Search:

Представництво


[1] Терьохін С. Фіскальна політика України. Вісник податкової служби України № 10 1996

[2] Терещенко С.І. Податок на прибуток : необхідність урахування критерію нейтральності “ Фінанси України “, № 4 1997

[3] “ Програма сприяння Парламентові України “ матеріали по підготовці Конституції України

[4] Терещенко С.І. Податок на прибуток : необхідність урахування критерію нейтральності “ Фінанси України “, № 4 1997

[5] Закон України Про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Поточні витрати і ціна продукції підприємства

Витрати п-ва та їх класифікація. Собівартість, її види та структура. Калькулювання собівартості продукції. Поняття і види цін. 1. Здійснюючи виробничу діяльність, підприємство виготовляє продукцію або надає послуги населенню і при цьому несе різноманітні види витрат. Витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття (вико­ристання) активів або збільшення зобов'язань, що веде до зменшення капіталу (за винятком розподілу між власниками). Інформація про витрати підприємства є основою для аналізу і прийнят­тя ...

Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

Факт отримання готівки з каси накладає на працівника певну відповідальність, тому особа, що її одержала, повинна звітуватися перед підприємством за її цільове витрачання. Звідси назва особи - підзвітна. Проте слід зазначити, що особа підзвітна й особа, що зветься матеріально відповідальною, - не одне і те ж. Касири, продавці, експедитори, інші працівники, робота яких постійно пов'язана із збереженням цінностей, називаються матеріально відповідальними особами. З кожним із таких працівників при влаштуванні на роботу ...

Розроблення плану продуктивності праці

Продуктивність праці є важливим трудовим показником. Від її рівня і динаміки залежить чисельність працівників, рівень і фонд оплати праці, обсяг випуску продукції тощо. Тому планування трудових показників починається з планування продуктивності праці. Для розроблення плану продуктивності праці необхідно мати план організаційно-технічних заходів, звітний і плановий баланси робочого часу одного робітника, а також дані про втрати робочого часу у звітному періоді на основі фотографій і самофотографій робочого дня, або дані ...