Search:

Представництво

На мій погляд реформування податкового законодавства на Україні надалі повинно йти наступним шляхом

Визначення амортизації як зменшення податкових зобов’язань , а не як витрати виробництва

Встановлення єдиної норми амортизації в розмірі 25 % на рік

Встановлення ставок оподаткування прибутку для малих підприємств від 15 до 25 %

Віднесення прямих інвестицій до складу валових витрат

Встановлення ставки оподаткування для доходу отриманого по операціях з цінними паперами на фондовій біржі 25 %

Встановлення моментом отримання доходу день зарахування коштів на рахунок підприємства в банку , або внесення готівки в касу .

Проте розв’язання проблем фінансового забезпечення держави та суб’єктів господарювання неможливе лише на рівні прийняття нових чи вдосконалення чинних правових актів з питань оподаткування . Докорінно поліпшити фінансові відносини можна лише шляхом істотних макроекономічних перетворень , у тому числі й на рівні податкової системи.

Головним із них має стати зміна структури і принципів розподілу ВВП між господарюючими суб’єктами , громадянами , державою . Цим ймовірно й визначатиметься характер майбутніх фінансово – економічних перетворень в Україні .

Список використаної літератури

Максимов А.С. Удосконалення системи прибуткового оподаткування в Україні “ Фінанси України “ № 5 1997

Терьохін С. Фіскальна політика України. Вісник податкової служби України № 10 1996

Терещенко С.І. Податок на прибуток : необхідність урахування критерію нейтральності “ Фінанси України “, № 4 1997

Держава. Податки .Бізнес

Поддерьогін А.Н. Коментар до Закону України “ Про внесення змін до Закону України “ Про оподаткування прибутку підприємств “ Бухгалтерський облік та аудит № 6 1997

Пришва Н. Зміни в правовому регулюванні оподаткування прибутку підприємств Бухгалтерський облік та аудит № 6 1997

Ефімов А. Сумнівна та безнадійна заборгованість в новому податковому законодавстві Бухгалтерський облік та аудит № 6 1997

Закон України “ Про внесення змін до Закону України “ Про оподаткування прибутку підприємств “ Бухгалтерський облік та аудит № 6 1997

Кучерявенко Н. Основи податкового права Харків “ Еспада “ 1996

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Робочий час. Режим праці та відпочинку

Робочий час є загальною мірою кількості праці Загальна тривалість робочого часу визначається, з одного боку, рівнем розвитку виробництва, з іншого — фізичними і психофізіологічними можливостями людини. Поліпшення використання робочого часу є одним з основних шляхів підвищення продуктивності праці. Воно залежить від співвідношення екстенсивного та інтенсивного факторів розвитку виробництва. Згідно з Кодексом законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень. ...

Ліцензування підприємницької діяльності

Згідно з чинним законодавством ліцензуванню підлягають ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров’я людини, навколишнє середовище і безпеку держави. Для здійснення підприємницької діяльності, що підлягає ліцензуванню, необхідно одержати відповідну ліцензію і додержуватися ліцензійних умов, які встановлює Кабінет Міністрів України. Ліцензія – це документ, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, відповідно до якого власник ліцензії має право ...

Сутність і функції процесу управління

План Сутність і функції процесу управління. Необхідність управління. Функції управління. Методи управління діяльністю підприємств. Поняття та основа класифікації методів управління. Змістова характеристика окремих методів управління. Організаційні структури управління підприємствами. Загальна характеристика організаційної структури управління. Типи організаційних структур управління. Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями. Система державного управління суб’єктами господарювання. Організація та ...