Search:

Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

- жінка подає руку чоловікові;

- старший - молодшому;

- той, хто «стоїть вище» на соціальній сходинці – тому, хто «стоїть нижче».

Якщо вже першим жінці подав руку чоловік – буде нечем­ним не потиснути її у відповідь: порушення правил етикету кимось одним не виправдовує неввічливість інших. До речі, якщо Вам довелося вітатися з інвалідом, у якого деформована або відсутня права рука (або кисть), треба все одно подати правицю: тим самим Ви дасте зрозуміти, що Ви ставитесь до нього як до рівного, а не виявляєте жалість.

ВИСНОВОК

У наш час телефон — не лише один із найефективніших засобів зв'язку, а й спосіб налагодження офіційних ділових контактів між установами, спосіб підтримання приватних стосунків між людьми. По телефону здійснюються переговори, домовляються про важливі ділові зустрічі, вирішують численні оперативні питання, що виникають у ході управлінської діяльності, надають консультації, звертаються із проханнями, запрошеннями, висловлюють подяки, вибачення.

Тому вміння підтримати розмову та вироблення певних принципів поведінки у телефонному спілкуванні є просто необхідним і незамінним.

Часто можна почути, що етикет, його норми – це анахронізм, достатньо чемності та ввічливості. Так, але при цьому людині треба пам’ятати про те, що вона сама прагне: як і в якому оточенні існувати, який імідж мати (це слово найбільш вживане, і воно зближує повсякденні норми поведінки з діловими нормами спілкування), а все це, зрештою, допоможе їй зробити з себе те, що вона буде в змозі запропонувати оточуючим. Річ у тім, що сьогодні, на порозі тисячоліття, роль активного міжособистісного спілкування зростає, як би скептично на цей тезис не реагували деякі люди. Наш час – час комунікацій, і не тільки електронно-комп’ютерних: так чи інакше, але споживачами будь-якої продукції залишаються люди, тому в процесі спілкування нам доводиться пам’ятати про деякі правила поведінки.

Список використаної літератури

1. Гладіліна Г. Г., Сеніна В. К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. -К., 1997. 2. Гриднєва Л. М. Граматика ділової людини. Норма. Типологія помилок: Навч. посібник. - К., 1998. 3. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. -К., 1986. 4. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2000. 5. Ділова українська мова: Навч. посібник / За ред. О. Д. Горбула. К., 2000. 6. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. -Львів, 1996. 7. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. - К., 1990.

8. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. 4-те вид. - К., 2000. 9. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик,

І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К., 1997. (Б-ка держ. службовця. Держ. мова і діловодство). 10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Література ЛТД, 2003. – 480 с. 11. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова. - К., 2000.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Стан української мови в сучасній Україні

Дехто вважає мову лише засобом порозуміння між людьми. Насправді ж цим не вичерпується її значення. У мові закодовує нація всю свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність. Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його, живе з ним всюди і завжди. Без неї, як і без сонця, повітря, рослин, людина не може існувати. Як великим нещастям обертається нищення природи, так і боляче б’є по народові зречення рідної мови чи навіть неповага до неї, що є рівноцінним неповазі до батька й ...

Семантична співвідносність твірних і похідних у словотвірному гнізді з вершиною “високий”

Дослідження семантичних зв’язків між твірними й похідними окремих лексико-семантичних груп (ЛСГ) є актуальним в сучасній дериватології, оскільки дає змогу встановити не тільки співвідносну кількість значень у парі твірне - похідне, але й виявити ступінь семантичного навантаження, семасіологічну кваліфікацію, логіко-причинові взаємозв’язки між ними на парадигматичному і синтагматичному рівнях [4, с. 29]. У семантичному аспекті теоретичні питання словотворення розглянуто у працях Н.Я.Янко-Трініцької, І.А.Мельничука, ...

Мовні особливості вираження гумору

План Вступ 3 1. Історія українського гумору 4 2. Сучасний український гумор 9 Висновки 12 Список використаної літератури 13 Вступ В довготривалій боротьбі за свою національну ідентичність український народ виявляв не лише героїзм та волю до перемоги, а й розвивав критичне світосприймання. Це було своєрідним засобом духовного утвердження і самозахисту. Національна специфіка гумору є історично змінною, вона обумовлена постійними зрушеннями в соціально-політичному та економічному житті народу. Однак вивчення ...