Search:

Газова промисловість Росії

Основні центри переробки природного газу розташовані на Ура-лі (Оренбург, Шкапово, Альметьевск), у Західному Сибіру (Нижневар-товск, Сургут), у Поволжя (Саратов) на Північному Кавказу (Грозний) і в інших газоносних провінціях. Можна відзначити, що комбінати газо-переробки тяжіють до джерел сировини - родовищам і великим газопроводам.

Найважливішим є використання природного газу як паливо. Останнім часом йде тенденція до збільшення частки природного газу в паливному балансі країни.

Газ у паливному балансі (%)

1913 1940 1960 1970 1980 1984

- 2.2 8.2 19.5 27.5 3.6

На думку Юрія Шафраника, міністра палива й енергетики Росії,у найближчі 3-5 років співвідношення між енергоносіями в балансепримерно збережеться. Основна стратегія - нарощувати видобуток природного газу з підвищенням його частки в балансі. У Росії на теплових електростанціях, що використовують як паливо природний газ, виробляється більш 40 % електрики, а всього на ТЕС виробляється 67.1 % енергії. У 1994 році виробництво електроенергії знизилося в порівнянні з попереднім (977 млрд. квт.ч. проти 1008). Це зв'язано в першу чергу з несприятливою економічною ситуацією, кризою неплатежів у промисловості Росії і зниженням рівня видобутку газу в цілому по країні.

Світовий видобуток природного газу на початку 90-х років перевищив 2.1 трлн. м3. На експорт надходить близько 15 % загальносвітового видобутку. Основні експортери газу - Росія, Канада, Нідерланди. Останнім часом видобуток газу став рости в ряді країн, що розвиваються. Але газ сюди в основному вивозиться в зрідженому виді. Головні експортери сжи-женного газу - Алжир, Індонезія, Малайзия, ОАЭ. У світі, як і в Росії, спостерігається тенденція до збільшення частки газу в енергетичному балансі. Так ще в 1950 році у світі рівень споживання природного газу складав 9 % від усіх видів енергоносіїв (переважав камен-ный вугілля - 49 %), те в 1987 році частка газу підвищилася до 20 %. Рос-ця є лідером як по запасах природного газу, так і по екс-порту. На думку Юрія Шафраника, “газ - та ланка, за яке можна витягти весь вантаж проблем ПЕК Росії”.

ЛІТЕРАТУРА

1. "Розміщення виробничих сил" за редакцією Кистанова

В.В. і Копылова Н.В., М.1994

2. "Географія промисловості СРСР" Хрущев А.Т., "Вища школа"

М.1990

3. "Економіка природокористування" за редакцією Хачатурова

Т.С., М.1991

4. "Економічна географія СРСР" А.Н.Лаврищев, "Економіка"

М.1986

5. "Економічна і соціальна географія" В.П.Дронов, В.П.Мак-

саковский, В.Я.Ром, "Освіта" М.1994

6. "Buisness MN" N7 1 березня 1995 року, N18 24 травня 1995 року,

N30-31 30 серпня 1995 року, N34 20 вересня 1995 року

7. "Ділові люди" N2 лютий 1995 року

8. "Сьогодні" N48 6 вересня 1995 року

9. "Вісті" N178-179 16-17 вересня 1995 року

10. "Географічний атлас СВІТУ для вчителів середньої школи",

"Головне керування геодезії і картографії при Раді Міністрів

СРСР" М.1982

11. "Географічний атлас СВІТУ", "Комітет географії і геодезії

СРСР", М.1992

12. "Географічний атлас СРСР", "Головне керування геодезії і

картографії при Раді Міністрів СРСР" М.1991

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

1) Сучасне світове господарство Вихідною категорією світового господарства е економічна діяль­ність як спосіб забезпечення життя людини, її головна сфера — матеріальне виробництво. Організаційною фор­мою, в якій здійснюється економічна діяльність, є госпо­дарство. Таким чином, господарство — це економічна си­стема, функціонування якої являє собою процес еконо­мічної діяльності Особливість національного господарства полягає в тому, що економічна діяльність обмеже­на рамками держави (країни). Отже, національне гос­подарство — ...

Кон’юнктура світових ринків

Зміст Стор. 1. Фактори і умови формування та розвитку кон’юнктури світових ринків. ............................................................................................................... 3 2. Охарактеризуйте кон’юнктуру світового ринку послуг. .................. 9 Література ....................................................................................................... 14 1. Фактори і умови формування та розвитку кон’юнктури світових ринків. Термін "кон'юнктура" походить від латинського слова ...

Причини дефіциту фінансових ресурсів на фармацевтичному ринку

Дефіцит фінансових засобів, що виділяються на оплату медичних послуг і вартості медикаментів, є однією з важливих тенденцій, що впливають на розвиток сучасного фармацевтичного ринку. Рахують, що подальший ріст витрат на охорону здоров’я буде насамперед зумовлений двома факторами: “старінням” населення Землі (див. мал.), а також ростом потреб населення в підвищенні якості життя, в тому числі пов’язані зі станом їх здоров’я. Малюнок. Характеристика “старіння” населення Землі в 1995 р. і 2025 р. (за даними United Nations ...