Search:

Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

Реферати » Міжнародні відносини » Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

Товарна структура зовнішньої торгівлі України.

В експорті України у 1996 році на товари в матеріальній формі припадає 76% (14,1 млрд. дол.), а на товари в нематеріальній формі – послуги 24% (4,5 млрд. дол.) у 1998 р. відповідно 78,3% та 21,7% (13,7 та 3,8 млрд. дол).

Найбільш вагомий обмінний ресурс – це продукція чорної металургії – 30-35% експорту держави. Україна експортує усі види металургійної продукції – від сировини і напівфабрикатів до кінцевих виробів.

Друге місце в експорті Україні посідає продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, в т.ч. з виробництвом пластмас і каучуку – 13,5 – 14,1%.

В експорті України важливе значення мають вироби харчової промисловості – 18,2% у 1996 р. та 8,3% у 1998 р. Україна експортує цукор, алкогольні напої, м’ясо, молочні продукти, тютюн, кондвироби, рослинну олію, сіль, продукти переробки плодів і овочів. Значно зросли експортні поставки насіння і плодів, зернових культур, продуктів борошномельного виробництва. У той самий час на світовому ринку окремі види сільськогосподарської сировини – і накінець, вовна, соняшник тощо ціняться досить високо (500-900 дол. за тону), тому Україна є потенційним експортером цієї продукції.

В експорті України зменшилась частка машин устаткування та механізмів (порівняно з 1992 р. – у 2 рази), із 1996 р. до 1998 р. вона знизилася від 13,8% до 12,7%. Серед засобів транспорту в експорті переважають локомотиви та вагони, а серед машин – котли, ядерні реактори, електричні машини і устаткування.

Україна має потужну мінерально-сировинну і паливну базу, тому в її експорті важливе місце належить паливу і мінеральним продуктам – 8,7%. Експортуються сіль, сірка, штукатурні матеріали, цемент, мінеральне паливо, перш за все нафта, яка значною мірою реєкпортується, та продукти її переробки.

Україна багата на уран, але не має підприємств з виготовлення кінцевого ядерного пального для АЕС. Дуже обмеженим є сучасний експортний потенціал України у виробництві непродовольчих товарів, частка яких в експорті складає всього 4% - це текстиль, взуття, трикотажне полотно, частка, яких в експорті складає всього – 4% - це текстиль, взуття, трикотажне полотно, ????? , головні убори, одяг, шкіра та хутряна сировина. В експорті України переважає сировина та матеріали і мало експортується промислових товарів і технологій. Україна має значні рекреаційно-туристичні ресурси, які при підготовці відповідної інфраструктури обслуговування можуть забезпечити розвиток в країні міжнародного туризму, значно збільшити експорт туристичних послуг.

Близько 20% експорту України припадає на товарні групи з несприятливою кон’юнктурою товарних ринків.

Здійсненню об’єктивної експортної політики перешкоджає низка факторів, серед яких:

низька конкурентоспроможність більшості готових виробів;

повільний перехід на випуск нових товарів;

відставання якості промислової продукції від світових аналогів;

невідповідність продукції світовим стандартам;

висока собівартість багатьох товарів.

(частина вище світової війни)

В імпорті України переважають товари, частина яких складає 92,8% (19,4 млрд. дол.), а послуги посідають незначне місце – всього 7,2% (1,4 млрд. дол.) у 1996 році та 92,1% (16,3 млрд. дол.) товари і 7,9% (1,4 млрд. дол.) послуги у 1998 р.

У структурі імпорту товарів і 48,6% у 1996 р. та 38,8% у 1998 р. припадає на паливо і мінеральні продукти.

Паливо (нафта і газ) надходять головним чином з Росії, крім того, газ постачається з Туркменистану та з Узбекистану.

Машини, устаткування і механізми в імпорті України посідають друге місце і складають відповідно у 1996 р. та 1998 р. – 17,2% і 21,5%, продукція хімічної промисловості, пластмаси і каучук – 8,5% у 1996 р. та 11,4% в 1998 р.

В загальних обсягах імпорту більше 80% складає продукція, що спрямовується на задоволення потреб вітчизняного виробництва та збереження його функціонування. В імпорті послуг так само, як і в їх експорті, провідне значення мають транспортні послуги (31%).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Договірно-правове забезпечення системи українсько-польських культурних зв’язків у пострадянський період

Розробка договірно-правової бази міждержавних українсько-польських стосунків у 90-х роках ХХ ст. виявилася процесом, який зазнав впливу демократичних змін у всій Європі. Його тривалість та насиченість, поступова зміна пріоритетних геополітичних орієнтирів обох країн дали вітчизняним історикам і політологам підстави виділити ряд етапів у відносинах між незалежною Україною та Польщею. Працюючи над цим, учені (зокрема І. Мельникова) відзначають, що нові засади зовнішньої політики України було сформульовано у проголошених ...

Україна i світова організація торгівлі, шляхи наближення

На сьогодні одним із головних пріоритетів зовнішньоекономічної політики України щодо інтеграції у світову економіку є вступ до Світової організації торгівлі (СОТ). У Посланні Президента України до Верховної Ради (2002 р.) набуття членства в СОТ у 2002 — 2003 рр. визначено як системний чинник розвитку національної економіки, підвищення її конкурентоспроможності, лібералізації зовнішньої торгівлі, створення сприятливого середовища для залучення іноземних інвестицій. Майже всі політичні сили в Україні визнають неможливість ...

Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

РЕФЕРАТ бакалаврської роботи слухача Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Меренкова Тараса Юрійовича Тема бакалаврської роботи: Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція Загальний обсяг роботи складає 89 сторінок. Містить 40 літературних джерел, один додаток. Актуальність дослідженої проблеми зумовлена тим, що створення Міжнародного кримінального суду спричинило значні дискусії на міждержавному рівні з приводу компетенції та доцільності існування такого органу. Робота мала ...