Search:

Протокол SSL

Пример интерактивного файла конфигурации:

[ req ]
default_bits = 1024
default_keyfile = privkey.pem
distinguished_name = req_distinguished_name

[ req_distinguished_name ]
countryName = Country Name (2 letter code)
countryName_default = RU
countryName_min = 2
countryName_max = 2

localityName = Locality Name (eg, city)
organizationName = Organization Name(eg, org)
organizationalUnitName = Organizational Unit Name (eg, section)

commonName = Common Name (eg, YOUR name)
commonName_max = 64

emailAddress = Email Address
emailAddress_max = 40

Спешу обрадовать некоторых ленивых товарищей: если вы намереваетесь создавать просто сертификат сервера (например, для LDAP-сервера), то указывать конфиг необязательно, будет использоваться конфиг по умолчанию /usr/lib/ssl/openssl.cnf, который содержит все необходимое. Ну а теперь традиционно приведу примеры использования openssl req(я не собираюсь подробно описывать данную команду, т.к. думаю, что для большинства случаев хватит примеров, а для особых случаев можно почитать man req).

openssl req -new -newkey rsa:2048 -keyout rsa_key.pem -config cfg -out certreq.pem

Создание запроса на сертификацию (-new) на основе создаваемого секретного ключа rsa (-newkey rsa:2048), который записывается в файл -keyout(и шифруется тройным DES). Запрос на сертификацию создается на основе конфигурационного файла — config.

openssl req -x509 -new -key private_key.pem

-config cfg -out selfcert.pem -days 365

Создание (-new) self-signed сертификата (-x509) для использования в качестве сертификата сервера или сертификата CA. Сертификат создается с использованием секретного ключа -key и конфигурационного файла -config. Создаваемый сертификат будет действителен в течение 365 дней (-days), опция -days не применима к запросам на сертификацию.

Для управления сертификатами x509 используется утилита openssl x509. С ее помощью можно подписать сертификат или запрос на сертификацию сертификатом CA. Также можно просмотреть содержимое сертификата в читаемой форме (DN, публичный ключ, время действия, отпечаток и.т.д.). Приведу примеры вышеописанных действий:

openssl x509 -in cert.pem -noout -text

Просмотреть информацию о сертификате в «нормальной» форме. Вот что примерно будет выведено, также можно использовать дополнительные опции: -fingerprint (необходимо сочетать с одной из опций -sha1, -md5 или -mdc2), -modulus (вывод публичного ключа), -serial, -subject, -issuer (организация, выдавшая сертификат), -email, -startdate, -enddate:

Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number: 0 (0x0)
Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
Issuer: C=RU, ST=region, L=city, O=organization, OU=Sysopka,CN=CEBKA/Email=CEBKA@smtp.ru
Validity
Not Before: Nov 9 08:51:03 2002 GMT
Not After : Nov 9 08:51:03 2003 GMT
Subject: C=RU, ST=region, L=city, O=organization, OU=Sysopka,CN=CEBKA/Email=CEBKA@smtp.ru
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (1024 bit)
Modulus (1024 bit):
00:c6:6b:3b:8e:f8:33:05:a0:dc:e1:38:8f:6a:68:
42:1c:21:33:aa:90:b6:8c:93:14:11:9b:69:94:8a:
3a:0e:42:29:b0:45:14:1b:f0:37:2c:f3:05:db:13:
06:a9:cd:eb:99:31:51:25:86:c8:69:e0:5e:8d:28:
04:8d:1f:08:37:d7:72:39:fe:05:57:61:68:95:bf:
5c:ae:13:f2:05:a1:29:c3:bf:3b:32:ca:1a:ff:22:
53:f9:32:92:78:fe:44:c3:e1:ca:42:5c:5f:d1:49:
da:1c:9f:34:06:04:ee:46:74:8d:11:68:ef:37:e2:
74:1e:d9:46:04:b8:7e:d5:c5
Exponent: 65537 (0x10001)
Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
3b:42:85:45:08:95:f3:f1:fc:8a:23:88:58:0e:be:e5:9b:56:
1e:c1:ff:39:28:4f:84:19:f8:3e:38:ef:98:34:d6:ee:e0:0a:
de:36:3a:5c:15:88:d7:2a:a4:0a:d5:dc:3e:b2:72:4c:82:57:
b8:fe:52:f6:e2:06:01:38:eb:00:0b:f2:a9:87:be:65:83:19:
13:50:ae:6c:f2:0a:07:14:e6:8c:60:cd:c5:a3:d1:e1:ea:da:
24:c2:6a:06:d5:dc:1c:71:c9:64:fa:9e:c9:ca:97:e2:06:84:
de:4c:69:b8:9a:af:66:14:8d:46:9a:00:53:13:c9:ab:10:b8:
09:c2

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Цифрові графічні моделі в комп’ютерній графіці

Існує два принципово різних підходи до цифрового кодування графіки. Перший полягає в наближеному відтворенні графічного зображення за допомогою великої кількості дискретних елементів зображення - пікселів. Одержані в такий спосіб зображення називають растровими - від слова растр: горизонтальна лінія пікселів. Звичайно растрові зображення створюються автоматично шляхом цифрового кодування фотографій, малюнків, інших оригіналів. Другий спосіб полягає у визначенні геометричних фігур, з яких складається зображення, за допомогою ...

Керування папками, файлами та ярликами. Меню пуск

Створення папок Із погляду документо-орієнтоваиості ОС Windows 98 папки є контейнерами, в яких зберігаються інші інформа­ційні об'єкти: документи, додатки, інші папки та ярлики. Документи і додатки створюються відповідними до­датками (наприклад, текстовими та графічними редакто­рами, ЕТ, інструментальними системами програмування і т.д). Папки та ярлики створюються засобами самої ОС Windows 98. Для створення нової папки всередині вже існуючої (у тому числі на робочому столі) досить клацнути правою клавішею миші на ...

Електроніка та мікросхемотехніка

Зміст Вступ...............................................................................................................4 Теоретична частина.......................................................................................5 Призначення та області застосуваня.................................................6 2. Аналіз вибору мосткової схеми ............................................................7 Принцип роботи випрямляча з Г – подібним одноланковим згладжу вальним RC ...