Search:

Представництво

На мій погляд реформування податкового законодавства на Україні надалі повинно йти наступним шляхом

Визначення амортизації як зменшення податкових зобов’язань , а не як витрати виробництва

Встановлення єдиної норми амортизації в розмірі 25 % на рік

Встановлення ставок оподаткування прибутку для малих підприємств від 15 до 25 %

Віднесення прямих інвестицій до складу валових витрат

Встановлення ставки оподаткування для доходу отриманого по операціях з цінними паперами на фондовій біржі 25 %

Встановлення моментом отримання доходу день зарахування коштів на рахунок підприємства в банку , або внесення готівки в касу .

Проте розв’язання проблем фінансового забезпечення держави та суб’єктів господарювання неможливе лише на рівні прийняття нових чи вдосконалення чинних правових актів з питань оподаткування . Докорінно поліпшити фінансові відносини можна лише шляхом істотних макроекономічних перетворень , у тому числі й на рівні податкової системи.

Головним із них має стати зміна структури і принципів розподілу ВВП між господарюючими суб’єктами , громадянами , державою . Цим ймовірно й визначатиметься характер майбутніх фінансово – економічних перетворень в Україні .

Список використаної літератури

Максимов А.С. Удосконалення системи прибуткового оподаткування в Україні “ Фінанси України “ № 5 1997

Терьохін С. Фіскальна політика України. Вісник податкової служби України № 10 1996

Терещенко С.І. Податок на прибуток : необхідність урахування критерію нейтральності “ Фінанси України “, № 4 1997

Держава. Податки .Бізнес

Поддерьогін А.Н. Коментар до Закону України “ Про внесення змін до Закону України “ Про оподаткування прибутку підприємств “ Бухгалтерський облік та аудит № 6 1997

Пришва Н. Зміни в правовому регулюванні оподаткування прибутку підприємств Бухгалтерський облік та аудит № 6 1997

Ефімов А. Сумнівна та безнадійна заборгованість в новому податковому законодавстві Бухгалтерський облік та аудит № 6 1997

Закон України “ Про внесення змін до Закону України “ Про оподаткування прибутку підприємств “ Бухгалтерський облік та аудит № 6 1997

Кучерявенко Н. Основи податкового права Харків “ Еспада “ 1996

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Особливості формування підприємницької культури учнів молодших класів

Все більшої актуальності в Україні набувають питання економічної підготовленості молоді до життя в суспільстві, де налагоджуються нові ринкові відносини. У зв’язку з підвищеними вимогами щодо підготовки підростаючого покоління до життя в нових ринкових умовах, в теорії і практиці педагогіки постає важлива проблема формування початкової економічної та підприємницької культури у дітей молодшого шкільного віку. Процес формування економічної (підприємницької) культури має суб’єктивно-об’єктивний характер. Кожна людина так чи ...

Лізингові контракти

ЗМІСТ 1. Декілька фактів з історії. 2. Сутність лізингової угоди. 3. Види лізингу. 3.1. Оперативний лізинг. 3.2. Фінансовий лізинг. 3.3 Інші види лізингу. 4. Ефективність лізингу. 5. Ризики лізінгу. 1. Декілька фактів з історії. Термін "лізинг" має походження від англійського дієслова lеаsе й означає — здавати і брати майно в найми. Історія лізингу бере початок ще до часів древніх фінікійців, що практикували довгострокові "чартерні" угоди на оренду судів. Ці угоди підписувалися на термін, що покриває ...

Основи бізнесу

План Поняття підприємництва. Умови, функції та принципи підприємництва. Мале підприємництво в країнах з розвинутою ринковою економікою. Розвиток малого підприємництва в України. Форми підприємницької діяльності. 1. Поняття підприємництва. Умови, функції та принципи підприємництва 2. Мале підприємництво в країнах з розвиненою ринковою економікою Світовий досвід розвитку малого підприємництва в країнах з розвиненою економікою засвідчує, що частка малих та середніх підприємств у загальній кількості змінюється по ...