Search:

Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

У розділах І та ІІ використані роботи доктора мед. наук В.П. Жохова, доктора психологічних наук А.Г. Литвака.

Розділи III – V містять матеріал, напрацьований автором. В них надаються рекомендації по обладнанню, організації корекційно-компенсаторної роботи у групах дітей з порушеннями зору. Пропонується річне тематичне планування роботи тифлопедагога, складене відповідно до "Навчально-виховної програми для дітей з вадами зору" (Київ, ІЗМН, 1996), що забезпечить поглиблене вивчення дітьми лексичних тем та тісну співпрацю вихователя і тифлопедагога.

В останньому VI розділі подано перелік необхідної документації, що її веде тифлопедагог та запропоновані зразки її оформлення.

Книга розрахована на тифлопедагогів, методистів та вихователів спеціальних груп та дошкільних закладів для дітей з порушеннями зору.

Автор висловлює вдячність рецензентам – кандидату пед. наук С.В. Федоренко (Київський Нац. пед. університет ім. М.Драгоманова) та тифлопедагогу М.А. Горячому (д/с № 60 м. Вінниці), а також директорові Вінницького ОІПОПП Л.М. Юрчук та зав. кабінетом інтернатних установ Вінницького ОІПОПП Н.М. Міщенко за допомогу у підготовці та виданні даного посібника


Розділ І. Очні хвороби та їх лікування в умовах спеціалізованих зорових груп при дитячих дошкільних закладах.

І. ВИДИ ЗОРОВОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ.

Для організації корекційної роботи тифлопедагогу необхідно знати контингент дітей, що відвідує спеціалізовані зорові групи, добре розбиратися у зорових аномаліях. Нижче подані короткі описи зорових дефектів, що найчастіше зустрічаються у дітей.

Амбліопія.

Під амбліопією розуміють різні за походженням форми зниження гостроти зору, причиною якої є функціональні розлади зорового апарату. Розрізняють наступні види амбліопії:

дісбінокулярна амбліопія — виникає як наслідок розладу бінокулярного зору. Зниження зору виникає через косоокість. Ця амбліопія має 2 види: амбліопія з правильною фіксацією (центральною) і амбліопія з неправильною фіксацією (нецентральною);

обскураційна амбліопія — розвивається внаслідок помутніння оптичного середовища очей (катаракти, помутніння роговиці). При цьому виді амбліопії гострота зору не відновлюється навіть після ліквідації помутніння;

рефракційна амбліопія — зниження зору виникає внаслідок аномалії рефракції (заломлюючої здатності очей). Причиною виникнення цього виду амбліопії є постійне проектування на сітківку ока нечіткого зображення об’єктів оточення через високий ступінь гіперметропії (дальнозоркості) і астигматизму;

істерична амбліопія — виникає раптово через який-небудь афективний стан. Функціональні розлади на ґрунті істерії можуть мати характер зниження або втрати зору.

Всі види амбліопії по ступеню гостроти зору поділяються на:

а) слабку ( vis = 0,8 – 0,4);

б) середню ( vis = 0,3 – 0,2);

в) високу ( vis = 0,1 – 0,05);

г) дуже високу ( vis = 0,04 і нижче).

Частіше всього амбліопія стає наслідком співдружньої косоокості. Разом з тим амбліопія може сама спровокувати косоокість, якщо гострота зору на обох очах має суттєву розбіжність. Тоді “гірше” око (0,3 і нижче) не приймає участі в акті зору, що призводить до косоокості.

Косоокість.

Хвороба характеризується відхиленням (девіацією) одного з очних яблук від загальної точки фіксації. Розрізняють:

уявну косоокість — оптична вісь ока не співпадає з зоровою віссю (точкою фіксації). Частіше зустрічається уявна розбіжна косоокість. При уявній косоокості здається, що косять обидва ока одночасно до носа чи до скроні. Помилкове уявлення про наявність косоокості може бути обумовлене особливостями будови лицьової частини черепу. Питання про наявність косоокості вирішується шляхом дослідження бінокулярного зору, який відсутній при справжній косоокості і наявний при уявній;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Подібні реферати:

Формування професійних навиків і умінь в учнів профтехучилищ

Професійна підготовка Професійна підготовка учнів включає чотири ступені: професійний відбір; навчання; формування виробничих колективів; подальше удосконалення професійної майстерності з урахуванням психологічних особливостей особистості, її мотивів і інтересів. Професійний відбір в ряді середніх професійно-технічних училищ проводиться на недостатньому рівні. В основному він заключається в медичному обслідуванні стану здоров’я і вивчення особистих справ учнів. А успіх професійного відбору – це добре проведена ...

Скарбниця людського духу

Культура - величезний безмірний і невпинний потік живої творчості людства. Будь-яка річка, потік завжди живляться з менших річок, потоків, струмків; людство як глобальність складається з окремих особистостей, об’єднаних у спільності, етноси, держави. І пора усвідомити, що завдяки творчій особистості культура набуває все­людського змісту. Той шлях, яким зараз рухається людство, - шлях до глобальної співдружнос­ті, до відкритого суспільства. Такому новому етапові суспільства потрібні будуть зовсім Інші , нові способи ...

Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

Зміст. Розділ І. Очні хвороби та їх лікування в умовах спеціалізованих зоро­вих груп при дитячих дошкільних закладах. І. Види зорової патології. ІІ. Корекційно-лікувальні схеми. Розділ ІІ. Класифікація вторинних відхилень у розвитку дітей з зоро­вими аномаліями. Розділ ІІІ. Організація корекційно-компенсаторної роботи тифлопеда­гога: Типи корекційних занять. Рекомендації по побудові занять. Рекомендації по обладнанню та проведенню занять учителя-дефек­толога. Основні вимоги до спеціальних наочних ...