Search:

Маркетинг на ринку страхових послуг

В залежності від ступеня врахування індивідуалізації ринку компанія застосовує середні тарифи, диференційовані тарифи, індивідуальні тарифи з гнучкою системою знижок і пільг.

Стратегія просування. Основні програми стратегії просування передбачають застосування раціональної (предметної) реклами та емоційної або асоціативної реклами. Предметна реклама інформує, звертається до розуму потенційного покупця, наводить аргументи, щоб переконати його. Тому реклама страхових послуг повинна бути конкретною, з використанням продуманих аргументів та цифрових даних.

Емоційна, або асоціативна реклама спирається на асоціації потенційного споживача. Викликає характерні емоції та формує певне ставлення. Вона звертається до почуттів, діє на підсвідомість.

Стратегія збуту (розподілу). Головні принципи, які мають перебувати в полі зору служби маркетингу і яким має відповідати штатна мережа з реалізації страхових продуктів, полягають у тому, що штатний реалі затор (у широкому розумінні) є повноважним представником страховика, і, як правило, саме з його роботою та наданою ним інформацією клієнти приймають рішення щодо укладання договору страхування та надання переваги тому чи іншому страховикові.

Страхові компанії повинні застосовувати чотири основні канали реалізації своїх страхових продуктів: 1) офісний метод реалізації, коли клієнт самостійно прибуває чи запрошується до офісу страховика; 2) через відокремлені підрозділи та агентську мережу, які відшукують клієнта й працюють із ним за межами головного офісу; 3) через об'єднання страховиків; 4) брокерське посередництво; 5) нестрахових посередників (банки, туристичні фірми, кредитні спілки, автосалони та інших).

2. Маркетинг та маркетингова політика у страхуванні

Процес становлення страхового бізнесу, що є важливою складовою фінансового ринку зокрема та національної економіки - загалом, відбувається в Україні досить суперечливо. І в цьому немає нічого дивного, адже саме таким чином взагалі йдуть реформи в Україні.

Частка страхових платежів у ВВП поки невелика і коливається на рівні 2 %·. Серед вітчизняних страхових компаній виділяється група лідерів - таких як “Оранта”, “Остра –Київ”,”Скайд – Вест”, АСКА, “Надра”, “Інто”, що прагнуть стабілізувати своє становище на ринку, досягти довгострокового процвітання. Але мусимо зазначити, що майже всі маркетингові дослідження вітчизняних страхових компаній, як правило, пов’язуються з вирішенням конкретної проблеми, яка раптом постала перед фірмою, або ж пов’язана з прийняттям конкретного управлінського рішення. На жаль, і в цьому маємо підтвердження тези про те, що “більшість керівників українських підприємств не в змозі чітко сформулювати свої інтереси і, відповідно, цілі маркетингових досліджень, які б вони бажали замовити”. Тому керівництво залишається невдоволеним результатами досліджень, вважаючи надалі, що можна проводити операції і без фахівців-маркетологів. Ф. Котлер у книзі “Основи маркетингу” тлумачить маркетингове дослідження як систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку з маркетинговою ситуацією,що постала перед фірмою, збір і аналіз цих даних та звіт про результати.

Основні джерела надходження чи отримання інформації для маркетингових досліджень у страхуванні такі:

- фахівці страховика та страхові агенти, зокрема і ті, які безпосередньо не пов'язані з поставленою перед службою маркетингу темою дослідження;

- сторонні страховики,що є партнерами, у тому числі іноземними;

- залучені за трудовими угодами компетентні сторонні фахівці;

- матеріали цільового опитування клієнтів, як фактичних, так і потенційних;

- результати спілкування зі страховими брокерами та клієнтами інших страховиків;

- наявна у страховика науково-методична література та документи з архіву;

- робота зі спеціальною літературою в бібліотеках та навчальних центрах;

- аналіз рекламно-інформаційної продукції за аналогічними видами діяльності чи страховими продуктами і т. п.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

Зміст Вступ… . Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових сегментів 1. Обгрунтування вибору потреби . 2. Класифікація потреби за матрицею індивідуальних потреб . 3. Оцінка мікро- і макросередовища фірми 4. Мета та місія організації . 5. Торгове ім’я та назва фірми . 6. Сегментування ринку . 7. Позиціонування товару . 8. Результати та аналіз проведеного маркетингового дослідження 9. Реклама . Організація збуту продукції Висновки… Список літератури… . Вступ Коньяк… Світ несподіваних відчуттів і ...

Упаковка і фірмовий стиль

Відомо, що в середньої руки сучасному супермаркеті асортимент найменувань товарів налічує 15—17 тисяч. Пересічна ль дина здатна побіжно глянути лише на близько 300 найменувань за хвилину. Відтак спеціалісти вважають, що 53% всіх покупок Збувається під впливом імпульсного бажання! Ринок нині (навіть і в Україні) став настільки насиченим товарами і послугами, 01 виробникам треба буквально розштовхувати один одного. успішно діяти за таких умов здатні тільки ті підприємці, які використовують інформацію про потреби споживачів ...

Стимулювання продажу товарів і послуг

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Розгорнувши майже будь-яку газету в Україні, можна побачити такі рекламні звернення: «З 15 по 31 січня на металопластикові вікна знижка 15%»; «Понад 300 видів покриттів для будь-якого інтер'єру. Постій­ний продаж залишків зі знижкою до 60%»; «На виплат телевізори, аудіо-, відеоапаратура, холодильники, пральні машин, газові та електроплити, комп'ютери, масляні обі­грівачі та ін...»; «Завдяки випускникам-бізнесменам та замовникам-працедавцям інститут поновлює спонсорську програму: за перший місяць ...