Search:

Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

Реферати » Педагогіка » Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

Зміст.

Розділ І. Очні хвороби та їх лікування в умовах спеціалізованих зоро­вих груп при дитячих дошкільних закладах.

І. Види зорової патології.

ІІ. Корекційно-лікувальні схеми.

Розділ ІІ. Класифікація вторинних відхилень у розвитку дітей з зоро­вими аномаліями.

Розділ ІІІ. Організація корекційно-компенсаторної роботи тифлопеда­гога:

Типи корекційних занять.

Рекомендації по побудові занять.

Рекомендації по обладнанню та проведенню занять учителя-дефек­толога.

Основні вимоги до спеціальних наочних посібників.

Розділ IV. Перспективне планування роботи тифлопедагога за лек­сичними темами.

Розділ V. Використання дидактичних ігор і завдань в процесі ко­рекційно-відновлювальної роботи.

Розділ VI. Документація тифлопедагога та її оформлення.

Доведено, що 95% інформації про оточуючий світ мозок людини отримує через зір. Зір є визначним у формуванні уявлень дитини про предмети та явища, їх ознаки, просторове взаємовідношення. Отже, роль зору у психічному розвитку дитини неможливо перебільшити.

Порушення у діяльності зорового аналізатора викликають у дитини труднощі у пізнавальній діяльності, обмежують її можливості. Таким чином, дитина отримує менше інформації про довкілля (як в кількісному, так і в якісному відношенні), ніж діти з нормальним зором. Зрозуміло, що діти з порушеннями зору потребують особливих умов для повноцінного всебічного розвитку. Спеціальні дошкільні заклади та групи для дітей з порушеннями зору саме і є тими установами, що мають на меті виховання, лікування, можливе відновлення і розвиток порушених функцій зору у дітей та підготовку їх до навчання в школі.

Навчання та виховання дітей з порушеннями зору у спеціальних дошкільних закладах здійснюється на основі загальних принципів навчання та виховання у дошкільних закладах. Та, поряд з тим, їх навчання та виховання має свої особливі задачі та принципи, спрямовані на відновлення, корекцію і компенсацію порушених й недорозвинених функцій, організацію диференційованого навчання, підготовку до життя в сучасному суспільстві. Слід відзначити, що специфіка навчання і виховання таких дітей проявляється в урахуванні загальних закономірностей й специфічних особливостей розвитку дітей, опорі на здорові сили і їх збереженні, можливості у використанні спеціальних форм і методів у роботі, перерозподілі навчального матеріалу й заміні темпу його проходження, використанні спеціальних посібників, приладів. Особлива увага звертається на створення санітарно-гігієнічних умов, поєднання корекційно-виховної роботи з лікувально-відновлювальною. Основна відповідальність за підготовку, організацію і проведення цієї роботи у спеціальних групах для дітей з порушеннями зору лягає на тифлопедагога.

Даний посібник складений у вигляді короткого методичного довідника і має за мету допомогти вихователям і тифлопедагогам спеціальних груп та дошкільних закладів для дітей з порушеннями зору у організації корекційно-компенсаторної роботи, визначенні шляхів відновлення зору та усунення вторинних відхилень у дітей з порушеннями зору.

Посібник складається з шести розділів.

У І розділі визначені види зорових патологій, що найчастіше зустрічаються у дітей дошкільного віку, їх основні характеристики. Також наведені корекційно-лікувальні схеми, за якими працюють у спеціальному закладі лікар-офтальмолог, сестра-ортоптистка та тифлопедагог у тісній співпраці, чим досягається найбільший успіх.

ІІ розділ допоможе педагогам визначитися у видах вторинних відхилень у розвитку дітей з порушеннями зору, що виникають внаслідок первинного (зорового) дефекту.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Подібні реферати:

Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

Шляхи розвитку творчих здібностей молодих школярів в процесі формування природних знань. В процесі концепції дванадцятирічної загальноосвітньої школи, освіта покликана створити умови для інтелектуального, соціального, матеріального, фізичного розвитку і саморозвитку, а стратегічному плані закласти фундамент для формування демократичного суспільства, для якого освіченість, вихованість, культура – найвищі цінності, незамінні фактори стабільного добробуту і динамічного розвитку України. Програма навчального курсу “Я і Україна. ...

Науково-методологічні основи соціально-педагогічного патронажу

Подолання бар’єрів у спілкуванні. Мета: навчитися долати перепони у налагодженні контактів з клієнтами при спілкуванні. Завдання 1. Вам пропонується письмово відповісти на наступні запити клієнтів: А) “ Я двічі на цьому тижні прогуляв школу. Отримав записку, що завтра мені потрібно з’явитися до директора і я боюся до смерті. Мене батьки вб’ють, що мені робити?” Б) “Після розлучення я як втрачена. Тепер мені все доведеться робити самій: гроші заробляти, дітей ростити, за будинком слідкувати. Я не знаю, чи можу з усім цим ...

Козацьке тілодуховиховання – основа фізичного та морального становлення особистості

З досвіду роботи колективу Адамівської школи козацько-лицарського виховання Білгород-Дністровського району Одеської області «Козак був здоровий, вільний від хвороб, в сто років тільки в силу брався. Тому жив і весело, і довго.» Д. Яворницький. У Запорозькій Січі виховання юнаків – майбутніх воїнів – було підпорядковане фізичному розвиткові та загартуванню. Козаки досить ефективно вміли використовувати оздоровчі сили природи та гігієнічні фактори для оздоровлення і загартування людей. Під впливом регулярних дій ...