Search:

Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

Жінки мають вроджену рівновагу, якої немає у чоловіків. В критичний момент чоловіки впадають в істерику і здійснюють самогубство, якщо вони вирішують, що все втрачено. Жінка може вбити себе із-за відсутності напрямку і мети, але не із-за краху тієї системи. До якої вона належить.

Почуття відпочинку виникає від сидіння з піднятими колінами. Друга бездія полягає в тому, що потрібно лягти на землю, звернувшись по-собачому, лежачи на лівому боці і чолом впираючись в складені руки. Мета другої недії в тому, щоб дозволити нашому слуху відокремитись від зору.

Для встановлення рівноваги ми повинні виконати третю недію, висячі в повітрі. Поки ми будемо висіти на дереві, фіксуємо трикутник, осова якого буде на землі, а вершина в повітрі.

Думки ідуть від точки пколювання в центрі грудей, але в той, час, як звернути на це увагу, поколювання припинялось. Це було подібне на електричний струм, який можна включати і виключати.

Можна проходити простір між двома паралельними лініями в сновидінні, але для того, щоб покинути цей світ, і пройти в той світ, потрібно пройти через цю ділянку зі своїм тілом повністю.

Змикання рук викликає почуття об’єктивності, в результаті чого можна слідкувати за діями.Більшість спільних сновидінь розпадались на три категорії. Перша і найбільша із повторною участю в подіях, які колись вже перед\живались. Друга категорія, коли спостерігали за діями, які людина колись “прожила”. Третя категорія була дійсним відвідуванням такої ділянки, яка існувала такою, якою бачимо її в момент нашого відвідування.

Весь світ розділений на дві половини: ліва сторона була чистою, а права затягнена жовтуватим туманом. Двійні істоти мають велику перевагу, подвійний стан дозволяє їм відносо легко пересуватись між відділами на правій стороні. Невігідність становища подвійних істот у тому, що маючи два відділи, вони осілі, консервативні і бояться змін.

Відчуття відпочинку виникає від сидіння з піднятими колінами.

Друга недія складалась в тому, що потрібно лягти на землю, звернутись каласчиком, лежачи на лівому боці, впираючись в складені руки. І заплюючи, як можна довше, очі, відкриваючи тільки тоді, коли потрібно змінити позу і лягти на правий бік.

Зразу ж після смерті наша свідомість теж входить в третю увагу, але тільки на мить – у вигляді процесу очищення…

… Масажуючи це місце, рухаючи пальцями двох рук по цій точці, з’явиться відчуття, що пальці проходять через щось густе, подібне воді…

… З того моменту, коли тіло навчилось робити впадину, легше входити в сновидіння. Дивний імпульс чи відчуття, що фізичне тіло навчилось роздвоюватись. Це суміш відчуттів мягкості, безпеки, сну, і усвідомлення всього. Переважно така впадина утворюється сновидячими під впливом моменту, коли він цього потребує…

… Тіло сновидячого – це щось таке, що інколи називають “дубль”, або “другий”, тому що це точна копія тіла сновидячого. ..

…Друга увага безперечно буде фокусуватись на загальній істоті, як поле енергії і трансформувати цю енергію в що небудь подібне, тобто це відображення нашого фізичного тіла.

Розкриття свідомості.

Багато людей звикли ототожнювати свідомість з мисленням, хоча “свідомість” є лише невеликою частиною мислення індивідуму, і ця частина постійно піддається перемінам і розкриває нові стани.

“Свідомість” визначають як “знання відчуттів і розумових процесів або того, що відбувається у власному мисленні”.

Але у світі немає нічого подібного свідомості, тому ми можемо визначити його тільки у власних термінах. Свідомість є величезна тайна, яка стоїть перед нами, щоб зрозуміти, що таке свідомість, потрібно точно знати, що таке “мислення“.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 


Подібні реферати:

Природні стихії та їх екологічне значення

В історії землі екологічні кризи неодноразово були наслідком вимкнення різних надзвичайних природних ситуацій, тобто раптових швидких змін умов існування, різних змін фізичних, хімічних чи біологічних факторів, як окремих так і разом узятих, що викликало або погіршення стану, або загибель окремих живих істот чи навіть цілих екосистем. Такі надзвичайно кризові ситуації називаються катастрофами. Катастрофи поділяються на природні і антропогенні, а в залежності від сили заподіяної шкоди та об‘єму негативних наслідків, тобто ...

Глобальні проблеми людства

Терміном «глобальні проблеми» (від лат. «гло­бус» - земля, земна куля) позначаються найважливіші і настійні загальнопланетарні проблеми сучасної епохи, що торкаються людства в цілому. Серед них: - запобігання світової термоядерної війни; - подолання зростаючого розриву в рівні економічного і куль­турного розвитку між розвинутими індустріальними країна­ми Заходу і країнами, що розвиваються, усунення економічної відсталості, голоду, злиднів і неписьменності; - забезпечення подальшого економічного розвитку людства необхідними ...

Пошуки шляхів виходу з екологічної кризи

Незважаючи на появу уявлень про єдність Природи і Людини, їх взаємообумовленості, ці два світи в свідомості вчених XIX ст. ще не були взаємопов’язаними. Такою зв’язуючою ланкою позначилося вчення про ноосферу, яке почало формуватися В.І.Вернадським на початку нинішнього сторіччя. До 1900 р. ним був підсумований досвід багаторічних досліджень. У результаті виникла нова наукова дисципліна: біогеохімія. У книзі з такою ж назвою Вернадський розвернув широку програму еволюції біосфери з моменту її виникнення і до цього часу. ...