Search:

Яким має бути образ страхового агента

Реферати » Страхування » Яким має бути образ страхового агента

Сьогодні можна впевнено сказати, що з кожним роком все більше зростає довіра населення до страхування як інституту реального захисту майнових та соціальних інтересів громадян. Яскравим свідченням цьому є постійно зростаючі активи страхових компаній, кількість страхових відшкодувань та підписаних угод. Однак потенціал можливостей вітчизняного страхування значно більший і потребує розвитку. Цьому могла б сприяти масована пропаганда можливостей галузі, консалтингу послуг тощо. Але засобами рекламних акцій це питання не вирішити. Назріла необхідність створення посередницького ринку між страховиками і потенційними клієнтами. Ключовою фігурою, провідником страхових програм має стати страховий агент в якісно новому образі.

Хто має створити новий образ страхового агента і насамперед професійно підготувати? Звичайно, було б добре, якби цю місію взяли на себе вітчизняні вузи, відкривши спеціальні курси. Однак, поки що кожна страхова компанія самотужки відкриває власні “школи” навчання агентів. Гадаю, що вже настав час для консолідації у цьому напрямку зусиль страховиків.

Тож, сподіваюсь, наша розповідь стане першим кроком до цієї мети.

Розпочнемо спочатку та визначимо що включає в себе поняття „страховий агент”.

Страховими агентами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, що діють від імені та за дорученням страховика. Страхові агенти беруть на себе частину обов’язків страховика. Через них страховик може здійснювати укладання договорів страхування, має можливість отримувати страхові платежі. Також забезпечують надання страхового відшкодування у разі настання страхового випадку.

Агент може виконувати:

підготовку договорів

укладення договорів

обслуговування договорів

оформлення документів для виплати відшкодування

виплати страхових сум і відшкодувань

Робота в якості страхового агента потребує від кандидата не тільки знань в області страхування, але і психології людей. Яким критеріям професійного відбору повинен слугують наступні показники:

комунікабельність

зовнішня привабливість

швидкість реагування

рівень культури, як мінімум – середня освіта

фінансовий стан кандидата (відсутність претензій з боку податкової служби)

Страховими агентами-юридичними особами можуть бути: бюро брачних знайомств, туристичні агенції, юридичні консультації і нотаріальні контори – це допомагає створити альтернативну мережу розповсюдження продуктів того чи іншого страховика.

Що стосується виплат за посередницьку діяльність, то на страховому ринку є таки види:

- Провізія – плата страховому агенту за посередницьку діяльність та за укладені зі страхувальником договори страхування.

- Додаткові виплати, які складаються із виплати страховиком коштів, спрямованих на забезпечення необхідних умов для виконання страховими агентами своїх функцій.

- Компенсації – кошти, що надає страховик своєму агенту у разі припинення дії контракту чи виходу останнього на пенсію.

За формами взаємозв’язку страховика зі страховими агентами прийнято розрізняти безпосередній зв’язок та систему генеральних страхових агентів.
Безпосередній зв’язок є найбільш простою формою, яка спирається на контракти та генеральні згоди. Система генеральних страхових агентів – це вже більш зрілий тип відносин, який створюється за територіально-адміністративним признаком. Генеральний страховий агент, діючий безпосередньо від імені та за дорученням страховика, приймає на роботу страхових агентів, проводить їх інструктаж і визначає зону обслуговування.
Таким чином, вертикальний рівень організації системи продажів страхових полісів має вид ланцюга: генеральний страховий агент -> страховий агент -> субагент.

Перевага системи генеральних страхових агентств в їх мобільності та гнучкості. Відпадає також необхідність утримувати великий штат працівників. Робота будується на контрактній основі з залученням експертів і спеціалістів для оцінки ризиків.

Тепер перейдемо до практики.

Отже, як будує агентську мережу Страхова група „ТАС”?

Як відомо, одним із пріоритетних напрямків нової стратегії Компанії є формування власної мережі страхових агентів та їх навчання за спеціальними програмами.
Програма школи страхових агентів включає базовий курс, який складається з трьох рівнів:

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Економічний зміст , страхування кредитних ризиків

У стосунках між кредитором (позикодавцем) та його боржни­ком (позичальником) предмет їхнього спільного інтересу — кре­дит — створює різні економіко-правові ситуації: для боржника — зобов'язання повернути позику, а для кредитора — право вима­гати її повернення за попередньо узгодженими умовами. Невико­нання з різних причин цих домовленостей загрожує кредиторові фінансовими збитками, яких він намагається уникнути з допомо­гою різних доступних заходів правового та матеріального харак­теру. При цьому правове забезпечення ...

Страхова компанія – як необхідний суб’єкт страхового ринку

Одними з основних учасників страхового ринку в світі є страхові компанії. Це обумовлено переш за все наявністю у них великих обсягів довгострокових капіталів, потребою ефективного їх використання та об’єктивною необхідністю диверсифікації діяльності і підвищення рентабельності операцій. Так, наприклад, ресурси американської економіки на 30% складаються із ресурсів по страхуванню життя. В Швейцарії цей показник складає 70%. В Японії страхові компанії володіють майже 18% всього акціонерного капіталу країни. А страховики ...

Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій

Вступ Страхування діяльність повинна опиратися на певні явища та факти. У даному рефераті спробую розглянути питання орієнтації страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій. Так, на концентрацію засобів страхового фонду безпосе­редньо впливає постійно зростаюче число страхуваль­ників й застрахованих об'єктів. Забезпечення фінансової стійкості страхового фонду може аналізуватись з боку встановлення ймовірності недостатності коштів для страхових виплат в певному році та в аспекті співвідношення доходів й ...