Search:

Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

Щоб ви не робили, ви маєте робити з любов’ю, мудрістю і правдою, ці принципи будуть брати участь у всіх ваших діях, посилюючи їх. Коли ви їсте, всіма думками пошліть любов до тієї їжі, яку ви їсте, пошліть любов і свою доброту до того, хто готував їжу. У вас повинна виробитись звичка, всім, що вас оточуе, незалежно чи живе тіло, чи матеріальне, ви повинні думками розмовляти з ним, як з живим і дарувати любов, доброту і земну мудрість. Тільки тоді ваше тіло 6уде заряджати Космос енергією добра. Коли вй одягаєтесь ранком кажіть: «Я одягаю з цим одягом любов, мудрість, чистоту, справедливість.» Думаючи так, з вашого одягу буде випромінюватись енергія добра. Ціею енергіею будуть заряджуватись люди, які будуть знаходитись бііля вас. Не дивлячись, чи це людина, тварина чи рослина, чи будь-який предмет, ви повинні перш за все своїм поглядом і думкою подарувати лю- бов, подарувати свою енергію добра, не задумуючись, що ця енергія залишить вас. Навіть найбільшим вашим ворогам, а ворогів у вас не нс винно бути, даруйте любов, мудрість.

Коли ви торкаетесь предметів,або пересуваєте речі, робіть це з думкою, що ви співаєте і танцюєте внутрішньо, і з вами завжди буде гармонія добра і любові. Коли ви нервуєтесь і не маєте настрою скажіть: "Пора виконувати вправу". Коли людина нервується, до вас приступила енергія зла для того, щоб вивести вас з рівноваги. Ви повинні свідомо подумати, що це не ваша іскра енергії, а іскра зла. Я вам даю методику, як закрити канал зла, який поступае до вас.

Проаналізуйте в своему розумі, звідки появилась енергія зла ?

Існує два методи проникнення енергії зла. Вона може появилась в тілі при поганому працюванні окремого органу, який через нервову систему виводить з ладу психіку, а також може поступати ззовні як послання Космосу, або людьми, які вміють посилати іскру енергії зла. Перший метод: в Космосі навколо 3емлі зберігається інформація наших вчинків Коли ми відхиляемося від законів природи і здійснюемо злі вчинки, то до нас приступає енергія і напраляє нас на правильний шлях. Розумова людина повинна аналізувати всі своі дії. Люди діляться на два розвитки: одні можуть посилати енергію зла розмовою і думкою, другі - енергію добра також розмовою і думкою. Наші розумові центри розвинуті за двома методами: одні мають змогу сприймати цю енергію, але не можуть віддати ні думкою, ні словом, а другі мають змогу передавати, але не мо­жуть сприймати. Це вони можуть впливати і сприймати свідомо, знаючи про свій вплив, а можуть впливати не знаючи про свій вплив.

Наприклад, часто в народі ми чуємо, що хтось в словах бажае зло. 3 цими словами іде внутрішня енергія цієї людини і словами ідехвиля до тієї людини, якій.відправлена ця енергія.

Коли ваша аура цю енергію не пропустила в ваше тіло, то ця енергія весь час у вигляді хмарки вас супрводжує. Вона може зберігати над вами довгий час і нагромаджувати над вами негативні енергії інших людей.

Це нагромадження буде доти, поки ваша аура в силі буде, втримати цю енергію і не впустить у ваше тіло. Це нагромадження у вашему, тілі викличе загальмування розумових точок, ви загубите контроль і з вами станеться якийсь нещасний випадок. Якщо з вами пройшов цей випадок, а ви цього не заслуговуете, Космос вас виведе з цього. А тих людей, які послали цю енергію, космос накаже жорстокіше. А тому вся ваша енергія повинна бути направлена тільки на добрі вчинки, не задумуючись давати добро.

Три небезпечних цикли.

Є три цикли в біоритмі людини. Це 23-денний фізичний цикл, 28- денний емоційний цикл і 33 денний інтелектуальний цикл.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 


Подібні реферати:

Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

Вступ. 1. Характеристика і склад біосфери. У буквальному перекладі термін “біосфера” означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у науку в 1875 р. австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюсом (1831 – 1914). Однак задовго до цього під іншими назвами, зокрема "простір життя", "картина природи", "живаючи оболонка Землі" і т.п., його зміст розглядався багатьма іншими натуралістами. Спочатку під усіма цими термінами малася на увазі тільки сукупність живих організмів, що ...

Споживання води

Світові запаси води на Землі величезні. Проте, це пере­важно солона вода Світового океану. Запаси прісної води, потреба лю­дей у якій є особливо великою, незначні (35029,21 тис. км3) і вичерпні. У багатьох місцях планети відчувається нестача її для зрошення, потреб промисловості, пиття та інших побутових потреб. Більшість прісної води сконцентрована в льодовиках Антарктиди та Гренландії. Кригою вкри­то 16 млн. км2 суходолу. Третє за величиною джерело води - підземні води. Вони залягають на глибині 150- 200 м. Загальний їх ...

Сучасне природознавство. Нові підходи до розгляду справ

План. 1. Визначення понять природа і природознавство. 2. Науково-технічна революція,як сучасний етап пізнання і освоєння природи людиною. Основні поняття про науку,як сферу людської діяльності націленої на пізнання природи. 3. Сучасні знання людини про всесвіт та космічний простір, 4. Земля та її будова 5. будова речовин 6. будова живих організмів 7. освоєння людиною надр землі. 8. Проблеми збереження і відтворення природи . 9. Висновок. 1.Повітря,вода,земля,люди,рослини,тварини,планети,Сонце,зорі – увесь матеріальний світ, ...