Search:

Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

Примітка: необхідно планувати не менше 6 індивідуальних занять в день.

ДОДАТОК № 6

ЩОДЕННЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ У ПІДГРУПАХ.

Дата …

Код заняття… вид заняття…

Тема: …………………. (по лексичним темам)

Мета:1. Навчальна:…

2. Корекційна: …

3. Мовна:…

4. Виховна:…

ХІД ЗАНЯТТЯ.

Організаційний момент. Зорова підготовка.

Фізхвилинка. Зорова гімнастика.

Підсумок. (Оцінка діяльності дітей).

Примітка: необхідно чергувати демонстраційні та індивідуальні завдання (1:1; 1: 2).

ДОДАТОК № 7

КНИГА ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ.

(І сторінка)

ПРЕДМЕТНІ ДІЇ ( за програмою)

п/п

Прізвище та ім’я

З лож­кою

З олів­цем

З гребінцем

З застіб­ками

З шнурками

З милом і рушником

З одягом

З ко­робкою і баштою

Відмітка про виконання та результативність

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Подібні реферати:

Реклама в житті людини

Програмований зміст: уточнити знання дітей про рекламу, її призначення. Дати уявлення про те, що над її створенням працюють фахівці кількох професій. Вчити будувати складнопідрядні речення з підрядними причини, вижати сполучники бо, тому що, через те що. Формувати вміння виконувати усні вправи на сприйняття описових синтактичних конструкцій, тобто описувати діє предмета. Сприймати окремі початкові звуки, виділяти та називати їх. Розвивати мислення. Вміння змінювати слова під час вправи “Логічні слова”. Виховувати інтерес до ...

Гуцульське народне виховання

У державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття"), серед пріоритетних на­прямів реформування освіти відзначено, що в ос­нову національного виховання мають бути покладені: принципи єдності сім'ї і школи, наступ­ності та спадкоємності поколінь; прищеплення по­ваги до батьків, жінки-матері; організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучу батьків. Побудувати повноцінну гуцульську школу без родини по суті неможливо. ...

Розвиток екологічного змісту природничих предметів

Філософські погляди, суспільні потреби та ціннісні орієнтири, відкриття у фізіології, психології та інших науках щодо можливос­тей та специфіки розумового розвитку людини, технічні досягнення людства та впровадження но­вих інформаційних технологій насамперед впли­вають на реформування освітньої системи держа­ви. У цих умовах однією з найгостріших проблем дидактики є розробка теорії змісту освіти (ЗО). Структура та функції ЗО зумовлені суспіль­но-культурним рівнем розвитку країни та дидак­тичними закономірностями його ...