Search:

Склад та види собівартості

Головний бухгалтер

Бюджет надходжень і витрачань на виготовлення печива ТзОВ «Каскад»

Місяць

Надходження

Витрачання

Внесок до статутного капіталу

Безоплатне надходження

Дохід від реалізації печива

Витрачання виробничих запасів

Виплата

зарплати

Перерахування на соціальні заходи

Інші виробничі витрати

Жовтень

8000,00

340,00

1400,00

518,00

990,00

Листопад

7000,00

247,00

2300,00

851,00

1200,00

Грудень

6700,00

400,00

1970,00

728,90

1107,09

Січень

7400,00

240,00

1690,00

625,30

1030,80

Лютий

6000,00

250,00

2300,00

851,00

960,00

Березень

-

5250,00

238,00

2420,00

895,40

1078,86

Квітень

-

-

6000,00

238,00

2300,00

895,40

1078,86

Травень

-

680,00

6200,00

330,00

2340,00

865,80

1256,50

Червень

10000,00

-

6250,00

350,00

2550,00

943,50

1540,00

Липень

-

-

6700,00

370,00

2610,00

965,70

1388,55

Серпень

-

-

7600,00

330,00

2558,00

946,46

1538,00

Вересень

3500,00

-

8000,00

400,00

2612,00

966,44

1320,34

Всього

13500,00

680,00

81100,00

3733,00

27050,00

10052,90

14489,00

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Особливості внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит є одним із видів внутрішньогосподарського кон­тролю суб'єктів підприємницької діяльності. Забезпеченню ефектив­ності діяльності суб'єктів підприємницької діяльності багато в чому сприяють впровадження і правильна організація системи внутріш­нього аудиту, В умовах становлення ринкової економіки в Україні неабиякий інтерес викликає досвід зарубіжних країн щодо організації внутріш­нього аудиту. Професійну організацію внутрішніх аудиторів у США було створено в 1941 р. як Інститут внутрішніх аудиторів. ...

Економічний контроль у системі наук

Економічний контроль є функцією управління продуктив­ними силами і виробничими відносинами. У своєму розвитку контроль має кілька етапів: описовий, пов'язаний із збиранням фактів та першочерго­вим групуванням їх; логіка-аналітичний — якісний аналіз фактів, потім поєд­нання якісних і кількісних (математичних) методів науко­вого пізнання. Отже, контроль містить у собі, з одного боку, факти і дані досліду, а з другого — певну систему знань — теорію. Факти становлять реальну основу висновків контролю. Без систематизації й ...

Принцип аудиторського контролю

Принцип (від лат. principium — начало, основа) аудиту -це основні засади, на яких здійснюється його функція. Виз­начені вони нормативом № 3 "Основні принципи, які регу­люють аудит", затвердженим Аудиторською палатою Украї­ни. Спірною є сама назва нормативу, оскільки аудит регулю­ють не принципи, а закони та нормативно-правові акти, але попри цю недоречність, у ньому закладені основні засади, які формують аудит як певну систему знань. Принципи аудиту, як незалежної форми фінансово-гос­подарського контролю, ...