Search:

Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

1) самонавіювання;

2) зосередження;

3) асоціацією ідей. з’єднаною подразненням органів відчуттів.

1. Самонавіювання є одним з найкращих засобів.

Навіюйте собі стан: « Я побачу в сні щось, і все це я збережу в пам’яті».

Навіюванням можна викликатибудь-які сновидіння, картини, певних осіб. Можна перед засинанням зробити собі навіювання і одержати відповідь на будь-яке запитання. Можна навіяти собі вміння прокинутись в певний час.

Самонавіюванням людина може змусити себе бачити в один час один сон, а через декілька хвилин – інший.

2. Зосередження не менш важливе, ніж самонавіювання. Перед засинанням сконцентруйте увагу на тому, що бажаєте бачити. Викличте образ цієї особи, предмета, місцевості. Таким чином вдається досягнути певних сновидінь, які мають безпосереднє відношення до задуманого.

3. асоціація ідей.

Кожному відомі закони асоціації. Одна уява викликає іншу, подібну або повністю протилежну, і нарешті, викликає ту, яка слідкує за нею в часі і просторі.

Для нас важлива здібність будь-якої уяви викликати відчуття, що мають з нею співвідношення уяви і образу.

Наприклад, людина взяла книгу і згадала свого товариша, який подарував.

11. Впливати на сновидіння можна через органи відчуттів таким чином: потрібно оточити себе такими впливами, які знаходились би в зв’язку з бажаними сновидіннями.

Можна примусити себе згадати забуте, побачити в сні свого друга. Лягаючи спати, потрібно зробити собі самонавіювання: можна оточити себе його предметами або використати його фотографію. Концентрувати свою увагу на фотографії потрвбно 30-40 хвилин. Не потрібно думати в цей час про когось постороннєго, займатися іншими справами. Навіть проста розмова може завадити успіху.

Потрібно повністю відмежувати себе від посторонніх впливів, які можуть викликати зовсім інший хід сновидінь. Іноді сон людини збувається в тій чи іншій формі. Такі сни прийнято називати віщими. Це ціла наука, яка займається вивченням сновидінь.

Неможливо обминути мовчанням і сомноматію, суть якої у впливі ззовні на сплячого. За допомогою цього методу можна лікувати хвороби, погані звички, виправляти характер.

Наприклад, нам потрібно вилікувати дитину від якоїсь погагої звички після того, як тільки дитина засинає, підходите до неї і трохи чекаєте, поки наступить дрімота.

Потім тихенько гладите дитину по счолі, щоб звернути на себе увагу її підсвідомої істоти-господаря інстиктивного життя. Заздалегідь іі можна попередити, що під час сну ви з нею говорити не будете. Потім почніть її вмовляти, зробіть їй навіювання у відповідному дусі.

Говоріть тихо, щоб не розбудити дитину. Якщо з’являються ознаки пробудження, навійте прохання спати спокійно і не прокидатися. Можна навіть викликати деякі сновидіння.

До цього розділу відноситься і монодеїзм. Монодеїзм полягає в повній перевазі однієї якої-небуть ідеї або думки над іншими. Використання його даї хороші результати.

Наприклад, вам потрібно вивчити напам’ять яку-небудь формулу. Лягаючи спати, повторіть її в думках перед засинанням, і ви можете бути впевнені, що вранці ви її згадаєте.

Коли ви почуєте себе погано, то, засинаючи. Думайте про здоров’я, а вранці ваш настрій буде зовсім іншим.

Потрібно звертати увагу на ті думки, відчуття і настрої, з якими ви лягаєте спати.

Іноді цей прийом супроводиться виділенням астрального тіла. Кодеїн сприяє успіху, але він не обов’язковий. Крім того, потрібно попередити, що до кодеїну можна звикнути, як до морфію і опіуму. Останній прийом рекомендуємо робити не частіше 2-4 рази на місяць. Самонавіюванням, зосередженням і роздратуванням органів відчуття можна користуватись щоденно. Між іншим, частий вплив на органи відчуття одних і тих самих роздратувань швидко перестає давати результати. Чим частіше вживається самонавіювання і зосередження, тим краще діє.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 


Подібні реферати:

Стан та оцінка загроз в екологічній сфері

Сучасне екологічне становище не може розглядатися без минулого нашої країни, без історії природокористування, без обліку важливої для всіх нас моделі людина-виробництво-природа, а тому ми повинні дуже уважно розглянути, проаналізувати деякі принципи, механізми, чинники, які насамперед визначили цей кризовий стан. Для більш детального огляду цієї проблеми здійснимо невелику подорож до тих часів, коли людство не турбували питання екологізації, чистоти довкілля, нагромадження відходів міст та промисловості, кінцевості ...

Глобальні проблеми людства

Терміном «глобальні проблеми» (від лат. «гло­бус» - земля, земна куля) позначаються найважливіші і настійні загальнопланетарні проблеми сучасної епохи, що торкаються людства в цілому. Серед них: - запобігання світової термоядерної війни; - подолання зростаючого розриву в рівні економічного і куль­турного розвитку між розвинутими індустріальними країна­ми Заходу і країнами, що розвиваються, усунення економічної відсталості, голоду, злиднів і неписьменності; - забезпечення подальшого економічного розвитку людства необхідними ...

Поняття природного середовища

Природне середовище - це мегаекзосфера постійних взаємодій і взаємопроникнення елементів і процесів чотирьох її складових екзосфер (приповерхневих оболонок, геосфер): атмосфери, літосфери, гідросфери й біосфери - під впливом екзогенних (зокрема космічних) та ендогенних факторів і діяльності людини. Кожна з екзосфер має свої складові елементи, структуру та особливості. Три з них - атмосфера, літосфера й гідросфера - утворені неживими речовинами і є ареалом функціонування живої речовини - біоти - головного компоненту ...