Search:

Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

100 літрів води фільтрується нирками. Травний тракт пропускає до 7 літрів травних соків. Частина рідини, великий процент якої складає вода, покидає організм. Водяні втрати організму людини на протязі доби – біля 2-2,5 літрів, які ми заповнюємо через їжу, напитки, рідкі і “сухі” блюда. Якщо людина не поповнює втрату води, то її втрата від 20 до 80% веде до смерті.

На 1 молекулу різноманітних речовин, які складають людський організм, випадає 1000 молекул води. Живий організм можна уявити як водяну матрицю з розміщеними в ній біоелементами органічної і неорганічної природи. Таким чином, біологічна система – це комплекс макромолекул і молекул води, які складають впорядковану структуру з регулярним електромагнітним полем. Циркуляція біологічниї елементів в водяному середовищі і складає властивість матерії, яку називають життям.

Вода – зв’язуюча система молекулярних компоненті клітин за рахунок водневих зв’язків. Вода – субстрат внутрішньокліткових хімічних процесів.

Вода – найважливіший будівельний блок організму, частина його структури.

Вода є універсальним розчинником. Вона ослаблює електричне поле, яке зв’язує молекули речовин і вони, потрапляючи в воду, дисоціюють на іони. Вода стабілізує білкові структури. Цікавою особливістю водяної структури є велика електропровідність льоду в порівнянні з водою.

Живий організм – відкрита термодинамічна система. Щоб існувати при достатньо високій температурі, необхідно постійно підтримувати існуючу структуру. Тепловий, хаотичний рух постійно руйнує молекулярні структури. Відкритість живої системи полягає в тому, щоб вона обмінювалась з навколишнім середовищем не тільки енергією, а і речовиною. Організм вживає речовину впорядковану, а викидає в навколишнє середовище речовину з меншим ступенем порядку. Ця інформаційно-енергетична різниця іде на підтримку структури живого організму в нормі.

Організм, який росте і структури якого організовуються, потребує більше високоорганізованих білкових речовин, які постачаються з їжею.

Організм, який досягнув зрілості, потребує тільки підтримки існуючого порядку в структурі. На протязі доби ми вводимо в організм до 10% від маси тіла різних речовин. Значну частину цієї речовини складає вода. Її якість, її структурованість і здібність утворювати структури з мінімальною затратою енергії в значній мірі дозволяє утримувати стан, структуру живого організму в нормі.

Воду завжди вкористовували під час лікування. Одним із елементів є обмивання водою. Обмивання шкіри і лиця рук водою знімає все те, що нагромадилось за ніч.

Обмивання, контакт з водою – постійна і обов’язкова маніпуляція в магічних ритуалах. Цілитель обмиває руки після контакту з пацієнтом.

Тіло хворої людини обмивають, починаючи з голови, декілька разів водою з джерела. Особливо виділяють ділянку серця. Високоструктуровану воду використовуютьдля корекції ушкодженої інформаційно-енергетичної структури водяної матриці людського тіла.

Вода, яка використовується для різноманітних аніпуляцій, береться в різну пору доби. Таким чином враховується періодичність зміни структури води. Цілителі самі можуть різними методами змінювати структуру води. Особлива увага відводиться можливості зміни кислотно-лужної рівноваги середовища. Знання основнихзакономірностей дозволяє глибше побачити і зрозуміти ті процеси, які потрібно зберегти чи змінити для її блага. Ці знання дозволяють побачити в темноті нашого буття стежину, яка може привести до істини.

Біоритми води.

Живильна сила в жерельній і криничній воді. Сіль і вода мають зв’язок з планетами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 


Подібні реферати:

Вплив діяльності людини на стан біосфери

У процесі історичного розвитку людина поступово втрачала зв’язки з природою. На певному етапі розвитку цивілізації людина почала активно перетворювати природу і її вплив на довкілля зростав із кожним сторіччям, поки не став провідним екологічним фактором. Ці проблеми поставили людство на межу всеосяжної біосферної кризи, яка загрожує його існуванню. Протягом останніх 10 тис. років під впливом діяльності людини площа лисів на нашій планеті скоротилася не менш ніж на третину. Людина вирубує ліси, звільняючи площі під рілля, ...

Екологічні проблеми людства

Життя нерозривно пов’язане з природним середовищем. На ранніх етапах свого становлення людина, користуючись продуктами природи, не завдавала помітної шкоди природним ресурсам. Але з посиленням практичної діяльності, пов’язаної з винаходом знарядь праці, вплив її на природу неухильно зростав. В останні десятиліття ХХ століття у зв’язку із високими темпами науково-технічного прогресу, небувалим розширенням сфер матеріального виробництва він став особливо значним і великомасштабним. Неухильно зростає населення нашої планети, ...

Закони Баррі Коммонера

На сучасному етапі розвитку природи і суспільства екологія стає дисципліною,що пов’язує інтереси різних напрямів природознавства, соціології і техніки. На повний зріст встали проблеми глобального забруднення навколишнього середовища, що робить виживання людства проблемним. В силах людства з'єднати інтереси людини і природу, жити і еволюціонувати сумісно, або встати на грань загибелі всього живого. Людству знадобилося приблизно 5 млн. років, щоб його чисельність досягла 1 мільярда. Потім знадобилося всього 50 ...