Search:

Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

Значення слова.

Сила слова полягає не в поверховості його значення, а в тих якостях, які приховані від очей. Кожне слово включає намір і знання. Обидві ці якості магічні. Магія знання полягає в тому, що багатошаровий досвід – по суті, вся історія – є стисненою в декількох складах.

Слова охоплюють як знання, так і наміри. Вкладання намірів в слова – це перший крок до їх здійснення. Намір завжди веде до результату.

Розвиток мови – умова необхідна для розвитку успіху мага, і правила цього розвитку є в молитовних обрядах.

Маг повинен повністю володіти своєю імпульсивною істотою, щоб виключити випадки, які можуть мати погані наслідки.

Жест.

Погляд і мова мають великий недолік в тому, що вони не довготривалі, ось чому жест має перевагу, як концентрація ідеї. Те чи інше застосування жестів складає: малювання, письмо, живопис, скульптуру і всі мистецтва, які переходять наступним поколінням, відбиток здійснення ідей. Всі ці форми бувають здійснені в астралі, раніше поява їх у плані фізичному, він подає ніби відображення фізичних істот в астральному плані.

Ось чому синтетичний образ, який проявляє фізичну могутність, спілкується безпосередньо в астральному плані, буде мати сильний вплив на істоти, які живуть в цьому плані. Людська істота, воля якої достатньо розвинута – робить менший вплив на астральні істоти, ніж на фізичну людину. Жест, щоб впливати на астроаль, не потребує концентрації на фізичній речовині, наприклад: знак хреста .

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 


Подібні реферати:

Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

Ми постійно порушуємо біосистемий пристрій природи і терпимо від цього у всіх сферах своєї діяльності. Систематичні порушення еволюційного порядку природи і хвильової структури сумісності в біосистемному виробництві лужать причиною “біосистемного” розпаду”- основного виробника “вірусу смерті”, індивідуально-масових нещасть, аварій, трагедій, катастроф, що приносять нам горе і біди, гальмують роботу. Від біосистемного розпаду не існує ніяких схованок і засобів захисту. Будь-яка біосистеа, створена з порушеням еволюційного ...

Природні конфлікти через стан навколишнього середовища

Сьогодні інвайроментальна агресія стає основним джерелом політичних конфліктів. Поняття “інвайроментальна” агресія виникло на поч. 70-х років і означає руйнування, виснаження природного середовища на території однієї держави під впливом дії іншої держави. Виділяють три групи екологічних конфліктів: територіальні, природно-ресурсні та екологічні. Територіальні та природно-ресурсні конфлікти. Територіальні конфлікти за землю, ресурси мають дуже давню історію. Міжнародні конфлікти, як у минулі роки, так і сьогодні, часто ...

Поняття природного середовища

Природне середовище - це мегаекзосфера постійних взаємодій і взаємопроникнення елементів і процесів чотирьох її складових екзосфер (приповерхневих оболонок, геосфер): атмосфери, літосфери, гідросфери й біосфери - під впливом екзогенних (зокрема космічних) та ендогенних факторів і діяльності людини. Кожна з екзосфер має свої складові елементи, структуру та особливості. Три з них - атмосфера, літосфера й гідросфера - утворені неживими речовинами і є ареалом функціонування живої речовини - біоти - головного компоненту ...