Search:

Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

Виклади за зразком, по пам’яті.

Розділ VI. Документація тифлопедагога та її

оформлення.

Перспективний план корекційно-відновлювальної роботи (додаток №1).

Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу (додаток №2).

Індивідуальна картка розвитку дитини (додаток №3).

Картка мовного розвитку на кожну дитину (додаток №4).

План індивідуальної роботи(додаток №5).

Щоденне планування занять у підгрупах (додаток №6).

Книга аналізу результативності індивідуальної роботи з дітьми (додаток №7).

Витяг з протоколів медико-педагогічної консультації (надається МПК на момент вступу дитини до спец. групи і зберігається весь період перебування дитини у дитячому садку).

Книга взаємозв’язку між дефектологом і вихователем групи (додаток №8).

Графік роботи тифлопедагога , затверджений керівником дитячого садка (додаток №9).

Річний перспективний тематичний план .

ДОДАТОК №1.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН КОРЕКЦІЙНО – ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ ТИФЛОПЕДАГОГА (вікової) ГРУПИ

на . . . . — . . . . . навч. р.

І. Навчально-виховна та корекційна робота:

щоденне проведення підгрупових занять корекційно-компенсаторного характеру;

щоденне проведення індивідуальних занять з метою виправлення та попередження відхилень у розвитку;

розвивати у дітей зорове сприйняття та знайомити їх з оточуючим світом на матеріалі лексичних тем (згідно програми);

в процесі навчання і корекційної роботи формувати у дітей з вадами зору:

а) предметно-практичні дії: (перелік дій згідно програми) /тільки для молодшого віку/;

б) сенсорні функції: (складається на основі “Програми розвитку зорового сприйняття та ознайомлення з оточуючим” під ред. Л. В. Рудакової)

обстежувальні дії (як саме)

кольоророзрізнення (розкрити ширше)

форморозрізнення (розкрити ширше)

сприйняття величини (розкрити ширше);

в) просторове сприйняття та орієнтування

……. (по програмі);

г) зорові функції:

……. (окомір, просліджуюча функція, поле зору координацію, фіксацію, бінокулярний зір і т.д.);

д) предметне сприйняття:

……;

е) загальні способи розумової діяльності:

……;

є) розвиток мови:

…….;

ж) ігрову діяльність:

…….

з) готовність до школи (тільки для підготовчої групи):

…… (навчальна, фізична, особистість – за програмою).

ІІ. Організаційно – методична робота:

Приймати активну участь в оформленні своєї зорової групи, дитячого садка, та кабінету дефектолога.

Надавати консультативну допомогу вихователям групи у підборі наочних посібників, комплектуванні групи.

Систематично підвищувати свою професійну майстерність. Знайомитися з новинками науково-педагогічної та методичної літератури з дефектології, приймати активну участь у семінарах та засіданнях методичного об’єднання тифлопедагогів, педрадах.

Проводити бесіди, лекції, консультації по організації охорони зору дітей та спеціальній методиці проведення навчальних та індивідуальних занять для вихователів спец. групи.

Постійно підтримувати тісний контакт з лікарем-офтальмологом і медсестрою-ортоптисткою, вихователями групи.

ІІІ. Робота з батьками:

Разом з вихователями проводити батьківські збори. Знайомити батьків з умовами перебування дітей у спец. групі, організацією навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи.

Проводити бесіди, лекції, та консультації для батьків з питань зорових відхилень, їх корекції та особливостей психофізичного розвитку дітей.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Подібні реферати:

Комплексне заняття

Мета: Вправляти дітей в ходьбі по лаві. Стрибках в глибину, з обруча, в обруч, бігу змійкою. Закріпити знання дітей про осінні зміни в природі, в житті рослин і тварин. Розширити уявлення про різноманітність рослинного світу. Закріпити поняття про підготовку птахів до зими. Розвивати спостережливість. Здійснювати поступовий перехід від сприймання казкового змісту до математичних завдань. Вправляти дітей у кількісній і порядковій лічбі в межах 5 (серед. гр.), в межах 7 (ст.гр.), уміння рахувати зліва направо і навпаки. ...

Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

ВСТУП Педагог, учитель, вихователь – довірена особа суспільства, якій вона ввіряє найдорожче і найцінніше – дітей, свою надію, своє майбутнє. Доля дітей в руках педагога, в його золотому серці, він має бути джерелом радісного пізнавального і морального зростання своїх вихованців. Жодна інша професія не ставить таких вимог до людини. Педагог забов”язаний бути яскравою, неповторною особистістю, носієм загальнодюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, високої культури. Тисячі професій народжуються і вмирають. Та ...

Скарбниця людського духу

Культура - величезний безмірний і невпинний потік живої творчості людства. Будь-яка річка, потік завжди живляться з менших річок, потоків, струмків; людство як глобальність складається з окремих особистостей, об’єднаних у спільності, етноси, держави. І пора усвідомити, що завдяки творчій особистості культура набуває все­людського змісту. Той шлях, яким зараз рухається людство, - шлях до глобальної співдружнос­ті, до відкритого суспільства. Такому новому етапові суспільства потрібні будуть зовсім Інші , нові способи ...