Search:

Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

В одного чоловіка було троє друзів. Першого він дуже любив; другого любив, але недолюблював, третього ненавидів. Так склалося, що того чоловіка звинуватили в якихось провинах і готувалися його судити. Він згадав про своїх друзів і вирішив звернутися до них за допомогою. Прийшов до першого, якого дуже любив, розповів про свою біду і попросив допомогти. Але той відповів:”Я вже не друг тобі, йди від мене геть”. Другий друг сказав: “Я розумію тебе, я проведу тебе до судилища, але йди далі сам”. Третій друг, якого чоловік ненавидів, погодився захищати його на суді. Йдучи від третього друга, чоловік міркував, що сталося і хто його справжній друг, перед ким йому вибачатися і в чому каятися. Каятися в щирій любові до першого друга, якого дуже любив? Каятися в тому, що другого недолюблював чи в своїй ненависті до третього друга? А в народі говорять, що друг пізнається в біді.

Жили двоє друзів. Трапилося так, що молодший, не подумавши, пустив про старшого погану чутку. Згодом він зрозумів, що накоїв, і прийшов до старшого друга просити пробачення. Той вислухав і сказав: “Я пробачаю тебе, але зроби для мене одну справу. Візьми це пір’я і пусти за вітром”. Молодший зробив це і, задоволений, повернувся. Але старший сказав йому:”А тепер, друже, йди й позбирай це пір’я”. Отже, слід думати, що говориш, бо сказане слово вже не повернеш назад. Словом можна й засмутити людину. Треба, перш ніж говориш, подумати, що з цього може вийти.

Мій батько вчив мене: “Сину мій, не завдавай людям кривди ні словом, ні ділом. Не порань людське серце нерозважливими словами. Пам’ятай, що слово нерозважливе й недобре – як той меч, що вбиває людину. Словом можна вбити людину. Від слів своїїх осуджений будеш і від слів своїх оправданий будеш. Будь швидким на слухання, але не поспішай сприймати кожне слово і не гнівайся”.

Культура сприйняття.

Людина пізнає зовнішній світ через свої відчуття. Багато хто думає, що ці відчуття роблять всю роботу сприйняття; тоді як насправді вони є лише провідниками вібрацій, які ідуть від зовнішнього світу, які потім і приносяться мисленню для ознайомлення з ними.

Сприймає розум, а не органи відчуттів. Тому розвиток сприйняття насправді дорівнює розвитку мислення.

Перший шлях полягає в підпорядкуванні всіх відчуттів, почуттів пануванню свого “я”, або своєї волі, причому панування це досягається утвердженням влади свого “я” над зовнішніми вілчуттями і емоціями.

Другий шлях полягає в тому, що, утвердивши своє панування, починають розвивати і удосконалювати розумову зброю для того, щоб звершувати кращу і більш продуктивну роботу.

Для того, щоб набути знання, необхідно, як можна краще використати розумову зброю, яка є в розпорядженні людини. Якщо б людина народилася без органів відчуттів, яким би прекрасним не було мислення, вона жила би сонливим рослинним життям, малозначним, або зовсім без свідомості. Але найвищі думки приходять до нас не через відчуття; всі дані, які добуті через посередність відчуттів, є “сірим матеріалом”, над яким працює мислення, виліплюючи з нього те прекрасне, яке воно здібне відтворювати на високих своїх ступенях.

Ріст мислення залежить від вражень, одержаних від Всесвіту і ці враження приходять через відчуття.

Людина знає і бачить тільки дуже невелику частину того, що відбувається навколо неї. Її обмеження дуже великі. Її зорові здібності сприймаються тільки деякі вібрації світла. Те ж можна сказати про слух.

Існують властивості матерії, які ні одне із наших відчуттів не може пізнати безпосередньо і що є інші істоти, так створені, що вони можуть сприймати ці властивості так, як ми сприймаємо світло, звук…

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 


Подібні реферати:

Енергозбереження

Енергозбереження, впровадження нових технологій, що потребують менших затрат енергії, має бути основним напрямом подальшого розвитку народного господарства. За розрахунками вчених, зниження питомої енергомісткості національного доходу України вдвоє збереже споживання енергії в 2000 р. у порівнянні з сьогоднішнім рівнем. І це завдання цілком реальне. Наприклад, у США завдяки великій увазі, як було приділено енергозбереженню після нафтової кризи 1973р споживання енергоресурсів за десять років після кризи зменишилося на ...

Глобальні проблеми людства

Терміном «глобальні проблеми» (від лат. «гло­бус» - земля, земна куля) позначаються найважливіші і настійні загальнопланетарні проблеми сучасної епохи, що торкаються людства в цілому. Серед них: - запобігання світової термоядерної війни; - подолання зростаючого розриву в рівні економічного і куль­турного розвитку між розвинутими індустріальними країна­ми Заходу і країнами, що розвиваються, усунення економічної відсталості, голоду, злиднів і неписьменності; - забезпечення подальшого економічного розвитку людства необхідними ...

Сучасне природознавство. Нові підходи до розгляду справ

План. 1. Визначення понять природа і природознавство. 2. Науково-технічна революція,як сучасний етап пізнання і освоєння природи людиною. Основні поняття про науку,як сферу людської діяльності націленої на пізнання природи. 3. Сучасні знання людини про всесвіт та космічний простір, 4. Земля та її будова 5. будова речовин 6. будова живих організмів 7. освоєння людиною надр землі. 8. Проблеми збереження і відтворення природи . 9. Висновок. 1.Повітря,вода,земля,люди,рослини,тварини,планети,Сонце,зорі – увесь матеріальний світ, ...