основним законодавчим актом у сфері регулювання сімейних відносин.

Проект Сімейного кодексу України був зареєстрований у Верховній Раді України 19 липня 1999р. шість разів проект включався до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України для розгляду в першому читанні, але завжди – в останній робочий день тижня. То щоразу або напередодні знімався з розгляду, або, оскільки був останнім у списку, на його розгляд не вистачало часу. І лише 18 травня 2000 р. він був розглянутий і прийнятий у першому читанні, тобто за основу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Захист прав патентовласника в Україні

ПЛАН 1. Поняття інтелектуальної власності та її правовий захист 2. Порядок видачі патентів і деклараційних патентів 3. Участь Державного департаменту інтелектуальної власності у захисті прав патентовласника Використана література 1. Поняття інтелектуальної власності та її правовий захист Право промислової власності - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічноі творчості. Відповідно до чинного ...

Державне управління в умовах адміністративної реформи

Зміст Вступ Поняття державного управління. Його основні риси і принципи. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади. Реформа державного управління в Україні. а) Рамки. б) Оцінка сучасного стану державного управління. в) Адміністративний контекст реформи. Висновки. 1.ВСТУП З проголошенням курсу на ринкову перебудову економіки і в науці, і в освіті, і в соціальній практиці, і в повсякденному ...

Куріння та діти: як захистити права дітей

Зміст 1. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про порушення прав дитини – 3 стр. 2. Конвенція про права дитини – 3 стр. 2.1. Право на здоров’я – 4 стр. 2.2. Тютюн та здоров’я – 5 стр. 3. Тютюн є прямою загрозою правам дитини – 6 стр. 4. Право дитини бути вільним від куріння дорослих – 7 стр. 5. Повага до поглядів дитини: вільні від диму школа, лікарня, оселя – 8 стр. 6. Право на добробут: не купуйте сигарети, купіть хліба – 10 стр. 7. Право на правдиву і повпу інформацію про тютюн – 10 стр. 8. Як ми можемо ...