Search:

Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби

З метою самовивчення готовності до військової служби можна використати і метод систематичного об'єктивного аналізу результатів своєї практичної діяльності, навчання, вчинків за певний період, за кожною складовою готовності до військової служби. З цією метою корисно вести щоден­ник, записуючи події, факти, досягнення, невдачі; це дасть можливість проконтролювати динаміку свого розвитку, ус­відомити шляхи поліпшення підготовки до служби в армії.

Отже, зробимо висновки:

самопізнання, самооцінка готовності до майбутньої служби мають велике значення для кожного юнака;

самовивчення психологічної готовності — складний, тривалий процес, який вимагає використання багатьох методів і психодіагностичних методик;

оцінюючи свою готовність до служби в армії, слід прислухатися до характеристик, думок, порад психо­лога, викладача допризовної підготовки, батьків, вій­ськових;

оцінити свою підготовленість можна тільки порівню­ючи себе з іншими юнаками, з вошами;

необхідно звикнути-регулярно аналізувати свою дія­льність, поведінку, вчинки, думки, почуття і їх роль у підготовці до військової служби, до самостійного життя.

ЗАПИТАННЯ

1. Якими методами можна вивчити рівень своєї соціально-психологіч­ної готовності до військової служби?

2. Як визначити рівень своєї емоційно-вольової готовності до служби в армії?

3. Що впливає на успішність освоєння воїнами військової спеціаль­ності?

4. Якою є ваша готовність до служби у Збройних Силах України?

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Стройова підготовка

Стройова підготовка є одним з найважливіших роз­ділів навчання і виховання допризовника. Вона дисцип­лінує майбутнього воїна, загартовує його фізично, виробляє гарну поставу, формує спритність, моторність, витривалість, уміння правильно і швидко виконувати команди командирів. Навички, набуті на заняттях із стройової підготовки, вдосконалюються на заняттях з вог­невої, фізичної підготовки й у повсякденній службі. Під час проходження строкової служби солдат зви­чайно діє в складі свого відділення, тому він повинен добре знати ...

Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії

Кожна людина повинна вміти аналізувати свою пове­дінку, вчинки, передбачати наслідки власної діяльності, працювати над самовдосконаленням. Дуже важливим його етапом у плані готовності до служби у Збройних Силах України є самоаналіз такої го­товності на основі результатів тестування, анкетування. Для самоаналізу потрібно вміти проникати у власний внутрішній світ, правильно оцінювати рівень розвитку в себе кожної зі складових готовності до військової діяль­ності. Самоаналіз готовності до служби в армії повинен стати у кожного ...

Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

Розпорядок дня особового складу чергового караулу Розведення караулів 8.00 - 8.30 Організація служби, підготовка до занять 8.30 - 9.30 Заняття 9.30 - 12.15 Обід 12.15 - 13.30 Відпрацювання оперативних планів, карток пожежегасіння, нормативів з ПСП, додаткові заняття 13.30 - 15.30 Догляд за технікою, прибирання приміщень, господарчі роботи 15.30 - 18.00 Вечеря 18.00 - 19.00 Резервний час караулу 19.00 - 20.00 Культурно - масові заходи, особистий час 20.00 - 23.00 Відпочинок 23.00 - 6.00 Підйом, особиста гімнастика 6.00 - ...