Search:

Газова промисловість Росії

Основні центри переробки природного газу розташовані на Ура-лі (Оренбург, Шкапово, Альметьевск), у Західному Сибіру (Нижневар-товск, Сургут), у Поволжя (Саратов) на Північному Кавказу (Грозний) і в інших газоносних провінціях. Можна відзначити, що комбінати газо-переробки тяжіють до джерел сировини - родовищам і великим газопроводам.

Найважливішим є використання природного газу як паливо. Останнім часом йде тенденція до збільшення частки природного газу в паливному балансі країни.

Газ у паливному балансі (%)

1913 1940 1960 1970 1980 1984

- 2.2 8.2 19.5 27.5 3.6

На думку Юрія Шафраника, міністра палива й енергетики Росії,у найближчі 3-5 років співвідношення між енергоносіями в балансепримерно збережеться. Основна стратегія - нарощувати видобуток природного газу з підвищенням його частки в балансі. У Росії на теплових електростанціях, що використовують як паливо природний газ, виробляється більш 40 % електрики, а всього на ТЕС виробляється 67.1 % енергії. У 1994 році виробництво електроенергії знизилося в порівнянні з попереднім (977 млрд. квт.ч. проти 1008). Це зв'язано в першу чергу з несприятливою економічною ситуацією, кризою неплатежів у промисловості Росії і зниженням рівня видобутку газу в цілому по країні.

Світовий видобуток природного газу на початку 90-х років перевищив 2.1 трлн. м3. На експорт надходить близько 15 % загальносвітового видобутку. Основні експортери газу - Росія, Канада, Нідерланди. Останнім часом видобуток газу став рости в ряді країн, що розвиваються. Але газ сюди в основному вивозиться в зрідженому виді. Головні експортери сжи-женного газу - Алжир, Індонезія, Малайзия, ОАЭ. У світі, як і в Росії, спостерігається тенденція до збільшення частки газу в енергетичному балансі. Так ще в 1950 році у світі рівень споживання природного газу складав 9 % від усіх видів енергоносіїв (переважав камен-ный вугілля - 49 %), те в 1987 році частка газу підвищилася до 20 %. Рос-ця є лідером як по запасах природного газу, так і по екс-порту. На думку Юрія Шафраника, “газ - та ланка, за яке можна витягти весь вантаж проблем ПЕК Росії”.

ЛІТЕРАТУРА

1. "Розміщення виробничих сил" за редакцією Кистанова

В.В. і Копылова Н.В., М.1994

2. "Географія промисловості СРСР" Хрущев А.Т., "Вища школа"

М.1990

3. "Економіка природокористування" за редакцією Хачатурова

Т.С., М.1991

4. "Економічна географія СРСР" А.Н.Лаврищев, "Економіка"

М.1986

5. "Економічна і соціальна географія" В.П.Дронов, В.П.Мак-

саковский, В.Я.Ром, "Освіта" М.1994

6. "Buisness MN" N7 1 березня 1995 року, N18 24 травня 1995 року,

N30-31 30 серпня 1995 року, N34 20 вересня 1995 року

7. "Ділові люди" N2 лютий 1995 року

8. "Сьогодні" N48 6 вересня 1995 року

9. "Вісті" N178-179 16-17 вересня 1995 року

10. "Географічний атлас СВІТУ для вчителів середньої школи",

"Головне керування геодезії і картографії при Раді Міністрів

СРСР" М.1982

11. "Географічний атлас СВІТУ", "Комітет географії і геодезії

СРСР", М.1992

12. "Географічний атлас СРСР", "Головне керування геодезії і

картографії при Раді Міністрів СРСР" М.1991

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

План. 1.Суб”єкти валютного ринку. Об”єкт регулювання. 2.Механізм валютного регулювання. 3.Інструменти валютного регулювання. Література: І.М.Школа В.М.Козменко“Міжнародні економічні відносини “ Чернівці “Рута” ст.47--64 А.А.Мазаракі Є.М.Воронова “Міжнародні валютно-фінансові та валютно-кредитні відносини” Конспект лекцій Київ 1995 А.І.Кредісов “ Управління зовнішньоекономічною діяльністю” Київ 1998 ст 68-80 А. Гальчинський “ Теорія грошей” Київ 1998 ст 384-410. 1. Суб’єкти валютного ринку. Об’єкт регулювання. У валютних ...

Україна на світовому ринку озброєнь

Світовий ринок озброєнь визначається не лише суто економічними, а й політичними та технологічними чинниками. Успішно торгувати зброєю можуть лише країни, які мають політичний вплив у світі і володіють розвиненим високотехнологічним та наукомістким виробництвом. Тому статус України як суб'єкта світового збройового ринку має надзвичайно важливе значення для іміджу держави та зміцнення її економічної безпеки. Присутність України на світовому ринку озброєнь обумовлена, перш за все, спадщиною СРСР, який витрачав на гонку ...

Світова економіка

Світова економіка або світове господарство - це сукупність національних господарств, об'єднаних міжнародним поділом праці та системою МЕВ. Формування світової економіки: СЕ. Сформувалась в кінці 19 - поч. 20 ст.: Сформувались сталі ек. зв'язки / відносини; Всі країни світу були втягнуті в МЕВ - в СЕ; Різко зросла світова торгівля; Сформувалась фінансово-кредитна система; Нові риси притаманні новій системі: Прямі інвестиції ( вивіз капіталу) Міжнародне виробництво Саме в цей час завершилось формування колоніальної ...