Search:

Інформаційні технології і системи

Реферати » Комп'ютерні науки » Інформаційні технології і системи

Завдання 1

Вказати назву підприємства, де ви працюєте.

Вказати засоби автоматизації управлінської праці (власні та арендовані), що використовуються в організації. Вказати їх модель і кількість.

Навести перелік задач, що розв'язуються з допомогою цієї техніки. Дати коротеньку характеристику наведених задач.

Проаналізувати існуючий рівень автоматизації обробки економічної інформації наданому підприємстві. Вказати , чи є. в наявності автоматизовані інформаційні системи управління.

5. Визначити перспективи розвитку автоматизованих інформаційних систем та

їх впровадження на вашому підприємстві. |

Завдання 2.

12. Типи мереж : локальна, регіональна, глобальна.

Завдання 3.

2. Бази даних, що використовуються в інформаційних технологіях та системах.


Завдання 1.

1. Вказати назву підприємства, де ви працюєте.

Я працюю у малому приватному підприємстві "Тріумф" на посаді заступника директора по комерційних питаннях.

2. Вказати засоби автоматизації управлінської праці (власні та арендовані), що використовуються в організації. Вказати їх модель і кількість.

На підприємстві з метою полегшення ведення бухгалтерського обліку використовують комп'ютер "PENTIUM-120" та принтер "HEWLETT PACKARD LASER JET 4L".

3. Навести перелік задач, що розв'язуються з допомогою цієї техніки. Дати коротеньку характеристику наведених задач.

За допомогою цього комп'ютера розв'язується ряд задач:

- ведеться бухгалтерія ;

- діловодство,

Бухгалтерський облік на підприємстві повністю комп'ютеризований. Що стосується діловодства, то на комп'ютері здійснюють набір та роздруковування бланків підприємства, набирають накладні.

4. Проаналізувати існуючий рівень автоматизації обробки економічної інформації наданому підприємстві. Вказати, чи є в наявності автоматизовані інформаційні системи управління.

Я вважаю, що рівень комп'ютеризації на підприємстві є достатнім, оскільки майже усі задачі, які можна автоматизувати, виконуються з допомогою вищезгаданого комп'ютера.

Автоматизованої інформаційної системи на підприємстві не створено.

Завдання 2.

12. Типи мереж: локальна, регіональна, глобальна.

Якщо в одному приміщенні, будинку чи комплексі розташованих поруч будівель є кілька комп’ютерів, користувачі яких повинні спільно вирішувати які-будь завдання, обмінюватися даними чи використовувати спільні дані, то ці комп’ютери доцільно об’єднати в локальну мережу.

Локальна мережа (деколи використовують термін "локальна обчислювальна мережа", скорочено ЛОМ) - це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою з допомогою кабелів (іноді навіть телефонних ліній чи радіоканалів), які використовують для передачі інформації між комп’ютерами. Для з’єднання комп’ютерів в локальну мережу необхідно мережеве обладнання і програмне забезпечення.

Локальні мережі дозволяють забезпечити:

колективну обробку даних користувачами підключених в мережу комп’ютерів і обмін даними між цими користувачами;

спільне використання програм;

спільне використання принтерів, модемів та інших пристроїв.

Тому практично всі фірми, які мають більше одного комп’ютера, об’єднують їх в локальні мережі. Багато користувачів портативних комп’ютерів підключаються до локальної мережі фірми або коли приходять в офіс, або з’єднуються з комп’ютером фірми по телефонним каналам з допомогою модема.

Для об’єднання комп’ютерів в локальну мережу необхідно:

вставити в кожний комп’ютер, який підключається до мережі, мережевий контроллер (деколи використовують терміни мережевий адаптер або мережева плата), який дозволяє комп’ютеру отримувати інформацію з локальної мережі і передавати дані в мережу;

з’єднати комп’ютери кабелями, по яким відбувається передача даних між комп’ютерами, а також іншими підключеними до мережі пристроями (принтерами, сканерами і т.д.). В деяких типах мереж кабелі з’єднують комп’ютери безпосередньо (як електролампочки на ялинковій гірлянді), в інших з’єднання кабелів здійснюється через спеціальні пристрої - концентратори (або хаби), комутатори та ін.

Для забезпечення функціонування локальної мережі часто виділяють спеціальний комп’ютер - сервер, або декілька таких комп’ютерів. На дисках серверів розміщуються спільно використовувані програми, бази даних і т.д. Решта комп’ютерів локальної мережі часто називають робочими станціями. На тих робочих станціях, де вимагається опрацьовувати лише дані на сервері (наприклад, вводити відомості в спільно використовувану базу даних про замовлення і продаж), часто для економії (або з огляду на безпеку) не встановлюють жорстких дисків. В мережах, які складаються більш ніж з 20-25 комп’ютерів, наявність сервера обов’язкова - інакше, як правило, продуктивність мережі буде незадовільною. Сервер необхідний і при спільній інтенсивній роботі з будь-якою базою даних.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Центральний мікропроцесор

Фізично кожен елемент структурної схеми складається з різноманітних пристроїв. Сучасні комп’ютери мають блочно-модульну конструкцію: апаратну конфігурацію, необхідну для виконання певних робіт, можна складати з готових вузлів та блоків. Системний блок являє собою основний вузол, у якому зібрані найбільш важливі компоненти. Основною компонентою є материнська плата. На ній розміщені: · процесор; · шини – набір провідників для передачі даних та сигналів управління; · оперативна пам’ять – набір мікросхем, призначених для ...

Інформатизація системи управління освітою

ВСТУП Кінець XX століття відзначився інтенсивним розвитком та впровадженням в усі сфери життя суспільства інформатики. Це проявилось в інтенсивному вдосконаленні засобів обчислювальної техніки та техніки зв’язку, у появі нових та у подальшому вдосконаленні існуючих інформаційних технологій, а також у реалізації прикладних інформаційних систем. Досягнення інформатики зайняли вагоме місце в організаційному управлінні, в промисловості, у проведенні наукових досліджень та автоматизованому проектуванні. Інформатизація охопила ...

Що таке 3D графіка

Вступ Модель Роль API Графічні прискорювачі Ігрові двигуни (Games engines) Графіка без компромісів Технологія 3D-графікі Заключення Вступ Питання про те, що ж є двигуном усієї комп'ютерної індустрії, давно турбує багатьох користувачів. Чи то це фірма Intel, що, не перестаючи, випускає і випускає нові процесори. Але хто тоді змушує їх купувати? Може, в усьому винуватий Microsoft, що безупинно робить свої вікна більше і краше? Так ні, можна адже задовольнятися старими версіями програм - тим більше спектр їхніх ...