Search:

Яким має бути образ страхового агента

Реферати » Страхування » Яким має бути образ страхового агента

Сьогодні можна впевнено сказати, що з кожним роком все більше зростає довіра населення до страхування як інституту реального захисту майнових та соціальних інтересів громадян. Яскравим свідченням цьому є постійно зростаючі активи страхових компаній, кількість страхових відшкодувань та підписаних угод. Однак потенціал можливостей вітчизняного страхування значно більший і потребує розвитку. Цьому могла б сприяти масована пропаганда можливостей галузі, консалтингу послуг тощо. Але засобами рекламних акцій це питання не вирішити. Назріла необхідність створення посередницького ринку між страховиками і потенційними клієнтами. Ключовою фігурою, провідником страхових програм має стати страховий агент в якісно новому образі.

Хто має створити новий образ страхового агента і насамперед професійно підготувати? Звичайно, було б добре, якби цю місію взяли на себе вітчизняні вузи, відкривши спеціальні курси. Однак, поки що кожна страхова компанія самотужки відкриває власні “школи” навчання агентів. Гадаю, що вже настав час для консолідації у цьому напрямку зусиль страховиків.

Тож, сподіваюсь, наша розповідь стане першим кроком до цієї мети.

Розпочнемо спочатку та визначимо що включає в себе поняття „страховий агент”.

Страховими агентами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, що діють від імені та за дорученням страховика. Страхові агенти беруть на себе частину обов’язків страховика. Через них страховик може здійснювати укладання договорів страхування, має можливість отримувати страхові платежі. Також забезпечують надання страхового відшкодування у разі настання страхового випадку.

Агент може виконувати:

підготовку договорів

укладення договорів

обслуговування договорів

оформлення документів для виплати відшкодування

виплати страхових сум і відшкодувань

Робота в якості страхового агента потребує від кандидата не тільки знань в області страхування, але і психології людей. Яким критеріям професійного відбору повинен слугують наступні показники:

комунікабельність

зовнішня привабливість

швидкість реагування

рівень культури, як мінімум – середня освіта

фінансовий стан кандидата (відсутність претензій з боку податкової служби)

Страховими агентами-юридичними особами можуть бути: бюро брачних знайомств, туристичні агенції, юридичні консультації і нотаріальні контори – це допомагає створити альтернативну мережу розповсюдження продуктів того чи іншого страховика.

Що стосується виплат за посередницьку діяльність, то на страховому ринку є таки види:

- Провізія – плата страховому агенту за посередницьку діяльність та за укладені зі страхувальником договори страхування.

- Додаткові виплати, які складаються із виплати страховиком коштів, спрямованих на забезпечення необхідних умов для виконання страховими агентами своїх функцій.

- Компенсації – кошти, що надає страховик своєму агенту у разі припинення дії контракту чи виходу останнього на пенсію.

За формами взаємозв’язку страховика зі страховими агентами прийнято розрізняти безпосередній зв’язок та систему генеральних страхових агентів.
Безпосередній зв’язок є найбільш простою формою, яка спирається на контракти та генеральні згоди. Система генеральних страхових агентів – це вже більш зрілий тип відносин, який створюється за територіально-адміністративним признаком. Генеральний страховий агент, діючий безпосередньо від імені та за дорученням страховика, приймає на роботу страхових агентів, проводить їх інструктаж і визначає зону обслуговування.
Таким чином, вертикальний рівень організації системи продажів страхових полісів має вид ланцюга: генеральний страховий агент -> страховий агент -> субагент.

Перевага системи генеральних страхових агентств в їх мобільності та гнучкості. Відпадає також необхідність утримувати великий штат працівників. Робота будується на контрактній основі з залученням експертів і спеціалістів для оцінки ризиків.

Тепер перейдемо до практики.

Отже, як будує агентську мережу Страхова група „ТАС”?

Як відомо, одним із пріоритетних напрямків нової стратегії Компанії є формування власної мережі страхових агентів та їх навчання за спеціальними програмами.
Програма школи страхових агентів включає базовий курс, який складається з трьох рівнів:

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Екологічні чинники здоров`я у постчорнобильській свідомості

Реалії українського постчорнобильського суспільства вказують не лише на зростаючий вплив екологічних чинників на всі сфери життєдіяльності населення, але і на їх причетність до нагромадження загального конфліктного потенціалу в суспільстві. В Україні екологічний конфлікт породжує погіршення стану здоров'я, різке зниження тривалості життя, збідніння все нових і нових соціально незахищених груп населення. Як зазначає У. Бек, характерною особливістю нинішнього покоління є поєднання рефлексів минулих століть (яким чином ...

Екологічне страхування в Україні, Основні шляхи та проблеми його становлення

Інтеграція України в світове економічне співтовариство диктує необхідність переходу до нових принципів регулювання природоохоронної діяльності та розробки нормативно-правової системи, спрямованої на зниження масштабів промислового забруднення довкілля. Досвід розвинених країн засвідчив, що найбільш ефективним інструментом екологічної політики та гарантій безпеки життєдіяльності людей, є використання ринкових механізмів захисту здоров’я громадян та навколишнього середовища. Фінансування витрат по ліквідації наслідків аварій ...

Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

Основною метою добровільного страхування від нещасних випадків є відшкодування збитків, нанесених життю і здоров'ю застрахованого внаслідок нещасного випадку, що не може бути відшкодовано за обов'язковими видами особистого страхування від нещасних випадків. В Україні добровільне страхування від нещасних випадків на підставі своїх індивідуальних умов та правил страхування здійс­нює більшість страхових компаній, занесених до Державного реє­стру страховиків. Розглянемо основи проведення добровільного страхування від ...