Search:

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Донецький (Донецьк, Краматорськ, Луганськ, Маріуполь, Горлівка, Дружківка) з виготовленням переважно металоємного обладнання: машин і устаткування для вуглевидобутку та чорної металургії, транспортних засобів; Центральноукраїнський (Київ, Житомир, Бердичів, Коростень, Чернігів, Черкаси) з випуском верстатів, устаткування для хімічної і будівельної індустрії, транспортних засобів, електротехнічних машин, приладів, ЕОМ;

Подільський (Вінниця, Хмельницький, Тернопіль) з розвитком сільськогосподарського й електротехнічного машинобудування, верстатів і приладобудування;

Західноукраїнський (Львів, Луцьк, Рівне, Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Мукачево, Дрогобич, Стрий) з приладобудуванням, виробництвом телевізорів, верстатів, підйомно-транспортних машин, автобусів, вантажних несучих конвеєрів, вантажопасажирських автомобілів, товарів електроніки, сільськогосподарських машин;

Південний (Одеса, Миколаїв, Херсон, Сімферополь, Ізмаїл, Керч), що спеціалізується на випуску суден, верстатів, сільськогосподарських машин, кранів, приладів, кіноапаратів.

В останні десятиріччя 20 століття, особливо з 1980 по 1990 рр., значно зросли обсяги виробництва найбільш наукоємної продукції, зокрема, приладів та засобів автоматизації, обчислювальної техніки, роботів, космічної техніки тощо. Проте в останні роки темпи її виробництва, як і іншої машинобудівної продукції, різко знизились. Це пов’язано із загальною економічною кризою, різким підвищенням вартості енергоносіїв, скороченням інвестицій у цю галузь (з 29% усіх інвестицій у промисловість у 1990 до 5,5% у 1995 році). Багато підприємств знаходяться на межі банкрутства.

Статистика.

Підприємства машинобудування у січні–вересні 2006р. збільшили обсяги виробництва на 11,9%. Найвищий приріст продукції отримано у виробництві автомобільного транспорту (36,8%), контрольно-вимірювальної апаратури (31,1%), машин для металургії (22,3%). Перевищено обсяги січня–вересня попереднього року у виробництві електричних машин і апаратури (на 10,1%), машин для перероблення сільгосппродуктів (на 9,7%), устаткування для радіо, телебачення та зв’язку (на 6,3%), побутових приладів (на 5,6%). При цьому зменшилися обсяги продукції на підприємствах з виробництва сільськогосподарських машин на 22,2%, верстатів – на 13%, машин для добувної промисловості та будівництва – на 4,4% і залізничного машинобудування – на 4,3%. За 9 місяців 2006р. випущено 546 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 152 тис. пральних машин, 2,1 тис. верстатів для оброблення дерева, 2,8 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 184 тис. легкових автомобілів, 5,4 тис. автобусів.

Порівняльна характеристика продуктивних сил Поліського та Подільського економічних районів.

Господарський комплекс будь-якої країни складається з окремих структурних одиниць – регіональних господарств. Саме вони і складають основу економічного розвитку. Тому Україна все більшу увагу приділяє стану та розвитку господарських комплексів своїх регіонів. З цією метою була створена концепція державної регіональної політики України, метою якої є всебічний розвиток регіонів держави.

Подільський і Поліський райони є невід’ємною і важливою структурною одиницею народногосподарського комплексу країни. Вони мають свою специфіку і займають важливе місце в загальнодержавному поділі праці.

До Подільського економічного району належать Вінницька, Тернопільська та Хмельницька області. Сільськогосподарські угіддя становлять 71% земельної площі, яка становить 60,9 тис. км2 або 10,1 % території. Населення - 4560,2 тис. чол. Лісові ресурси становлять 11,5% (800,5 тис. га) території. У районі залягають значні поклади природних, будівельних матеріалів. У Вінницькій області відкрито родовище залізних руд (0,8 млрд. тон).

Велике значення в районі мають джерела мінеральних вод, що мають лікувальне та рекреаційне значення (Хмільник, Житник, Липовець у Вінницькій області; Гусятинське, Настасівське, Конопківське у Тернопільській області; Полонське, Шепетівське у Хмельницькій області).

Район добре забезпечений водними ресурсами. Річки відносяться до басейнів Дністра, Південного Бугу та Прип’яті.

Провідною є харчова промисловість. Машинобудування обслуговує потреби сільського господарства, харчової промисловості. Підприємства природо - та верстатобудування є наступні: Вінницький завод тракторних агрегатів; Калинівський завод устаткування для цукрових заводів; Тернопільський завод бурякоцукрових комбайнів; Хмельницьк (трансформаторні підстанції, тракторні деталі, ковально-пресове устаткування); Кам’янець-Подільський (сільськогосподарські машини, деревообробний інструмент); Тернопільське виробниче об’єднання "Ватра" (електроапаратура); Шепетівка (тракторні деталі).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

Хімічна і нафтохімічна промисловість — одна з най­важливіших галузей важкої промисловості України. Хімічна промисловість складається з таких головних підгалузей: гірничо-хімічної, основної хімії, хімії полімерів, лакофарбової промисловості. Головні райони гірничо-хімічної промисловості — Передкарпаття і Донбас. У Передкарпатті добувають сірку (Новий Роздол і Новояворівськ Львівської обл.), калійну сіль (Калуш Івано-Франківської обл., Стебник Львівської обл.), в Донбасі — кухонну (кам'яну) сіль (Слов'янськ, ...

Будівельні суміші в Україні

Зміст Вступ 3 I. Літературний огляд 4 1.1. Сучасний стан ринку будівельних сумішей 4 1.2. Формування споживчих властивостей будівельних сумішей 15 1.2.1. Сировина 15 1.2.2. Технологія виробництва 27 1.3. Класифікація асортименту будівельних сумішей 33 Висновки 39 Список літератури 41 Додатки 43 Вступ “Країна, яка будується — розвивається,” — вислів Рузвельта стосувався післявоєнної Німеччини та України, економіка якої, на жаль, ніяк не може виборсатися з глибин економічної кризи. Та попри усі негаразди, будівельна ...

Харчова промисловість України, проблеми і перспективи спирто-горілчаної галузі

План. Вступ. Проблеми галузі напоїв України. Державне регулювання Тіньовий ринок Фінансові схеми Фальсифікати 3. Сировинна проблема III. Що було зроблено для вирішення проблем? Що треба зробити? Висновки. І. Вступ. Галузь напоїв в Україні є однією з найбільш динамічних. На сьогоднішній день рентабельність підприємств цієї галузі є однією з найвищих, і темпи приросту виробництва з кожним роком збільшуються. українські виробники напоїв довели, що вони є конкурентоспроможними: майже вся імпортна продукція замінена ...