Search:

Склад та види собівартості

Оцінка розміру та структури попиту на ринку, визначення показників збуту продукції, розробка пропозицій щодо формування ринку збуту, розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства.

Бухгалтерія

Складання і подання у встановлені строки фінансової звітності.

Відділ постачання і збуту

Здійснює заходи щодо поліпшення всієї системи постачання та складського господарства, нормування запасів, матеріальних цінностей, забезпечення розробки номенклатурних, контролю витрат на придбання і зберігання виробничих запасів.

Відділ гол. технолога

Розробляє й переглядає технологічний регламент випуску продукції, норми витрат комплектуючих виробів, сировини й матеріалів, технологічні маршрутні процеси, виписує повідомлення про зміни норм.

Підприємство пропонує виготовлення кондитерських виробів в досить широкому асортименті для задоволення будь-яких смаків. Технологія виробництва використовує спеціальні рецептори та новітнє обладнання. Конкурентоздатність фірми забезпечується низькими внутрішньовиробничими витратами виготовленням продукції високого гатунку, високим рівнем обслуговування споживачів. Для виготовлення печива та халви використовується сировина місцевих підприємств. Сировина підбирається найкращої якості.

У виробничому процесі використовується достатня кількість необоротних активів. Приміщення ТзОВ „Каскад” являє собою двоповерхову будівлю, має зручний під’їзд до складу, який розташований на першому поверсі. На цьому ж поверсі розташовано два виробничих цеха. Перший цех безпосередньо займається виготовленням (переробкою сировини, випічкою та оздобленням) печива, а другий – виготовленням халви. На другому поверсі розташоване приміщення адмінперсоналу, бухгалтерія та каса.

Склад оснащений морозильною камерою з метою зберігання сировини та готової продукції. Майно підприємства також складають три автомобілі, які використовуються для транспортування готової продукції.

Персонал фірми складається з 46 чоловік, що забезпечує безперебійну та високоефективну роботу підприємства.

Таблиця 1

Штатний розпис працівників ТзОВ „Каскад”

№ з/п

Назва посади

Кількість штатних одиниць

Посадовий оклад

Всього фонд зарплати на місяць, грн

1

Директор

1

1500,00

1500,00

2

Головний бухгалтер

1

1000,00

1000,00

3

Касир

2

300,00

600,00

4

Менеджер

2

460,00

920,00

5

Начальник цеху

2

600,00

1200,00

6

Начальник відділу кадрів

1

700,00

700,00

7

Головний технолог

1

950,00

950,00

8

Начальник складу

1

560,00

560,00

9

Маркетолог

3

400,00

1200,00

10

Пекарь

8

450,00

3600,00

11

Економіст

2

400,00

800,00

12

Механік

3

420,00

1260,00

13

Кондитер

7

380,00

2660,00

14

Водій

3

300,00

900,00

15

Вантажник

5

400,00

2000,00

16

Прибиральниця

4

200,00

800,00

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Облік прибутку і його використання

Зміст Формування прибутку підприємства. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Формування балансового прибутку. Прибуток від реалізації продукції та його формування. Методи розрахунку прибутку від реалізації. Сутність і методи обчислення рентабельності. Розподіл і використання прибутку. Розподіл балансового прибутку. Використання чистого прибутку. Задача. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства Прибуток є однією з основних ...

Функції фінансово-господарського контролю та аудиту уформуванні ринкових відносин

Перехід України до ринкових відносин можливий за умови демонополізації, роздержавлення і приватизації еконо­міки. Монополізація засобів виробництва в руках держави призвела до гіпертрофованого централізму в управлінні еко­номікою. Держава одноосібне вирішувала питання структури народного господарства, інвестиційної, фінансової та подат­кової політики. Це сприяло вихованню покірного, байдужого до результатів своєї праці трудівника. Заробітна плата нара­ховувалася не за кінцевими результатами виконаної роботи, а ...

Склад та види собівартості

Вступ Собівартість продукції є одним із важливих економічних показників господарської діяльності підприємства, в якому відображається зростання продуктивності праці та розвиток технічного прогресу. Вона комплексно характеризує рівень витрат усіх ресурсів підприємства, а таким чином рівень технології та організації виробництва, є основою для формування цінової політики та визначення прибутковості підприємства. Собівартість є об’єктивна економічна категорія. Економічне значення її полягає в тому, що вона показує величину ...