Search:

Склад та види собівартості

2.2. Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію управлінського обліку. Функціональні відділи та службиВиди виробництвЦехиРобочі місцяРис. 2. Виробнича структура діяльності ТзОВ „Каскад”Рис. 3. Схема технологічного процесу виробництва печива „Забава”Рис. 4. Схема технологічного процесу виробництва халвиАсортимент продукції:Асортимент солодощів ТзОВ „Каскад” постійно оновлюється і налічує сьогодні 10 видів продукції кондитерської групи. Минулого року було випущено печиво „Мальвіна” нової форми. Фахівці підприємства випустили нові сорти – „Шедевр” та „Спокуса”. Поза конкуренцією за своїми смаковими якостями залишаються такі види печива, як „Капітошка”, „Золоте кільце”, „Шахове”, „Вівсяне”, „Забава”, „Буратіно”, „Крекер”. Планується введення нового продукту – мармеладу.Усі товари ТзОВ „Каскад” завоювали популярність серед споживачів. Компанія постійно стежить за ситуацією на ринку, проводячи різноманітні дослідження. ТзОВ „Каскад” вивчає можливості збуту продукції і комбінує їхні характеристики – такі як об’єм, смак, обкладинка тощо для забезпечення найбільшого попиту на свої товари на ринку.

2.3. Організація та порядок ведення управлінського обліку на підприємстві.

Центр відповідальності Витрати центру Результати центру
Директор Ліневич І.В.

•перевірка діяльності підприємства в цілому та його підрозділів на підставі внутрішньої звітності;

•прийняття управлінських рішень на підставі відповідної інформації керівників підрозділів;

•витрати на проведення переговорів із провідними замовниками готової продукції;

•забезпечення гідної репутації підприємства за рахунок контролю якісних показників діяльності підприємства

•беззбиткова діяльність підприємства;

•чітко налагоджений механізм функціонування підрозділів підприємства;

•укладання вигідних контрактів на поставку виробленої продукції

Головний бухгалтер

•суцільне та безперервне відображення об’єктів бухгалтерського обліку;

•відображення та узагальнення витрат, пов’язані з господарською діяльністю підприємства;

•щомісячне, щоквартальне складання внутрішньої звітності для потреб керуючих органів;

•забезпечення керівників інформацією про результати господарської та фінансової діяльності підприємства за рік;

•щорічне складання фінансової звітності та подання її в органи статистики та податкові органи

•своєчасне складання бухгалтерської та фінансової звітності, яка достовірно відображає господарську діяльність підприємства для внутрішніх потреб з метою прийняття ефективних управлінських рішень;

•своєчасне подання у відповідні строки звітної інформації до органів статистики, податкових органів

Головний технолог Комарова О.Л.

•вдосконалення ефективності виробничих процесів;

•розроблення системи показників виміру та оцінки обсягу продукції з метою покращення її якісних характеристик, зменшуючи при цьому виробничі витрати;

•контроль за виконанням підзвітними ділянками відповідних обсягів робіт;

•планування необхідної кількості виробничих запасів та своєчасне забезпечення ними виробничих цехів;

•контроль за збереженням виробничих запасів, напівфабрикатів, які знаходяться на території виробничих цехів; запобігання розкраданню;

•звітування керівним органам про ступінь виконання планових обсягів виробленої продукції

•досягнення безперебійної діяльності у виробничих процесах;

•ефективне та економне використання матеріальних ресурсів у виробництві кухонних меблів;

•систематичне подання до керівних органів внутрішньої звітності про ступінь виконання планових обсягів виробленої продукції

Головний менеджер відділу постачання і збуту Макаревич М.С.

•регулювання та контроль за діяльністю відповідних підзвітних ділянок;

•систематичне проведення інвентаризації на складі готової продукції та автопарку з метою виявлення неврахованих цінностей або допущених збитків, розкрадання, недостач;

•дослідження потреб ринків збуту та пошук нових;

•активне розроблення та впровадження рекламної діяльності;

•систематичне звітування керівним органам про рух готової продукції та стан діяльності автопарку (обсяги готової продукції на складі, обсяги реалізованої продукції; результати діяльності вантажно-розвантажувальних робіт, обсяги перевезень тощо)

•ефективне проведення рекламної діяльності;

•підвищення обсягів реалізованої продукції;

•налагоджений механізм вантажно-розвантажувальних робіт та перевезень.

Комірник складу готової продукції Пушкарьов Л.В.

•приймання на склад та зберігання в належному стані готових виробів;

•приймання-відпуск сировини для виробничих потреб;

•звітування про залишки готової продукції та сировини на складі

•збереження та нагляд за рухом надходжень та витрачання готової продукції та сировини

Начальник виробничого цеху №1 Колесник Д.І.

•забезпечення виконання запланованих виробничих обсягів;

•повідомлення головного технолога про результати виконання робіт виробничого цеху

•своєчасне та цілеспрямоване виконання обсягів виробничого плану;

•звітування про обсяги виконаних робіт

Начальник виробничого цеху №2 Шматько В.Т.

•забезпечення виконання запланованих виробничих обсягів;

•повідомлення головного технолога про результати виконання робіт виробничого цеху

•своєчасне та цілеспрямоване виконання обсягів виробничого плану у виробничому цеху;

•звітування про обсяги виконаних робіт

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Місцеві збори

Вступ…………………………………………………………………..3 1. Сутність та основні види місцевих зборів, що діють в Україні……4 2. Характеристика основних місцевих зборів в Україні………13 3. Особливості справляння місцевих зборів у світі…………….41 4. Удосконалення системи місцевого оподаткування в Україні…52 Висновки та пропозиції……………………………………………57 Список використаної літератури…………………………………61 Додатки………………………………………………………………62 Вступ Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже ...

Організація аудиторської діяльності

Аудит відносять до інтелектуальної діяльності, яка передбачає дослідження фінансово-господарської діяльності з метою поліпшення її та підвищення прибутковості відпо­відно до замовлень, виданих за угодами між аудиторськими організаціями і суб'єктами підприємницької діяльності. Організацію аудиту очолює Аудиторська палата Украї­ни (або інший уповноважений на це орган), яка згідно і;і законодавством є неурядовим органом. Метою діяльності Аудиторської палати є створення системи незалежного фі­нансово-господарського контролю ...

Головна книга

Головна книга За час існування бухгалтерського обліку застосовувались різні форми. На самому ранньому ступені розвитку облік вівся самим власником господарства для організації спостереження і контролю за збереженням його майна та розміром одержуваного доходу. Відомо, що самою ранньою була стара італійська форма, описана італійським вченим-математиком Лукою Пачолі в його роботі "Трактат про рахунки і записи", виданій в 1494 р. у Венеції. В ній він писав, що для зручності і легкості потрібні три книги: Меморіал ...