Search:

Призначення, будови і принцип роботи регулятора частоти обертання колінчастого вала

Реферати » Технічні науки » Призначення, будови і принцип роботи регулятора частоти обертання колінчастого вала

Всережимний регулятор частоти обертання автоматично підтримує задану частоту обертання колінчастого вала зміною (залежно від навантаження) кількості впорскуваного в циліндр палива. Регулятор дизеля КамАЗ розміщується в розвалі корпусу паливного насоса ви­сокого тиску й приводиться в дію від його кулачкового валика. Під час роботи двигуна з частотою обертання колінчастого вала, що від­повідає даному положенню педалі керування подачею палива, відцентрові сили тягарців регулятора зрівноважені зусиллям пружини. Якщо навантаження на двигун зменшиться (наприклад, автомобіль поїде на спуск), то частота обертання колінчастого вала почне зрос­тати, тягарці регулятора, долаючи опір пружини, трохи розійдуться й перемістять рейку паливного насоса — подача палива зменшиться, що не дасть змоги дизелю істотно збільшити частоту обертання вала. В разі зниження частоти обертання вала відносно тієї, що відповідає положенню педалі керування подачею палива, відцентрова сила тя­гарців зменшиться й регулятор під дією зусилля пружини переміс­тить рейку в зворотному напрямі — подача палива збільшиться, а ча­стота обертання колінчастого вала зросте до заданого положенням педалі значення.

Автоматична муфта випередження впорскування палива при­значається для зміни моменту початку впорскування палива залежно від частоти обертання колінчастого вала, що поліпшує пускові якості дизеля й підвищує його економічність. Ведена півмуфта 13 (рис. 2.49) кріпиться на конічній поверхні переднього кінця кулачко­вого валика паливного насоса шпонкою та гайкою, а ведуча півмуф­та 1 — на маточині веденої (може повертатися на ній). Між маточи­ною та півмуфтою 1 установлено втулку 3. Ведуча півмуфта приводи­ться в дію розподільною проміжною шестірнею через вал із гнучкими сполучними муфтами. На ведену півмуфту обертання передається двома тягарцями 11, які коливаються в площині, пергіендикулярній до осі обертання муфти, на осях 16, запресованих у веде-і ну півмуфту. Проставка 12 ведучої півмуфти впирається одним кінцем у палець тягарця, а іншим — у профільний виступ. Пружини 8 І намагаються втримати тягарці на упорі у втулку 3 ведучої півмуфти.

У разі збільшення частоти обертання колінчастого вала тягарці під дією відцентрових сил розходяться, в результаті чого ведена і півмуфта повертається відносно ведучої в напрямі обертання кулач­кового валика, що збільшує кут випередження впорскування палива. В разі зменшення частоти обертання колінчастого вала тягарці під дією пружини сходяться. Ведена півмуфта повертається разом із ва­ликом паливного насоса в бік, протилежний напряму обертання валика, що зменшує кут випередження впорскування палива.Подібні реферати:

Призначення, будови і принцип роботи регулятора частоти обертання колінчастого вала

Всережимний регулятор частоти обертання автоматично підтримує задану частоту обертання колінчастого вала зміною (залежно від навантаження) кількості впорскуваного в циліндр палива. Регулятор дизеля КамАЗ розміщується в розвалі корпусу паливного насоса ви­сокого тиску й приводиться в дію від його кулачкового валика. Під час роботи двигуна з частотою обертання колінчастого вала, що від­повідає даному положенню педалі керування подачею палива, відцентрові сили тягарців регулятора зрівноважені зусиллям пружини. Якщо ...

Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

Мета: Забезпечити досконале вивчення СЗ. Тип уроку: комбінований Забезпечення уроку: плакати. Хід уроку Організаційна частина. Актуалізація опорних знань. Повторення вивченого матеріалу. Фронтальне опитування учнів. Вивчення закріпленого матеріалу. Для чого служить система мащення. Закріплення матеріалу після кожного питання. Що входить до системи мащення. Типи масел. Висновки та домашнє завдання. Оголосити оцінки. Завдання додому. Система мащення У двигуні, що працює, багато деталей, які передають різні зусилля. ...

Системи вприскування палива (інжектор)

Система вприскування палива У нашій країні експлуатується багато автомобілів іноземного виробництва із системою вприскування палива (інжектором). Застосування карбюраторів з електронним керуванням сумішоутворенням дає змогу підтримувати оптимальний склад паливно-вітряної суміші й оптимальне наповнення циліндрів на різних режимах роботи двигуна; збільшити паливну економічність і зменшити вміст шкідливих сполук у відпрацьованих газах; підвищити надійність системи живлення, а також полегшити обслуговування і діагностику. Проте ...