Search:

Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

Фізичні властивості води.

Вода – речовина, яка нам найбільше відома. Відомі її основні фізичні властивості. Разом з тим, це одна з речовин, властивості якої різко відрізняють її від інших рідин. Щільність води залежить від температури. При охолодженні її об’єм збільшується. Вода володіє однією з найбільших таплоємностей. У води велика теплота випаровування. Цікавою особливістю води є значне збільшення внутрішньої системи при переході води із рідкого стану в кристалічний. Аномально велика приникність води. Електричні властивості води (електропровідність) в рідкому стані аномально відрізняються від таких властивостей води в кристалічному стані. Для інших речовин електропровідність в рідкому стані більша, ніж у твердому.

Квантово – механічні особливості будови води.

Вода - хімічна сполука двох атомів водню і одного атома кисню Н2О. При утворенні молекули води кисень, який володіє сильною електровід’ємною оболонкою із 6 електронів, змінює електричне поле атомів водню, узагальнює електрони водню. Утворюється зв’язок, дуже подібний на ковалентний. Кисень стає при цьому ще більше електровід’ємним, а водень більше електропозитивним. Тому молекула води полярна. Конфігурація молекули змінюється і величина дипольного моменту, що безумовно драматично впливає на структуру води.

З’єднання двох атомів водню з атомом кисню приводять до виникнення аномальних властивостей, які проявляються на макрорівні, аномальних властивостей рідини – води. Великий набір чудових властивостей, присутніх в воді, визначає наявність в її молекулярній структурі великої кількості водневих зв’язків.

Водневі зв’язки.

При утворенні молекули води протон атома водню узагальнюється атомом кисню. Ядро атома водню при цьому залишається без нейтралізуючого прикриття і, володіючи позитивним електричним полем, може утворити додаткові зв’язки з електронегативними структурами. У воді – це зв’язок з атомом кисню сусідньої молекули. Вдневий зв’язок і організує водяну структуру структуру у вигляді гексагональної сітки водяної матриці.

Водневі зв’язки майже в 20 разів слабші ковалентних. Але їх міцність достатня, щоб протистояти великому тепловому руйнуванню в діапазоні життєвих температур.

Структура молекули води “стягується” за рахунок водневих зв’язків. Віддаль між атомами кисню в водяній структурі зменшується за рахунок водневого зв’язку на 7-10% . А це в свою чергу збільшує сумарне електромагнітне поле. Вода, знаходячись в твердому стані (лід), має найбільше число водневих зв’язків – структурована вода. В такій воді деякий час зберігається кількість водневих зв’язків. Впливаючи на кількість водневих зв’язків, змінюючи структорованість води, і на їх якість, ми керуємо властивостями водяної матриці, впливаючи через цю матрицю через її інформаційно-енергетичне поле на будь-яке поле, на всі речовини, на всі молекули, “занурені” в водяну матрицю.

Людський організм як водяна система.

Життя, існування живих систем на Землі можливе тільки при наявності води.

Людська істота, з’явившись в цьому світі, нак 97% складається з води. При середній масі людського тіла в 70 кг – 35-40 кг складають молекули води – Н2О, чоловіки мають більше води (60-62%), ніж жінки (50%).

Вода в організмі людини, а вірніше сказати, вода і є частина організму, перерозподілена нерівномірно. Найбільша кількість води 70% - є в тканинах тіла людини, в протоплазмі клітин, з яких складаються тканини. Позакліткова рідина складає 23%. Решту води є в плазмі крові. Ці десятки літрів води на протязі доби знаходяться в безперервному русі і обміні. Серце на протязі доби перекачує до 10000 літрів крові (біля 1000 літрів) води.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 


Подібні реферати:

Негативні наслідки діяльності людини і основні фактори виробничого середовища

План. 1. Негативні наслідки діяльності людини: смоги, кислотні дощі, озонові дири,порошковий та парниковий ефекти. 2. Екологічна криза в Україні. 3. Основні фактори виробничого середовища. 4. Об'єктивні та суб'єктивні заходи захисту людей на виробництві та у побуті. 5. Електро та пожежо - небезпека у виробництві та у побуті. Найбільшої шкоди навколишньому середовищу, безумовно завдає саме людина. Так бурхливий розвиток промисловості а також НТР сприяють підвищенню викиду в атмосферу різноманітних шкідливих речовин: ...

Проблема ліквідації твердих побутових відходів

Сутність проблеми У кожному людському помешканні утворюється величезна кількість непотрібних матеріалів та виробів, починаючи від старих газет, порожніх консервних банок, пляшок, харчових відходів, обгорток та упаковки, закінчуючи битим посудом, зношеним одягом і поламаною побутовою чи офісною технікою. Усі ці речі ми зазвичай називаємо сміттям або твердими побутовими відходами на відміну від промислових, сільськогосподарських відходів чи каналізаційних стоків. Довідка: Відходи – залишки сировини, ...

В.І. Вернадський і сучасна екологія

«Нові науки, котрі постійно створюються навколо нас, створюються за своїми власними законами. Ці закони не перебувають у жодному зв'язку ні з нашою волею, ні з нашою логікою. Навпаки, коли ми вдивляємося у процес зародження якоїсь нової науки, ми бачимо, що цей процес не відповідає нашій логіці. Плин історії та розвитку науки, хід з'ясування наукової істини зовсім не відповідає тому її ходу, який, здавалося б, повинен був би здійснюватися за нашим логічним розумінням», — писав В.І. Вернадський у 1921 р. [1]. ...