Search:

Тактичне планування

З. Визначаючи зміст планів підприємства необхідно знати склад їх показників через які виражені планові завдання. Показники планів є основою для оцінки діяльності підприємства. Вся система показників планів підприємства може класифікуватися за певними ознаками на відповідні групи:

-За економічним призначенням. Сюди відносяться показники, які виражають кількісну і якісну характеристику продукції. Кількісні показники характеризують абсолютні обсяга виробництва та ресурсів, що споживаються, а якісні показують ефективність використання виробничих ресурсів і всього процесу виробництва;

- За економічним змістом поділяється на:

1) натуральні;

2) вартісні.

Натуральні виражають матеріально-речовинну форму продукції. Вартісні використовується для характеристики загальних обсягів виробництва, темпів його розвитку, розмірів витрат та доходів. Між ними існує взаємозвязок. Вартісні показники розраховуються на основі натуральних придопомозі узагальненої вартісної оцінки витрат та результатів. - За способам характеристики предмету поділяються на:

1) абсолютні;

2) відносні.

Абсолютні показники характеризують ті чи інші показники абсолютно без порівняння з іншими показниками. Відносні показники допомагають зробити таке порівняння і дають більш конкретну характеристику показнику.

Отже, вибір системи планування показників і їх системи для діяльності підприємства є однією з важливих проблем.

ХАРАКТЕРИСТИКА

на Мазурак Володимира Петровича

Мазурак Володимир Петрович

1981 р. народження

українець

освіта середня спеціальна

Мазурак Володимир Петрович за період навчання в Коломийському механіко-технологічному коледжі на спеціальності "менеджер виробничої сфери" проявив себе добросовісним і старанним студентом. Постійно підвищував свій професійний і освітній рівень. Цікавився новинками економічної, технічної та художньої літератури, внутрішньою і зовнішньою політикою України.

Мазурак В.П. приймав активну участь у громадському житті групи і колежду.

Постійно цікавився новинками економічних наук, має навики роботи з комп’ютером.

В колективі користувався заслуженим авторитетом, до старших від себе та батьків відносився з повагою.

По характеру спокійний, врівноважений, на критику реагує адекватно.

Критично відноситься до своїх вчинків і вчинків товаришів.

Кмітливий і фізично здоровий.

Мова чітка, виразна. В вживанні алкоголю та наркотиків не помічений.

Директор коледжу _________________ В.І.Полоз

Класний керівник _________________ В.Ф.Фучко

Кооперативне підприємництво.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Державна реєстрація підприємницької діяльності

Статус підприємця в Україні досягається шляхом державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством. Провадження підприємницької діяльності без державної реєстрації забороняється. Державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності здійснюють виконавчі комітети міських, районних у містах Рад народних депутатів або районні (а також районні в м. Києві і м. Севастополі) Державні адміністрації за місцезнаходженням керівного органу (правління, дирекції та ін.) чи місцем проживання суб’єктів бізнесу. ...

Франчайзинг

ВСТУП В сучасних умовах посилення конкуренції на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових можливостей для підприємств важливим та ефективним кроком є використання франчайзингових відносин це пояснюється тим, що основою ринкової економіки, з одного боку, є великі підприємства, які надають їй стабільності й керованості, визначають рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, з другого — малий бізнес, який формує конкурентне середовище, характеризується високою мобільністю та забезпечує ...

Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. Контрактна система оплати праці

Планування фонду оплати праці на підприємстві. Система участі в прибутках. Участь у прибутках (доходах) або стимулювання персоналу через прибутки полягає у розподіленні певної їх частини між працівниками підприємства. Таке розподілення може бути терміновим (наприклад, щомісячні виплати), а також може приймати форму грошових виплат або виступати у формі розповсюдження між працівниками акцій підприємства. Розповсюдження різних форм участі у прибутках виходить з того, що навіть найдосконаліші системи індивідуальної або ...