Search:

Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

До числа інших правопорушень, які а своєю природою є однозначними, але спрямовані на різні види діяльності, належать: порушення правил пожежної безпеки на транспорті (ст.120), а також порушення правил експлуатації транспортних засобів (ст.121, 128,133), правил проїзду залізничних переїздів (ст.123), правил дорожнього руху (ст.133, 134 КпКП) та ін.

За вчинення правопорушень на транспорті застосовуються такі адміністративні стягнення як попередження, штраф, оплатне вилучення,позбавлення спеціального права.

Адміністративна відповідальність за пошкодження шляхів та порушення правил по утриманню шляхів

пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд та технічних засобів регулювання дорожнього руху , створення перешкод для руху та невжиття заходів для їх усунення (ст.139);

порушення Правил охорони магістральних трубопроводів (ст.138);

порушення правил, норм і стандартів при утримання шляхів, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на дорогах місць провадження робіт (ст.140);

порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів (ст.141);

порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів (ст.141 КпАП).

Адміністративні стягнення за ці правопорушення – штрафи, а правопорушення,передбаченні ст.ст.141, 142 КпАП, - попередження або штраф, який накладається як на громадян, так і на посадові особи.

Адміністративна відповідальність у галузі зв`язку

обладання та експлуатація установок проводового мовлення без належної реєстрації або дозвілу;

порушення умов і правил, що регламентують діяльність у галузі зв`язку, передбачену ліцензіями;

порушення правил виготовлення, придбання, реалізації, встановлення, будівництва та експлуатації радіоелектронних засобівв і використування радіочастот;

порушення правил користування місцевим телефонним зв`язком;

порушення порядку та умов надання послуг зв`язку в мережах загального користування;

порушення правил охорони ліній і споруд зв`язку;

пошкодження телефонів;

порушення правил користування місцевим телефонним зв`язком;

порушення поряку та умов надання послуг зв`язку в мережахзагальноо користування;

використування засобів зв`язку з метою, що суперечитьінтересам держави, порушує ромадський порядок та посягає на честь і гідність громадян;

використання технічних засобів та обладнання, що застосовується в мережах зв`язку загального користування, без сертифіката відповідальності або без погодження з Адмиіністрацією зв`язку України (ст.ст.144-148 КпАП).

На винних у вчиненні цих правопорушень накладається штраф, а в разі вчинення правопорушень, передбачених ст.146 АпАП, застосовується, крім штрафу, й конфіскація технічних засобів і обладнання. Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накласти адміністративні стягнення за порушення законодавства про зв`язок (ст.ст.144.145, 147-148, 188 КпАП) мають право начальник Державної інспекції електрозв`язку Адміністрації зв`язку України, начальники регіональних державних інспекції електрозв`язку [2,349-351].

V. Висновок

Питання про адміністративні правопорушення на транспоті, в галузі шляхового господарства та зв`язку залишається достатнім для продовження наукового дослідження, тому що охоплює не лише велику кількість нормативно-правових актів, а також різноманітність правопорушень, які виникають в результаті правовідносин при умовах розвитку нової держави в правовому і економічному відношенні.

Велике значення має не тільки вивчання цього питання в межах теорії, а й аналіз правопорушень, які відбуваються в реальному житті: виявлення причин, за якими виникають адміністративні правопорушення в галузі транспоту, шляхового господарства та зв`язку; взаємозв`зку з управлінням даними галузями; способів поліпшення ситуції. Для аналізу такого плану важливо мати статистичні данні, які на сьогоднішній день, нажаль, показують лише частину картини правопорушень, тому що частина бізнесу залишається нелегальною. Причиною тому є недоскональність законодавства, великі налоги, незахищенність малого підприємця та споживача; гальмом економічного розвитку вцілому і в наведених галузях є корупція.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

Правила ІНКОТЕРМС відомі в усьому світі і дуже широко застосовуються в практиці міжнародної торгівлі. ІНКОТЕРМС -скорочене від англійського "Іпіегпаїіопаї СоттегсіаІ Тегтз" (Міжнародні торгові терміни), - повна їх назва - Міжнародні правила тлумачення торгових термінів {часто їх називають ще - базисні умови постачання). Видаються вони Міжнародною торговельною палатою і вперше були опубліковані в 1936 році. Надалі в них вносилися зміни і доповнення в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 роках. По своїй суті Правила ...

Адміністративне право

План. 1. Учасники провадження в справах про адмінстративне правопорушення. 2. Стадії провадження справ про адміністративне правопорушення. 3. Адміністративне правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. 4. Характеристика протоколу про адміністративне правопорушення. Адміністративний процес має складну структурну побудову та охоплює різноманітні види адміністра­тивного провадження, кожному з яких притаманні специфічні особливості залежно від характеру розг­ляду конкретних справ та ...

Прокуратура України. Статус, структура, функції

План: Вступ 1 Поняття правового статусу прокуратури України 3 Система і структура прокуратури 5 Функції і повноваження прокуратури 14 Порядок діяльності органів прокуратури 36 Акти прокурорського реагування на порушення законності 38 Висновок (закінчення) 41 Список літератури 43 Вступ В Україні здійснюються великомасштабні перетворення, спрямовані на зміцнення демократії й створення правової держави. Однією з головних проблем громадянського розвитку є зміцнення законності та правопорядку. Це висуває на перший план ...