Search:

Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

– виходячи з вартості на час купівлі.

При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вар­тості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зни­ження ціни — виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені затовар, повертаються споживачеві в день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші в день розірвання договору — в інший строк за домовленіс­тю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

За кожний день затримки виконання вимоги про на­дання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифі­кації) та за кожний день затримки усунення недоліків по­над установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсо­тка вартості товару.

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючо­го виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектую­чий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, — технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гаран­тійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. У гарантійні строки на сезонні товари не включається час іншого сезону (міжсезонний період).

До переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), належать:

- світлочутливі товари;

- корсетні товари;

- парфюмерно-косметичні вироби;

- пір'яно-пухові вироби;

- дитячі іграшки м'які;

- дитячі іграшки гумові надувні;

- зубні щітки;

- мундштуки;

- апарати для гоління;

- помазки для гоління;

- розчіски, гребенці та щітки масажні ;

- сурдини (для духових музичних інструментів);

- скрипічні підборіддя;

- грамплатівки;

- рукавички;

- ювелірні вироби з дорогоцінних металів;

- вироби з бурштину;

- тканини;

- тюлегардинні та мереживні полотна;

- килимові вироби метражні;

- білизна натільна;

- білизна постільна;

- панчішно-шкарпеткові вироби;

- товари в аерозольній упаковці;

- друковані видання;

- лінійний та листовий металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), плитні матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником);

- некондиційні товари.

Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох

років.

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити на­явність на видному та доступному місці куточка покупця, у якому розміщується інформація про найменування власника або вповноваженого ним органу, книга відгуків та пропози­цій, місцезнаходження і номери телефонів органів, що за­безпечують захист прав споживачів. Суб'єкт господарювання повинен мати журнал реєстрації перевірок установленого зразка.

Суб'єкт господарювання при здійсненні роздрібної торгівлі непродовольчими товарами повинен керуватися Господарським і Цивільним кодексами України, Законами України "Про захист прав споживачів", "Про забезпечен­ня санітарного та епідемічного благополуччя населення", Порядком провадження торговельної діяльності та прави­лами торговельного обслуговування населення, затвердже­ним постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, Порядком гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 506, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють торговельну діяльність.

За порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із законодавством. Контроль за дотриманням цих Правил здійсню­ють органи виконавчої влади та органи місцевого само­врядування у межах їх компетенції відповідно до законо­давства.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

Реферат Головною метою для виявлення можливостей є інформація о потребах покупців, діях конкурентів та змінах котрі відбуваються у маркетинговому середовищі, а також реакція покупців на стратегії маркетинга компанії. Компанії також повинні збирати інформацію відносно товарів та результатів діяльності самої компанії в вигляді інформації по продажу та витратам. Інформацію о зовнішніх даних та о компанії переносять у маркетингову інформаційну систему, щоб нею змогли ефективно користуватись менеджери які розробляють плани та ...

Поняття та види товарів

У представників класичної школи економіки такі терміни, як товар, продукція, виріб,означають також результат виробничої діяльності. У маркетингу товар сприймається як комплекс відчутних та невідчутних властивостей, які можуть задовольняти потреби споживачів. Головна ідея маркетингу – продавати не товар як такий, а продавати засіб для вирішення споживачем своїх проблем. Комплекс маркетингу є головним засобом впливу підприємства на споживача на ринку. Він включає: 1) товар; 2) ціну; 3)методи розповсюдження товару на ринку; 4) ...

Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

ДОПОВІДЬ ДОПОВІДЬ Проаналізувавши діяльність ВАТ „ Київхімволокно” можна зробити деякі висновки. Головним завданням підприємства є здійснення підприємницької діяльності спрямованої на отримання прибутку, а також задоволення на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів членів трудового колективу. В наш час Україна прямує до європейського стилю господарювання, включаючи в апарат керування службу маркетингу. Але на жаль, саме на маркетингу виробники вирішують заощадити. ...