Search:

Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

Примітка: позначки, що можуть бути використані при заповненні книги:

‘‘ + ,, — правильне виконання

‘‘ -- ,, — невиконане завдання

‘‘ П ,, — помилки при виконанні

‘‘ НП ,, — незначні помилки.

ДОДАТОК № 8

КНИГА

ВЗАЄМОЗВЯ’ЗКУ МІЖ ДЕФЕКТОЛОГОМ І ВИХОВАТЕЛЕМ ГРУПИ.

Дата

Прізвище та ім’я

Завдання для індивідуальної роботи з дітьми в другу половину дня

Відмітка виконання

(як виконано)

Примітка: Завдання даються, виходячи з рівня засвоєння дитиною теми та дидактичних ігор, що знаходяться в корекційних зонах у групах.

Даються також завдання в індивідуальних зошитах з корекційної роботи.

ДОДАТОК № 9

ГРАФІК

РОБОТИ ТИФЛОПЕДАГОГА

На ......—...... навчальний рік.

9.00 — 9.15 — індивідуальні заняття в процесі виконання режимних моментів (1 – 2 заняття)

9.15 — 10.00 — допомога в проведенні групових занять навчального характеру (1 заняття)

10.00 — 11.00 — підгрупові заняття з метою корекції зору (3 – 4 заняття)

11.00 — 12.00 — індивідуальні заняття з метою виправлення та попередження відхилень у розвитку (2 – 3 заняття)

12.00— 13.00 — індивідуальні заняття в процесі виконання режимних

моментів (1 – 2 заняття).

Всього: 10 занять.

Завідуюча дитсадком: /підпис/ М.П.


Використана література:

В.П.Жохов. Реабілітація дітей, хворих на косо-окість та амбліопію. М., 1989.

В.П. Єрмаков, Г.А. Якунін. Розвиток, навчання і виховання дітей з порушеннями зору. М., 1990.

Навчання і виховання дітей з порушеннями зору в дошкільних закладах (методичне керівництво).М., 1978.

Про автора:

Леся Іванівна Чопик — тифлопедагог вищої категорії спеціалізованих груп для дітей з порушеннями зору при дитячому садку № 7 м. Калинівки, Вінницької області. Закінчила Ленінградський Державний Педагогічний Інститут ім. О.І.Герцена, дефектологічний факультет, відділ тифлопедагогіки в 1989 році.


Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Подібні реферати:

Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

Зміст. Розділ І. Очні хвороби та їх лікування в умовах спеціалізованих зоро­вих груп при дитячих дошкільних закладах. І. Види зорової патології. ІІ. Корекційно-лікувальні схеми. Розділ ІІ. Класифікація вторинних відхилень у розвитку дітей з зоро­вими аномаліями. Розділ ІІІ. Організація корекційно-компенсаторної роботи тифлопеда­гога: Типи корекційних занять. Рекомендації по побудові занять. Рекомендації по обладнанню та проведенню занять учителя-дефек­толога. Основні вимоги до спеціальних наочних ...

Табличний процесор MS Excel

ЗМІСТ Вступ Суть курсового проект 1. Характеристика та навчально-виховні завдання теми 2. Розподіл матеріалу теми на уроки 3. Підготовка матеріального, технічного та дидактичного оснащення теми 4. Розробка навчально - технічної документації на урок 5. Підготовка майстра до уроку 6. Організація та методика проведення уроку. 6.1. Вступний інструктаж 6.2. Поточний інструктаж 6.3. Заключний інструктаж Висновок Бібліографія Додатки ВСТУП ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ПРОФТЕХОСВІТИ В УКРАЇНІ. Професійно-технічна ...

Реклама в житті людини

Програмований зміст: уточнити знання дітей про рекламу, її призначення. Дати уявлення про те, що над її створенням працюють фахівці кількох професій. Вчити будувати складнопідрядні речення з підрядними причини, вижати сполучники бо, тому що, через те що. Формувати вміння виконувати усні вправи на сприйняття описових синтактичних конструкцій, тобто описувати діє предмета. Сприймати окремі початкові звуки, виділяти та називати їх. Розвивати мислення. Вміння змінювати слова під час вправи “Логічні слова”. Виховувати інтерес до ...