Search:

Інформаційні технології і системи

Бази даних, які мають інформацію про накопичений досвід, використовуються для підтримки тих чи інших ділових операцій або для формування загальної картини бізнесу компанії. Наприклад, база даних Lessons Learned Агенства національної безпеки США (NSA) згрупована по трьом частинам: інформаційна частина, успішний досвід і проблеми. В інформаційній частині можуть знаходитись, зокрема, такі матеріали, як порядок притягнення працівників NSA до виконання тимчасових обов’язків при надзвичайних ситуаціях. В частині «Успішний досвід» зосереджена інформація про позитивні рішення в складній ситуації. В проблемній частині накопичуються матеріали про невирішені задачі й пропозиції по подоланню виникнених труднощів. В компанії «Ford Motors» ведеться аналогічна база даних, які містить дві частини. В так званій частині TGR збирається інформація про благоприємні події, яка сприяє вирішенню поставлених задач, в той час, як TRW зосереджена інформація про фактори цьому перешкоджаючі.

В деяких випадках в якості інферфейса з реляційною базою даних може використовуватись Web-броузер. В компанії Ford Research and Development, зокрема, таким чином організований доступ до БД Oracle, яка містить керівництва і правила проектування, конструкторські стандарти і специфікації, технічні вимоги. Іншим поширеним в корпорації доповненням є база даних про кадри, яка містить відомості про професійні якості працівників. Тут може знаходитись також інформація про освіту, отримання спеціальності, попереднього досвіду роботи.

Використана література

Джим Кео. Visual Fox Pro 5 для «чайників», - Діалектика, Київ-Москва, 1997 р.

Джон Кауфельд. Fox Pro 2.6 for Windows для чайників. Діалектика, Київ, 1996 р..

Фигурнов. IBM PC для пользователя. Краткий курс.-Москва, - 1998 г.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Робота з книгами в Excel

РОБОТА З КНИГАМИ В EXCEL Загальні відомості Вікно програми Microsoft Excel 2000 – табличний процесор, програма для створення й обробки електронних таблиць. Ярлик Microsoft Excel 2000 має вигляд на мал.1. Microsoft Excel дозволяє працювати з таблицями в двох режимах: Обычный – найбільш зручний для виконання більшості операцій. Разметка страниц – зручний для остаточного форматування таблиці перед друкуванням. Межі поміж сторінками у цьому режимі відображаються синіми пунктирними лініями. Межі таблиці – суцільною синьою ...

Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

ВСТУП На початку 90-х років минулого століття в Україні про Інтернет знали небагато. Нині Інтернет увійшов у життя мільйонів людей, хоча говорити про високий рівень доступу до нього не можна. Історичний розвиток людства, досягнення науки, техніки і технологій сприяли і сприяють удосконаленню й засобів масової комунікації. Першим технологічним проривом науковці вважають винайдення писемності, починаючи з настінних малюнків, ієрогліфів на папірусі та різьби на дереві до примітивних верстатів та потужних друкарських ...

Програми архіватори WinRAR

Програма WinRAR призначена для створення і керу­вання архівними файлами. Вона є 32-розрядною версією архіватора RAR для ОС Windows 95, 98 і N7. Програма WinRAR забезпечує: • повну підтримку архівів RAR і ZІР; • високий ступінь стиснення інформації завдяки висо­коефективному алгоритму стиснення даних; • стиснення мультимедіа файлів за допомогою спе­ціального алгоритму; • підтримку технології Drag and Drop; • керування архівами форматів САВ, АRJ і LZH; • підтримку неперервних архівів (ступінь стиснення інформації в них на ...