Search:

Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

- жінка подає руку чоловікові;

- старший - молодшому;

- той, хто «стоїть вище» на соціальній сходинці – тому, хто «стоїть нижче».

Якщо вже першим жінці подав руку чоловік – буде нечем­ним не потиснути її у відповідь: порушення правил етикету кимось одним не виправдовує неввічливість інших. До речі, якщо Вам довелося вітатися з інвалідом, у якого деформована або відсутня права рука (або кисть), треба все одно подати правицю: тим самим Ви дасте зрозуміти, що Ви ставитесь до нього як до рівного, а не виявляєте жалість.

ВИСНОВОК

У наш час телефон — не лише один із найефективніших засобів зв'язку, а й спосіб налагодження офіційних ділових контактів між установами, спосіб підтримання приватних стосунків між людьми. По телефону здійснюються переговори, домовляються про важливі ділові зустрічі, вирішують численні оперативні питання, що виникають у ході управлінської діяльності, надають консультації, звертаються із проханнями, запрошеннями, висловлюють подяки, вибачення.

Тому вміння підтримати розмову та вироблення певних принципів поведінки у телефонному спілкуванні є просто необхідним і незамінним.

Часто можна почути, що етикет, його норми – це анахронізм, достатньо чемності та ввічливості. Так, але при цьому людині треба пам’ятати про те, що вона сама прагне: як і в якому оточенні існувати, який імідж мати (це слово найбільш вживане, і воно зближує повсякденні норми поведінки з діловими нормами спілкування), а все це, зрештою, допоможе їй зробити з себе те, що вона буде в змозі запропонувати оточуючим. Річ у тім, що сьогодні, на порозі тисячоліття, роль активного міжособистісного спілкування зростає, як би скептично на цей тезис не реагували деякі люди. Наш час – час комунікацій, і не тільки електронно-комп’ютерних: так чи інакше, але споживачами будь-якої продукції залишаються люди, тому в процесі спілкування нам доводиться пам’ятати про деякі правила поведінки.

Список використаної літератури

1. Гладіліна Г. Г., Сеніна В. К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. -К., 1997. 2. Гриднєва Л. М. Граматика ділової людини. Норма. Типологія помилок: Навч. посібник. - К., 1998. 3. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. -К., 1986. 4. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2000. 5. Ділова українська мова: Навч. посібник / За ред. О. Д. Горбула. К., 2000. 6. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. -Львів, 1996. 7. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. - К., 1990.

8. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. 4-те вид. - К., 2000. 9. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик,

І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К., 1997. (Б-ка держ. службовця. Держ. мова і діловодство). 10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Література ЛТД, 2003. – 480 с. 11. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова. - К., 2000.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Роль мови в житті людини

Україна, український народ, українська мова! Які величні, незрівнянні ні з чим поняття! Україна, як і українська мова, мають свою історію. Україна... В одному цьому слові бринить жмуток смутку і краси, величі і слави, країна, де найбільше люблять волю і довго не мали її, країна гарячої любові до народу, вікової боротьби за щастя, рівноправність, незалежність. Така ж доля спіткала і мову. І хоча український народ – один із великих слов’янських народів – був розтерзаний і пошматований впродовж тривалого часу між різними ...

Давність української мови

Займаючись довший час порівнянням арійських мов, я прийшов до висновку, що українська мова є старшою не лише за усі слов'янські, не виключаючи й так звану старослов'янську, але й за санскрит, давньо-грецьку, латину та інші арійські (індо-європейські) [Підкреслення у тексті та коментарі у квадратних дужках мої - перекладач]. Та між тим українська мова до цього часу не має навіть впорядкованого словника! [Наприкінці 19 сторіччя це дійсно було так через заборону у Російській імперії освіти та книгодрукування ...

Мовні особливості вираження гумору

Вступ В довготривалій боротьбі за свою національну ідентичність український народ виявляв не лише героїзм та волю до перемоги, а й розвивав критичне світосприймання. Це було своєрідним засобом духовного утвердження і самозахисту. Національна специфіка гумору є історично змінною, вона обумовлена постійними зрушеннями в соціально-політичному та економічному житті народу. Однак вивчення сміхової культури в історичному контексті ще не стало предметом глибинної уваги істориків. А між тим жарти добре розкривають вдачу людей. Про ...