Search:

Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

Перехід від звичайного до вегетаріанського режиму повинен бути поступовим: спочатку потрібно стримувати себе від збуджуючих засобів, замінивши їх водою. Потім вживати в їжу м’ясо через два-три дні, потім не вживати риби і найдовше дозволити собі вживання олії.

Потрібно пам’ятати, що тільки на протязі восьми днів, які передують найважчій магічній операції – свідоме викликання астральних форм – треба вживати варені в прісній воді овочі, зірвані оператором (магом) особисто.

Всі ці дієтичні приготування повинні проводитись в селі, а не в місті, де гарячкова діяльність особистих страстей заваджає зосередитися і робить дослід вегетаріанської дієти руйнівним. В нашому кліматі вегетаріанство може бути і в селі тільки періодичним.

Рослини.

Рослина- одна із форм існування живої матерії на Землі.

Найвище організовані рослини відрізняються від тварин за формою тіла, будовою і способом життя. Серед живих організмів нижчих ступенів розвитку не можна проести ніякої межі між рослинами і тваринами. Основними властивостями рослин є ріст, подразливість, розмноження, живлення, дихання. Рослини є первинними продуцентами органічних речовин, джерелом кисню в атмосфері, основою життя гетеротрофних організмів. Рослини живляться органічними сполувами, які синтезують з мінеральних речовин за рахунок енергії сонячної радіації (фотосинтез). Рослини по різному пристосовались до використання сонячної енергії. Вони тягнуться до світла різними видозмінами органів (вусики, корені-присоски, виткі стебла. Можуть живитися рослини готовими речовинами- Це гриби, бактерії і безхлорофілові рослини. Їх назвали гетеротрофні. Але ці готові сполуки утворились внаслідок хімічних змін створених зеленими рослинами. Окремі бактерії живляться речовинами, утвореними з неорганічних сполук за допомогою хімічної енергії. Рослини з різним типом живлення вступають у співжиття, використовуючи для свого живлення продукти життєдіяльності одна одної. Утворюючи органічні сполуки, поглинаючи сонячну енергію, радіацію, рослини витрачають цю енергію на розмноження, ріст, відтворення рослин, подібних їм, здатних знову поглинати енергію Сонця.

Тварини, люди, споживаючи продукти синтезу земних рослин, нагромаджують енергію Сонця, яка перетворюється в інший вид енергії. Розмножуються рослини статевим і нестатевим способами. Статевий спосіб – коли організм розвивається з заплідненої клітини, яка несе запас енергії для відтворення організму. Нестатевий процес- коли новий організм розвивається з частини тіла материнського організму. Основними його формами є вегетативне розмноження і спороутворення. Це є однією з властивостей живих організмів і служить для продовження і збільшення чисельності виду. Рослини, маючи властивість поглинати сонячну радіацію, нагромаджують в плодах і насінні і в усіх органах у формі органічних сполук запасаючу енергію. Ця енергія витрачається на ріст рослини, проростання насіння, рботу всіх органів тварин і людини, дає фізичну силу людині.

Рослини використовують для лікування, в промисловості. Але основна роль- це джерело енергії, яка потрібна всім.

Рослинний світ.

Весь Всесвіт- це велика Магія. Все царство рослин проникнуте магічною силою.

Кожна рослина- це жива істота. Їхні очі відчутно спостерігають за світом, а вголос вони спілкуються тільки із своїми сусідами.

Квітка- ніжне створіння, з тонкою, чутливою душею.

Важко уявити собі життя на землі без рослинного світу, він оточує нас завжди і всюди. Йдучи вулицею, ми іноді помічаємо їх, а трави і дерева ростуть- живуть.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 


Подібні реферати:

Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Зміст: Вступ: актуальність та сучасність проблеми CТАН ТА ОЦІНКА ЗАГРОЗ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ : Cучасний екологічний стан України ПРОМИСЛОВІСТЬ ЕНЕРГЕТИКА І ПІДПРИЄМСТВА ЯДЕРНОЇ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТРАНСПОРТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КОНВЕРСІЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ВОДНІ РЕСУРСИ ТА ЕКОСИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ КОРИСНІ КОПАЛИНИ АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ РОСЛИННИЙ СВІТ ТА ЛІСОВІ РЕСУРСИ ЗАПОВІДНА СПРАВА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТВАРИННИЙ СВІТ, МИСЛИВСТВО ТА РИБНІ ...

Природні стихії та їх екологічні наслідки

Аналіз історичного розвитку людства переконливо свідчить, що причиною багатьох будівель та загибелі людей була стихія . Землетруси й повені ,посуха й пожежі , як чимало й інших несприятливих явищ природи ,діяли на людину в минулому в значно більшій мірі ,ніж сьогодні . Стихійні лиха призводили до загибелі людей до руйнування осель . Тропічні урагани - причина чисельності жертв і руйнувань .Їх зумовлюють циклонічні вітри величезної сили . Вони виникають в океані на переферії екватора . Основними районами їх руйнівного впливу ...

В.І. Вернадський і сучасна екологія

«Нові науки, котрі постійно створюються навколо нас, створюються за своїми власними законами. Ці закони не перебувають у жодному зв'язку ні з нашою волею, ні з нашою логікою. Навпаки, коли ми вдивляємося у процес зародження якоїсь нової науки, ми бачимо, що цей процес не відповідає нашій логіці. Плин історії та розвитку науки, хід з'ясування наукової істини зовсім не відповідає тому її ходу, який, здавалося б, повинен був би здійснюватися за нашим логічним розумінням», — писав В.І. Вернадський у 1921 р. [1]. ...