Search:

Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

Найтоншою формою уваги є особливий стан усвідомлення, який називається “лівою стороною”. Одна з його основних рис – те, що можеш в цьому стані сприймати величезну масу жовтуватого туману – “стіну туману”. Завжди ця “стіна” знаходиться справа від людини, поширюється вперед до горизонту і вверх до безмежності, поділяючи світ надвоє. Стіна туману повертається або вправо, або вліво, коли повертати голову, і тому ніколи не можеш повернутися до неї обличчям. Мужчинам легше проходити крізь туман, бо вони важчі, а жінки легші.

Чому сновидіння здаються продуктом здорових здібностей? Може тому, що зір домінує в нас у щоденному житті.

Права сторона - тональ – охоплює все, що може сприйняти інтелект. Ліва сторона, що називається нагваль – царство, риси якого описати неможливо, світ, який неможливо викласти словами. Ліва частина, напевне, сприймається якщо сприйняття має місце, нашим тілом цілком.

Всі здібності, можливості і досягнення магії заключаються в самому людському тілі.

Взявши за основу концепцію, що ми розділені надвоє, наш час розділений між станом нормального усвідомлення, на правій стороні, тоналі, де переважає перша увага, і станом підвищеного усвідомлення, на лівій стороні, нагвалі, або на стороні другої уваги. Важливим фактором тут є дихання, але яким чином дихання могло подіяти на сприйняття і усвідомлення. Наші двохсторонні переміщення між правою і лівою стороною полегшували нам розуміння того, що на правій стороні дуже багато енергії. На лівій стороні, навпаки, існує природжена потреба в економії і швидкості. Тут багатство сприйняття, все сприймається одним цілим куском, одною масою невід’ємних деталей. Ця можливість сприймати все зразу називається інтенсивністю. Раніше вважали неможливим розглянути окремі складові частини цих кусків досліду; не могли розташувати ці частини в послідовності, яка б мала якийсь зміст для інтелектую Так як не можемо зробити такий синтез, то не можемо і згадати. Не могли розташувати наші спогади перед собою і зібрати їх послідовно один за другим.

Отже, завданням спогадів було з’єднання правої і ілвої сторін і об’єднання цих двої різних форм сприйняття в єдине ціле. Це завдання по закріпленню нашої цілісності шляхом перетвореня інтенсивності в лінійну послідовність. І якщо могли б так розташувати, тоді би чесно вважатли, що прожили тисячу років.

Сила. Що править долею всіх живих істот називається Творцем.

Чотири спалахи світла освітлюють те, чим він є. Перший спалах подібний блискавці допомагає осягнути контури Творця. Тоді можна побачити дрібні білі мазки. Схожі на промені.

Другий спалах блискавки освітлює чорноту, яка колихається, створюючи вітер. І виглядає, як промені.

В третьому спаласі світла помвчаємо пронизуюче щось нелюдське.

А четвертий, останній спалах, відкриваєте, щоТворець робить.

Творець це та сила, що править долею всіх живих істот, бачить всі ці істоти зразу і абсолютно однаково…

По-своєму і своєми засобами кожна людина має силу зберегти вогонь свідомості, силу не піддатися заклику смерті.

В людській расі існують чотири темпераменти, чотири різні жіночі особистості.

Перша – схід. Вона називається порядком. Вона оптимістична, безтурботна, постійна.

Друга – північ. Вона називається силою. Вона винахідлива, пряма, незгибаєма, як сильний вітер.

Третя – це захід. Вона називається почуттям. Вона совістна, артистична, лукава, схожа на холодний вітер.

Четверта – це південь. Вона називається ростом. Вона шумна, встидлива, тепла, як горячий вітер.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 


Подібні реферати:

Пошуки шляхів виходу з екологічної кризи

Незважаючи на появу уявлень про єдність Природи і Людини, їх взаємообумовленості, ці два світи в свідомості вчених XIX ст. ще не були взаємопов’язаними. Такою зв’язуючою ланкою позначилося вчення про ноосферу, яке почало формуватися В.І.Вернадським на початку нинішнього сторіччя. До 1900 р. ним був підсумований досвід багаторічних досліджень. У результаті виникла нова наукова дисципліна: біогеохімія. У книзі з такою ж назвою Вернадський розвернув широку програму еволюції біосфери з моменту її виникнення і до цього часу. ...

Глобальні проблеми людства

Терміном «глобальні проблеми» (від лат. «гло­бус» - земля, земна куля) позначаються найважливіші і настійні загальнопланетарні проблеми сучасної епохи, що торкаються людства в цілому. Серед них: - запобігання світової термоядерної війни; - подолання зростаючого розриву в рівні економічного і куль­турного розвитку між розвинутими індустріальними країна­ми Заходу і країнами, що розвиваються, усунення економічної відсталості, голоду, злиднів і неписьменності; - забезпечення подальшого економічного розвитку людства необхідними ...

Вплив діяльності людини на стан біосфери

У процесі історичного розвитку людина поступово втрачала зв’язки з природою. На певному етапі розвитку цивілізації людина почала активно перетворювати природу і її вплив на довкілля зростав із кожним сторіччям, поки не став провідним екологічним фактором. Ці проблеми поставили людство на межу всеосяжної біосферної кризи, яка загрожує його існуванню. Протягом останніх 10 тис. років під впливом діяльності людини площа лисів на нашій планеті скоротилася не менш ніж на третину. Людина вирубує ліси, звільняючи площі під рілля, ...