Search:

Наркотики: історія і класифікація

Реферати » БЖД » Наркотики: історія і класифікація

Зміст:

1. Вступ . 3

2. З історії . 4

3. Вживання опіуму . 5

4. Вживання гашишу . 6

5. Відкриття ЛСД-25 7

6. Класифікація наркотиків . 8

7. Типи залежності 8

8. Висновок 10

9. Список використаної

літератури 11

Вступ

До кінця 19 ст. наркоманія не розглядалася, як міжнародна медична проблема, що потребує пайпильнішого рішення. І лише з початком 20 ст., з розвитком технічного прогресу і початком лабораторного виробництва алкалоїдів опіуму і кокаїну, наркоманія отримала новий вимір- масовість і епідемічне розповсюдження.

Розвиток транспорту і міжнародна торгівля скоротили відстані і природні кордони між народами, і це значно посприяло розширенню наркоманії.

Сьогодні наркоманія- світова проблема, присутня на всіх континентах, вона демонтрує тенденцію невпинного росту, а її шкідливі наслідки багатогранні як для наркоманів, так і для суспільства загалом. Вона охоплює як здоров’я, так і соціальну, правову, економічну, культурну й етичну сфери. Усе замикається у сторонах трикутника: людина-суспільство-наркотик. Ці три складники перебувають у тісній інтеграції та взаємному зв’язку, а значення кожного з них змінюється в залежності від співвідношення зовнішніх і внутрішніх факторів.

Група експертів ВОЗ у 1957 році визначила наркоманію, як- „Стан епізодичного або хронічного отруєння, викликаного повторюваним введенням наркотика”.

З історії

Уже на початку свого існування первісна людина зіткнулася з жорстоким світом природи, сповненим пасток і небезпек. Усе це викликало в душі страх і занепокоєння, але й бажання перемогти або уникнути їх. Враховуючи його еволюційну недосконалість можна зрозуміти, що первісна людина не завжди була здатною протистояти ворогам і зрозуміти зв’язок закономірностей і випадковостей у світі об’єктів і явищ. Тому його переживання часто носили хаотичний, неупорядкований характер, і це призводило до викривленного сприйняття світу, зародженні у підсвідомості ірраціональних страхів. Для первісної людини світ буву сценою, на якій вона грала роль жертви, яка кожен день переживала свою недосконалісь і ворожість, що оточувала її звідусюди.

По своїй суті людина допитлива і тому сама тягнеться до невідомого. Їй зовсім не важко було відкрити, що природа пропонує такі рослини, які покращують настрій і додають сил, роблячи життя хоч і ненадовго кращим.

Існує гіпотеза, що ще в ранньому палеоліті (40000-10000 роківдо н.р.) відбулося перше знайомство людини з наркотиками.З документів та історичних хронік відомо, що шумери, китайці, індійці, древні греки, ацтеки і племена Сибіру добре знали дію деяких наркотиків,використовуючи їх у власних цілях. Окремі наскельні малюнки дозволяють припустити, що вже тоді за допомогою магічних обрядів і церемоній, які пов’язані з родючістю і мисливством, людина намагався змінити стан свідомості.

Одночасно з розвитком духовного життя і з процесом соціалізації сили супільного тиску ставали суворіші, а контроль над інстинктами- все жорсткішим.Неусвідомлено з’являлися нові душевні цінності, існування наповнювалось новим змістом,але осягнути його ставло дедалі важче. Необхідно було міняти техніку спілкування з підсвідомістю, щоб розширити межі свого „я” і засвоїти шляхи у простори нових переживань.

Раннє відкриття наркотиків допомогло людині встановити контакт з власною підсвідомістю, а також полегшило входження в екстаз.

Вживання опіуму

Першою рослиною з психоактивною дією, яка згадується в історії, був мак. Ще 5 тис. років тому його використовували шумери. Які жили на землях Нижньої Месопотамії (сучасний Ірак).На глиняних табличках, що були знайдені у Ніппурі, залишилися рекомендації щодо приготування і вживання опіуму.Шумери називали його „гіль”, що означає „радість”. Відомо також, що опіум використовувався у медичних цілях греками і арабами.

Гомер, відомий древньогрецький поет, дві з половиною тисяч років тому написав у одній зі своїх поем, що Єлена, донька Зевса, дружина царя Менелая, дала Телемаку (сину Одіссея), кухоль з напоєм, який називався „непентес”, який допомагав забути про біль і горе. Існує припущення, що цей „непентес” не що інше як опіум!

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Правова охорона та роль внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища

План Правова охорона навколишнього природного середовища в містах та інших населених пунктах. Роль органів внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища у виробничій та побутовій сферах. 1. Правова охорона міст та інших населених пунктів вимагають створення в них найбільш сприятливих умов для життя і здоров’я, праці і відпочинку населення. Навколишнє середовище міст – це складний виробничий, природний і соціальний комплекс. Він включає в себе промисловість, транспорт, архітектурно-будівельні ансамблі, ...

Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі

Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони вирішально зумовлені двома факторами – “демографічним вибухом” другої половини ХХ ст. та науково-технічною революцією в усіх сферах. Урбанізація (від лат. urbanos – міський) означає процес зростання міст і міського населення та підвищення їх ролі в соціально-економічному та культурному житті суспільства. Способи виникнення міст в історії людства були різними. Міста виникали як сумісні поселення ремісників, що полегшувало їх виробничу діяльність, як ...

Технічне обслуговування приладів електрообладнання

Перевірити технічний стан, провести ТО акумуляторної батареї. Технічне обслуговування акумуляторної батареї. Термін служби акумуляторних батарей за умови правильної експлуатації їх та своєчасного догляду за ними становить чотири роки або 75 тис. км пробігу автомобіля. Проте цей термін може значно скоротитися в разі порушення правил експлуатації та зберігання батареї. На технічний стан акумуляторної батареї особливо впливають забруднення електроліту, робота й зберігання при підвищеній температурі електроліту та низькому його ...