Search:

Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

Потрібно завжди бути правдивим на словах, в думці і на ділі, щоб відбитки ваших ідей, промов і справ не роз’єднались між собою. Таким чином, брехня є істинне самовбивство в мініатюрі.

Гордість і надмірність.

Включає намагання значити щось для інших або мати перевагу в чужій думці, це змушує людину шукати увагу інших людей, прагнути їх похвали, завдяки чому проходить втрата психічних струмів.

З гордістю зв’язана надмірність, при якій людина насолоджується своїми перевагами над іншими. Треба підкорити свою надмірність, бо вона відштовхує від себе людей і витрачає вашу силу. Не задовільняйте її, і ви збережете силу, яка приверне до вас увагу інших людей, без будь-якого зусилля з вашої сторони.

Постійна турбота про земні блага відвертає увагу від вищих намагань, притуплює підвищені нахили, розпускає розум і душу людини і робить її рабом обставин. Ось чому люди, які намагаються до пізнання вищих планів, проповідували відректися від матеріальних благ.

Вода.

Структуру води можна змінити, впливаючи на неї певними засобами. Молекули цієї рідини, з’єднані між собою головним чином відносно слабкими, так званими водневими, зв’язками, утворюють складні мінливі будови. Звичайна вода має “крихку” структуру, яка може змінитися під впливом зовнішніх сил, у тому числі й магнітного поля.

В намагніченій воді прискорюється кристалізація розчинених речовин коагуляція твердих часток, деякі хімічні реакції. Щоб при цьому отримати помітний ефект, необхідно правильно підібрати наруженість магнітного поля і швидкість протікання води. магнітна обробка дає відчутні результати тільки тоді, коли вода попередньо чимлсь №розтривожена”, наприклад, тече з певною швидкістю, перенасичена різними речовинами, зазнавала різкої зміни температури або, наприклад, через неї водночас із дією магнітного поля пропускався електричний струм. Вода майже добу “пам’ятає” завдану їй електромагнітну “образу” – густина, поверхневе напруження, електропровдність та інші властивості води під дією низькочастотних полів малої інтенсивності змінюються на цей тармін. Магнітне поле викликає зазначені вище ефекти лише тоді, коли вода містить у собі домішки, тобто речовини з феромагнітними властивостями. Обробка магнітним полем води з різних джерел дає неоднаковий ефект, бо “між речовиною, що відповідає формулі Н2О і водопровідною річковою, і наввіть дистильованою водою – дуже велика різниця.

Вода невіддільна від життя. Будь – яка жива тканина, клітина, організм – усе це вода. Вся життєдіяльність істот, від амеби до людини відбувається за її участю і в її присутності. Недаремно ж вода – найпоширеніший мінерал землі.

Якщо магнітні поля якимось чином впливають на воду, то зміни в складі і в структурі води неминуче повинні відбиватися на живих організмах. Якщо ми спостерігаємо якусь дію магнітних сил на живі істоти, то маємо право думати про політику, вирішальну роль у цій дії відіграє вода.

Магія води.

Великий арсенал засобів, які використовуються в народному цілительстві – елементи рослинного і тваринного світу, світ запахів, кольорів, звуку. Це чотири стихії – Вогонь, Вода, Земля і Повітря. Але найчастіше зустрічається вода. Все заповнене водою в такій самій пропорції, як і оточуючий нас світ. Нашу планету швидше можна назвати планетою Вода, а не Земля. Вода є активна лікувальна субстанція. Без води не проводиться ні одна з маніпуляцій по обстеженню пацієнта, вода, як лікувальний фактор, вода, як фактор профілактики – ось неповний перелік застосування води в цілительстві.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 


Подібні реферати:

Глобальні проблеми людства

Терміном «глобальні проблеми» (від лат. «гло­бус» - земля, земна куля) позначаються найважливіші і настійні загальнопланетарні проблеми сучасної епохи, що торкаються людства в цілому. Серед них: - запобігання світової термоядерної війни; - подолання зростаючого розриву в рівні економічного і куль­турного розвитку між розвинутими індустріальними країна­ми Заходу і країнами, що розвиваються, усунення економічної відсталості, голоду, злиднів і неписьменності; - забезпечення подальшого економічного розвитку людства необхідними ...

Забруднення атмосфери

Забруднення атмосфери - результат викидів забруднюючих речовин з різних джерел. Причинно-наслідкові зв'язки цього явища потрібно шукати в природі земної атмосфери. Так, забруднення переносяться по повітрю від джерел появи до місць їхнього руйнуючого впливу; в атмосфері вони можуть перетерплювати зміни, включаючи хімічні перетворення одних забруднень в інші, ще більш небезпечні речовини. Сталий зміст забруднень у повітрі (викиди) визначає ступінь руйнуючого впливу на даний регіон. Можна сказати, що ...

Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

Вступ. 1. Характеристика і склад біосфери. У буквальному перекладі термін “біосфера” означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у науку в 1875 р. австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюсом (1831 – 1914). Однак задовго до цього під іншими назвами, зокрема "простір життя", "картина природи", "живаючи оболонка Землі" і т.п., його зміст розглядався багатьма іншими натуралістами. Спочатку під усіма цими термінами малася на увазі тільки сукупність живих організмів, що ...