Search:

Склад та види собівартості

Головний бухгалтер

Бюджет надходжень і витрачань на виготовлення халви ТзОВ «Каскад»

Місяць

Надходження

Витрачання

Внесок до статутного капіталу

Безоплатне надходження

Дохід від реалізації халви

Витрачання виробничих запасів

Виплата

зарплати

Перерахування на соціальні заходи

Інші виробничі витрати

Жовтень

7908,00

300,00

2450,00

906,50

1240,00

Листопад

6790,00

290,00

2500,00

925,00

1140,00

Грудень

6500,00

310,00

2500,00

925,00

1400,00

Січень

5900,00

321,00

2350,00

869,50

1270,00

Лютий

6490,00

290,00

3000,00

1110,00

1130,00

Березень

-

-

6000,00

270,00

3000,00

1110,00

1337,44

Квітень

-

250,00

6500,00

270,00

3100,00

1110,00

1337,44

Травень

-

-

6550,00

330,00

3250,00

1202,00

1456,00

Червень

10000,00

120,00

7000,00

340,00

3400,00

1258,00

1180,20

Липень

-

-

7700,00

400,00

2930,00

1084,00

1148,00

Серпень

-

-

7300,00

420,00

2870,00

1062,00

1598,00

Вересень

3500,00

-

7500,00

450,00

2900,00

1073,00

1220,00

Всього

13500,00

370,00

82138,00

3991,00

34250,00

12635,00

15457,08

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Організація обліку поточних зобов’язань

Зміст: Вступ 3 1. Поняття та класифікація зобов’язань 4 1.1. Поняття про зобов’язання 4 1.2. Класифікація зобов’язань: 4 1.2.1. Довгострокові зобов'язання 5 1.2.2. Поточні зобов'язання . 5 1.2.3. Забезпечення 5 1.2.4. Непередбачені зобов'язання . 5 1.2.5. Доходи майбутніх періодів . 6 2. Поточні зобов'язання 7 2.1. Поняття про поточні зобов’язання 7 2.2. Класифікація поточних зобов’язань: 7 2.2.1. Короткострокові кредити банків . 8 2.2.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 10 2.2.3. Облік ...

Функції фінансово-господарського контролю та аудиту уформуванні ринкових відносин

Перехід України до ринкових відносин можливий за умови демонополізації, роздержавлення і приватизації еконо­міки. Монополізація засобів виробництва в руках держави призвела до гіпертрофованого централізму в управлінні еко­номікою. Держава одноосібне вирішувала питання структури народного господарства, інвестиційної, фінансової та подат­кової політики. Це сприяло вихованню покірного, байдужого до результатів своєї праці трудівника. Заробітна плата нара­ховувалася не за кінцевими результатами виконаної роботи, а ...

Судово-бухгалтерська еспертиза

1. Шахматні відомості: їх будова і порядок запису Шахматна відомість призначена для аналізу і контролю за проведеними операціями. Занесені в неї підсумки по вертикалі і горизонталі дають уявлення про проведені обороти за рахунками, що дає можливість наочно проконтролювати кожний рахунок. Бухгалтер може проаналізувати стан кожного рахунка і перевірити правильність формування бухгалтерських записів. Дана відомість може бути відображена за будь який необхідний період. Контроль здійснюється на основі даних ...