Search:

Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

Другий спосіб – це робота над добротою, чистотою, терпінням, вірою, надією, покорою, справедливістю. Ці чесноти саі утворюють ауру людини і, якщо навіть інші люди не можуть її побачити, вони відчувають її вплив, і людина з такою аурою стає центром, джерелом сили.

Та найліпше об’єднати обидва способи. Якщо щоденно зосереджуватись на аурі, не розвиваючи доброти, вибуровується один бік і руйнується інший. Слід поєднати обидва способи, вести чисте життя, сповнене любові і чистоти одночасно працюючи над аурою. Розвиваючись аура дає можливість входити в контакт з усіма областями у просторі.

Психологічні вправи.

Зосередження.

Уміння керувати своєю увагою- необхідна умова розвитку майже всіх психологічних властивостей. Треба прикласти всі зусилля, щоб підкорити увагу своїй волі. Досягнути зосередження – мета кожного окультиста-початківця. Здатність зосередження розділяється на декілька ступенів.

Перша підготовча вправа грунтується на підкоренні органів відчуття. Суть цієї вправи в тому, щоб відгородити свідомість від зовнішніх вражень, вся функція відчуттів підкорена.

Перед цією вправою виконується така вправа: щоб не відчувати смакових, нюхових вражень, достатньо ізолюватися від зовнішніх впливів і залишатися нерухомим. Щоб нічого не бачити і не чути потрібно щільно зав’язати очі і закрити вуха.

Підкоривши собі органи відчуттів, приступають до другої серії вправ. Вони грунтуються на спрямуванні ваги на протязі визначеного часу, поступово збільшуючи на один або декілька об’єктів свідомості, або ж на один із плексусів.

Переходячи до вищої фази- самогіпнозу- той, хто тренується, вчиться поступово відкидати всі форми і уявити ідею. Наприклад, заставляють уявляти книгу і сприймати тільки внутрішнє враження, зміст не пов’язаний ні з якою формою. Такий стан супроводжується, звичайно, екстазом. При досягненні екстазу приступають до вправ вищого ступеня, які є ключем до окультних феноменів. Перераховані вище психічні процеси можна уявити в такій послідовності: направлення своєї уваги на предмет, утримання її на ньому, відділяючи внутрішню суть предмета від зовнішньої; досягнення вищого ступеня психічних вправ. Якщо людина володіє останньою фазою, то всі сили підкоряються їй.

а) Контроль волі над мимовільними рухами.

Багато людей не можуть ні хвилини залишитися спокійними і можуть виконувати цілий ряд безкорисливих рухів. Одні кусають губи, другі посилено кліпають, гойдають ногою, крутять олівець. Необхідно зовсім звільнитися від цих вад, що заважають зосередитися.

Перша вправа. Контроль над м’язами рук і ніг.

Сядьте. Протягніть руку на рівні плечей, долонею вниз. Поверніть голову в сторону руки і пильно дивіться на середній палець. Слідкуйте уважно, щоб рука не тремтіла. Тренуйтесь так щоденно з кожною рукою, починаючи з однієї хвилини і додаючи кожен день ще по одній хвилині на протязі 5-7 днів. Такі ж вправи необхідно робити з ногами, витягуючи їх вперед і спостерігаючи їх нерухомість. Тривалість така ж.

Збудження психічної енергії.

Ця вправа служить для зміцнення нервової діяльності.

Збуджує правилне функціювання нервової системи, розвиває нервову силу, збуджує нервовві центри, які завдяки цьому посилають підсилений струм по всіх частинах організму. Використовується при сильному втомленні, при зарядженні.

Станьте прямо, витягніть перед собою руки, ослабте м’язи.

Вдихніть на повні груди і затримайте дихання. Потім поступово відведіть руки назад, поступово збільшуючи напруження м’язів. Не ослаблюючи м’язів, поступово відведіть кулаки назовні і потім швидко приведіть їх в початкове положення. Зробіть це 3-5 разів і сильно видихніть через ніс. Успіх вправи залежить від швидкості приведення рук в попереднє положення і від сили напруження м’язів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 


Подібні реферати:

Пошуки шляхів виходу з екологічної кризи

Незважаючи на появу уявлень про єдність Природи і Людини, їх взаємообумовленості, ці два світи в свідомості вчених XIX ст. ще не були взаємопов’язаними. Такою зв’язуючою ланкою позначилося вчення про ноосферу, яке почало формуватися В.І.Вернадським на початку нинішнього сторіччя. До 1900 р. ним був підсумований досвід багаторічних досліджень. У результаті виникла нова наукова дисципліна: біогеохімія. У книзі з такою ж назвою Вернадський розвернув широку програму еволюції біосфери з моменту її виникнення і до цього часу. ...

Вплив діяльності людини на стан біосфери

У процесі історичного розвитку людина поступово втрачала зв’язки з природою. На певному етапі розвитку цивілізації людина почала активно перетворювати природу і її вплив на довкілля зростав із кожним сторіччям, поки не став провідним екологічним фактором. Ці проблеми поставили людство на межу всеосяжної біосферної кризи, яка загрожує його існуванню. Протягом останніх 10 тис. років під впливом діяльності людини площа лисів на нашій планеті скоротилася не менш ніж на третину. Людина вирубує ліси, звільняючи площі під рілля, ...

Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Зміст: Вступ: актуальність та сучасність проблеми CТАН ТА ОЦІНКА ЗАГРОЗ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ : Cучасний екологічний стан України ПРОМИСЛОВІСТЬ ЕНЕРГЕТИКА І ПІДПРИЄМСТВА ЯДЕРНОЇ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТРАНСПОРТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КОНВЕРСІЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ВОДНІ РЕСУРСИ ТА ЕКОСИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ КОРИСНІ КОПАЛИНИ АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ РОСЛИННИЙ СВІТ ТА ЛІСОВІ РЕСУРСИ ЗАПОВІДНА СПРАВА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТВАРИННИЙ СВІТ, МИСЛИВСТВО ТА РИБНІ ...