Search:

Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови


МАТЕМАТИКА

Норми оцінювання письмових робіт

Рівень навчальних досягнень

Бали

Норми оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий

1

Робота виконана, але допущено 9 і більше помилок

2

Робота виконана, але допущено 8 гру­бих помилок або правильно виконано 1/3 запропонованих завдань

3

Робота виконана, але допущено 7 гру­бих помилок

Середній

4

Робота в цілому виконана, але допу­щено 6 грубих помилок

5

Робота в цілому виконана, але допу­щено 5 грубих помилок або правильно виконано 1/2 запропонованих завдань

6

Робота в цілому виконана, але допу­щено 4 грубі помилки

Достатній

7

Робота виконана в повному обсязі, але допущено 3 грубі помилки

8

Робота виконана в повному обсязі, але допущено 2 грубі помилки або правиль­но виконано 2/3 запропонованих завдань

9

Робота виконана в повному обсязі, охайно, але допущена 1 груба помилка

Високий

10

Робота виконана в повному обсязі з дотриманням усіх визначених вимог, але є 1 не груба помилка або 2—3 охай­них виправлення

11

Робота виконана в повному обсязі, у ній немає помилок, але є 1 охайне ви­правлення

12

Робота виконана в повному обсязі правильно і охайно

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Джерела української фразеології

План 1. Поняття про фразеологізм: - фразеологія як розділ науки про мову. 2. Фразеологічне багатство української мови. Основні групи фразеологізмів. 3. Фразеологічні одиниці з структурою словосполу-чення і речення. 4. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологіч-них зворотів. 5. Джерела української фразеології. 6. Список використаної літератури. Фразеологія як розділ науки про мову. Фразеологією ( гр. phrases- зворот, вислів і logos - поняття , вчення) називається розділ мовознавства, що вивчає усталені ...

Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

В основі розробки критеріїв і норм оцінювання досягнень молодших школярів з рідної мови лежить функціональний підхід до шкільного мовного курсу, який передбачає таке співвідношення мовної теорії і мовленнєвої практики, за якого пріоритетним є роз­виток навичок мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. З огляду на зазначене об'єктами перевірки та оцінювання є: — мовленнєві уміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, чи­тання, письма; — знання про мову й мовлення, ...

Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

Мета уроку: поглибити і систематизувати знання учнів з тем, вивчених у школі, розвивати логічне мислення, вміння користуватися довідковою літературою(словниками); виховувати повагу до слова та бажання робити своє мовлення образним, багатим, змістовним. Тип уроку: закріплення знань, умінь, навичок. Урок – практикум. Обладнання: тлумачні словники. Лексикологія (гр.сл. – словесний, словниковий; учення) – розділ мовознавчої науки, який вивчає словниковий склад мови. Лексика – одна з основних складових мови, найменш ...