Search:

Облік та розподіл виробничих накладних витрат

На рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” виробничі підприємства обліковують протягом місяця виробничі накладні витрати на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування. Цей рахунок замінює старі рахунки 24 “Витрати на експлуатацію машин і обладнання” та 25 “Загальновиробничі витрати”.

За дебетом рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” відображається сума визнаних витрат, за кредитом – щомісячне за відповідним розподілом списання загальновиробничих витрат на рахунки 23 “Виробництво” та 90 “Собівартість реалізації”.

Основні операції з обліку загальновиробничих витрат

№п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Відображено суму амортизації, нарахованої на вартість необоротніх активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення і визнаної витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

13

"Знос необоротніх активів"

2.

Списано вартість виробничих запасів, використаних на загальновиробничі потреби:

-під час обслуговування виробничого процесу;

-у процесі управління цехами, дільницями тощо;

-на утримання, експлуатацію та ремонт необоротних активів загальновиробничого призначення;

-на вдосконалення технології та організації виробництва;

-на охорону праці і техніку безпеки тощо

91

"Загально- виробничі витрати"

20

"Виробничі запаси"

3.

Списано вартість МШП, визнану витратами звітнього періоду у зв'язку з використанням на загальновиробничі потреби

91

"Загально- виробничі витрати"

22

"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

4.

Відображено суму готівкових коштів, безготівкових коштів, визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

30

"Каса"

5.

Оплачено загальновиробничі витрати з рахунку в банку

91

"Загально- виробничі витрати"

31

"Рахунки в банках"

6.

Відображено суму дебіторської заборгованості, визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

7.

Списано витрати на відрядження персоналу цехів, дільниць тощо

91

"Загально- виробничі витрати"

372

"Розрахунки з підзвітними особами"

8.

Відображено суму раніше віднесену до складу витрат майбутніх періодів і визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

39

"Витрати майбутніх періодів"

9.

Відображено суму, спрямовану на формування резерву для забазпечення майбутніх виплат та платежів та визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

47

"Забезпечення майбутніх виплат та платежів"

10.

Нараховано суму забезпечення виплат майбутніх відпусток персоналу, який здійснює організацію виробництва та управління цехами, дільницями, бригадами тощо, а також суму обов’язкових відрахувань (зборів) на соціальні заходи, розраховану виходячи від суми забезпечення виплат майбутніх відпусток

91

"Загально- виробничі витрати"

471

"Забезпечення виплат відпусток"

11.

Відображено вартість робіт та послуг, виконаних для підприємства, яку визнано витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

12.

Відображено суму податків та обов'язкових платежів, визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

64

"Розрахунки за податками і платежами"

13.

Відображено суму страхових внесків, визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

65

"Розрахунки за страхуванням"

14.

Нараховано на суму зборів на соціальне страхування персоналу, розраховану виходячи із суми витрат на оплату праці та інші виплати персоналу, який виконує роботи з:

-обслуговування виробничого процесу;

-організації виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами тощо

-обслуговування та ремонту необоротніх активів загальновиробничого призначення

-вдосконалення технологій та організації виробництва, поліпшення якості продукції

-охорони праці й техніки безпеки тощо

91

"Загально- виробничі витрати"

651 "За пенсійним забезпеченням"

652 "За соціальним страхуванням"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

654 "За індивідуальним страхуванням"

15.

Нараховано суму страхового внеску на страхування майна підприємства

91

"Загально- виробничі витрати"

655

"За страхуванням майна"

16.

Відображено суму розрахунків, визнану витратами звітнього періоду

-оплату праці

-за іншими операціями

91

"Загально- виробничі витрати"

66 "Розрахунки з оплати праці"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

17.

Нараховано орендну плату

91

"Загально- виробничі витрати"

685

"Розрахунки з іншими кредиторами"

18.

Нараховано послуги на опалення та освітлення, водопостачання та інші послуги третіх осіб з утримання виробничих приміщень

91

"Загально- виробничі витрати"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

19.

Списано суму загальновиробничих змінних витрат та розподілених постійних загальновиробничих витрат

23

“Виробництво”

91

"Загально- виробничі витрати"

20.

Списано суми витрат за елементами на загальновиробничі витрати (для підприємств, що застосовують рахунки класу 8)

91

"Загально- виробничі витрати"

80 "Матеріальні витрати"

81 "Витрати на оплату праці"

82 "Відрахування на соціальні заходи"

83 "Амортизація"

84 "Інші операційні витрати"

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

ВСТУП Однієї з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У числі факторів, щороблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері. Інвестиції торкаються самих глибинних основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у ...

Фінансовий механізм

4 Вступ. Необхідною умовою прибуткової діяльності будь-якого підприємства є правильна і раціональна організація його фінансів. Для того, щоб успішно функціонувати на ринку кожне підприємство зобов’язане формувати, розподіляти і використовувати фонди грошових коштів, обґрунтовано залучати зовнішні джерела фінансування. Фінанси впливають на кількісні і якісні параметри будь-якого економічного явища чи процесу на підприємстві, а також на кінцеві результати його діяльності. Кваліфіковане ...

Діяльність організацій на фінансовому ринку

1. Сутність і види фінансових ринків Орієнтація на альтернативні витрати в ході обґрунтування фінансових рішень перетворює підприємство у відкриту фінансову систему. Ефективність його діяльності визначається не тільки станом виробничого чи потенціалу кваліфікацією робітників, але і такими зовнішніми факторами як рівень процентної ставки, темпи інфляції, загальний стан економіки країни, а також стан світової економіки. У своїй повсякденній діяльності підприємству постійно приходиться відчувати присутність ще одного ...