Search:

Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

Ще в давнину людина помітила, що за спостережливими явищами стоїть визначена суть. Найбільш відмінною рисою будь-якого живого організму є його реакції, що відповідають необхідності. У світі тварин необхідність тварин не усвідомлюється. Біологічні реакції тварин запрограмовані з допомогою інстинктів. У них не існує цілеспрямовуючої дії. Це положення можна проілюструвати кількома парадоксальними, з точки зору людської логіки, дій тварин у випадку нестандартних зовнішніх умов.

Різні інстинктивні дії комах пов’язані з ортальною необхідністю. Після того, як закінчилась їх дія, за нею наступає інша, що доповнює першу. Таким чином дві дії знаходяться в такій залежності одна від одної.

У тваринах ховається інстинктивна неусвідомлена біологічна програма. Тварини можуть загинути за загальну справу. Це є велика відмінність від людського самопожертвування. Ці вчинки продиктовані неусвідомленою необхідністю. В них закладена біологічна програма права вибору. Їх вчинки не є обумовлені прийнятим рішенням. Ось чому тварини не вільні.

Кішка.

Звідки походить звичай впускати в новий дім першою кішку? Адже ще древні радили: “Не спішіть заставляти дім меблями. Пустіть спочатку кішку. Де вона засне, там і ставте ліжко. І тільки недавно вчені дізналися, що земля поділена на зони, які по різному впливають на все живе. І якщо людина довгий час спить в “поганому” місці, то часто хворіє, почуває себе погано. Але якщо тільки пересунути ліжко, хоч би на метр, то всі неприємні відчуття зникають. Кішка- відмінний індикатор таких зон. Вона ніколи не ляже відпочивати в “поганому місці”.

Розділ 9

Регулювання дихання.

Дихання і здоров’я.

Здоров’я людини багато в чому залежить від того, яке повітря вдихає людина. В процесі дихання кисень повітря змішується в легеневих альвіолах з кров’ю, яка при цьому звільнюється від принесеного кровотоком вуглекислого газу. Рух діафрагми вверх- вниз в час процесу дихання також масажує внутрішні органи і покращує рух енергії. Розпущений в крові кисень переноситься до кожної клітинки тіла, підтримуючи її функціонування. Нестачу кисню в організмі першим відчуває головний мозок.

Новонароджена дитина зберігає здібність до черевного дихання. Вдих довший від видиху. І кисню захоплюється більше. Мозок діє чіткіше (ніж в дорослого). З віком дихання стає все більш поверхневим, людина переходить до ключично-грудного дихання. Видих продовжується, а вдих скорочується. Тканини організму недостатньо живляться киснем. Починається втрата пам’яті і здібностей до мислення. Виникають застої енергії.

Отже, важливу роль в нашому здоров’ї відіграє дихання. Потрібно навчитися дихати нижньою частиною живота. Ця вправа називається “повернення в дитинство”. Якщо тіло буде постачатися киснем, ви зможете розслабитися, очищувати розум і стимулювати рух енергії.

Регулювання дихання.

Навчившись регулювати своє дихання, ви зможете одержувати достатню кількість сутності з повітря і навчитесь керувати енергією повітря. Потрібно слідкувати за якістю повітря. Щоб зробити дихання спокійним, рівномірним, потрібно зайнятися регулюванням розуму. Це в свою чергу відрегулює дихання і допоможе заспокоїти розум.

Для регулювання енергії вашого тіла потрібно відрегулювати роботу емоційного розуму. І в цьому допоможе регулювання дихання. Дихання можна використовувати для управління вашим розумом. Якщо ритм і глибина дихання рівномірні, ви ніби гіпнозуєте цим ваш розум, сприяючи його заспокоєнню. Регулювання дихання не тільки приводить розум в більш глибокий і спокійний стан медитації, а такоє допомагає підвести енергію до кінцівок і поверхні шкіри. Енергія може відкрити канали і завершити Великий Небесний Круг і підвищити ефективність роботи м’язів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 


Подібні реферати:

Вплив діяльності людини на стан біосфери

У процесі історичного розвитку людина поступово втрачала зв’язки з природою. На певному етапі розвитку цивілізації людина почала активно перетворювати природу і її вплив на довкілля зростав із кожним сторіччям, поки не став провідним екологічним фактором. Ці проблеми поставили людство на межу всеосяжної біосферної кризи, яка загрожує його існуванню. Протягом останніх 10 тис. років під впливом діяльності людини площа лисів на нашій планеті скоротилася не менш ніж на третину. Людина вирубує ліси, звільняючи площі під рілля, ...

Поняття природного середовища

Природне середовище - це мегаекзосфера постійних взаємодій і взаємопроникнення елементів і процесів чотирьох її складових екзосфер (приповерхневих оболонок, геосфер): атмосфери, літосфери, гідросфери й біосфери - під впливом екзогенних (зокрема космічних) та ендогенних факторів і діяльності людини. Кожна з екзосфер має свої складові елементи, структуру та особливості. Три з них - атмосфера, літосфера й гідросфера - утворені неживими речовинами і є ареалом функціонування живої речовини - біоти - головного компоненту ...

Пошуки шляхів виходу з екологічної кризи

Незважаючи на появу уявлень про єдність Природи і Людини, їх взаємообумовленості, ці два світи в свідомості вчених XIX ст. ще не були взаємопов’язаними. Такою зв’язуючою ланкою позначилося вчення про ноосферу, яке почало формуватися В.І.Вернадським на початку нинішнього сторіччя. До 1900 р. ним був підсумований досвід багаторічних досліджень. У результаті виникла нова наукова дисципліна: біогеохімія. У книзі з такою ж назвою Вернадський розвернув широку програму еволюції біосфери з моменту її виникнення і до цього часу. ...