Search:

Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

Виклади за зразком, по пам’яті.

Розділ VI. Документація тифлопедагога та її

оформлення.

Перспективний план корекційно-відновлювальної роботи (додаток №1).

Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу (додаток №2).

Індивідуальна картка розвитку дитини (додаток №3).

Картка мовного розвитку на кожну дитину (додаток №4).

План індивідуальної роботи(додаток №5).

Щоденне планування занять у підгрупах (додаток №6).

Книга аналізу результативності індивідуальної роботи з дітьми (додаток №7).

Витяг з протоколів медико-педагогічної консультації (надається МПК на момент вступу дитини до спец. групи і зберігається весь період перебування дитини у дитячому садку).

Книга взаємозв’язку між дефектологом і вихователем групи (додаток №8).

Графік роботи тифлопедагога , затверджений керівником дитячого садка (додаток №9).

Річний перспективний тематичний план .

ДОДАТОК №1.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН КОРЕКЦІЙНО – ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ ТИФЛОПЕДАГОГА (вікової) ГРУПИ

на . . . . — . . . . . навч. р.

І. Навчально-виховна та корекційна робота:

щоденне проведення підгрупових занять корекційно-компенсаторного характеру;

щоденне проведення індивідуальних занять з метою виправлення та попередження відхилень у розвитку;

розвивати у дітей зорове сприйняття та знайомити їх з оточуючим світом на матеріалі лексичних тем (згідно програми);

в процесі навчання і корекційної роботи формувати у дітей з вадами зору:

а) предметно-практичні дії: (перелік дій згідно програми) /тільки для молодшого віку/;

б) сенсорні функції: (складається на основі “Програми розвитку зорового сприйняття та ознайомлення з оточуючим” під ред. Л. В. Рудакової)

обстежувальні дії (як саме)

кольоророзрізнення (розкрити ширше)

форморозрізнення (розкрити ширше)

сприйняття величини (розкрити ширше);

в) просторове сприйняття та орієнтування

……. (по програмі);

г) зорові функції:

……. (окомір, просліджуюча функція, поле зору координацію, фіксацію, бінокулярний зір і т.д.);

д) предметне сприйняття:

……;

е) загальні способи розумової діяльності:

……;

є) розвиток мови:

…….;

ж) ігрову діяльність:

…….

з) готовність до школи (тільки для підготовчої групи):

…… (навчальна, фізична, особистість – за програмою).

ІІ. Організаційно – методична робота:

Приймати активну участь в оформленні своєї зорової групи, дитячого садка, та кабінету дефектолога.

Надавати консультативну допомогу вихователям групи у підборі наочних посібників, комплектуванні групи.

Систематично підвищувати свою професійну майстерність. Знайомитися з новинками науково-педагогічної та методичної літератури з дефектології, приймати активну участь у семінарах та засіданнях методичного об’єднання тифлопедагогів, педрадах.

Проводити бесіди, лекції, консультації по організації охорони зору дітей та спеціальній методиці проведення навчальних та індивідуальних занять для вихователів спец. групи.

Постійно підтримувати тісний контакт з лікарем-офтальмологом і медсестрою-ортоптисткою, вихователями групи.

ІІІ. Робота з батьками:

Разом з вихователями проводити батьківські збори. Знайомити батьків з умовами перебування дітей у спец. групі, організацією навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи.

Проводити бесіди, лекції, та консультації для батьків з питань зорових відхилень, їх корекції та особливостей психофізичного розвитку дітей.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Подібні реферати:

Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

Зміст. Розділ І. Очні хвороби та їх лікування в умовах спеціалізованих зоро­вих груп при дитячих дошкільних закладах. І. Види зорової патології. ІІ. Корекційно-лікувальні схеми. Розділ ІІ. Класифікація вторинних відхилень у розвитку дітей з зоро­вими аномаліями. Розділ ІІІ. Організація корекційно-компенсаторної роботи тифлопеда­гога: Типи корекційних занять. Рекомендації по побудові занять. Рекомендації по обладнанню та проведенню занять учителя-дефек­толога. Основні вимоги до спеціальних наочних ...

Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

З усіх форм живого слова найефективнішою для учнів молодших класів є бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу. Вона активізує педагогічний процес, збуджує мислення дітей, підвищує працездатність і самодіяльність учнів. Німецький педагог А. Дістервег зазначав, що будь-який метод поганий, якщо привчає учня до простого сприймання або пасивності, і добрий в тій мірі, в якій пробуджує в ньому самодіяльність. Бесіду проводять тоді, коли можна послатися на факти, які хоча б частково відомі дітям з прочитаних ...

Табличний процесор MS Excel

ЗМІСТ Вступ Суть курсового проект 1. Характеристика та навчально-виховні завдання теми 2. Розподіл матеріалу теми на уроки 3. Підготовка матеріального, технічного та дидактичного оснащення теми 4. Розробка навчально - технічної документації на урок 5. Підготовка майстра до уроку 6. Організація та методика проведення уроку. 6.1. Вступний інструктаж 6.2. Поточний інструктаж 6.3. Заключний інструктаж Висновок Бібліографія Додатки ВСТУП ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ПРОФТЕХОСВІТИ В УКРАЇНІ. Професійно-технічна ...