Search:

Поняття галузі

величини покупця і розмірів покупки. Чим крупніше покупці і чим більше розмір їхньої покупки, тим більш незговірливі вони з продавцями;

витрат на переключення на товари-замінники. Якщо ці витрати невеликі, то покупці мають більшу гнучкість і задовольняють свої потреби, як правило, звертаючись відразу до декількох продавців, що додає їм додаткову силу на переговорах із продавцями;

величини диференціації продукції. Якщо вироблений продукт стандартний, то покупцю набагато легше не тільки знайти продавців товарів - замінників, але і переключитися від одного продавця до іншого без особливих витрат.

Величезна аналітична цінність моделі п'яти сил конкуренції складається в систематизації діючих сил конкуренції. Аналіз конкуренції має на увазі оцінку величини кожної з п'яти сил. Рівнодіюча визначає рівень конкуренції на даному ринку товарів і послуг.

Щоб справитися із силами конкуренції стратеги-керівники розробляють підходи, що дозволяють:

ізолювати, наскільки це можливо, фірму від п'яти сил конкуренції,

змінити правила конкуренції на користь своєї компанії,

зайняти сильну позицію, з якої можна буде "керувати" ходом конкуренції.

Керівники-стратеги не можуть справитися з цією задачею без попереднього глибокого аналізу загальної картини конкуренції в галузі крізь призму п'яти сил конкуренції.

Оцінка сил конкуренції в поліграфічній галузі

Суперництво серед конкуруючих продавців.

Суперництво в галузі дуже високе, але конкурентами, в основному, для вітчизняних підприємств книговидання виступають великі російські видавництва. Тому що якість, асортимент та ціна їхньої продукції більш задовольняє покупця ніж продукція українських видавництв. Що стосується випуску різної поліграфічної продукції, такої як : пакування, етикетки, календарі та ін., то тут конкурентна боротьба відбувається, в основному, серед вітчизняних підприємств. Доля імпорту незначна.

Сила конкуренції потенційних новачків.

Щодо потенційних новачків, то ця загроза досить таки суттєва. Не дивлячись на те, що вхід в галузь достатньо дорогий (обладнання, технології, кваліфікований персонал), виробництво поліграфічної продукції є високорентабельним бізнесом. Але тут слід відокремлювати книговидання і друкування пакувальних матеріалів та рекламної продукції. Книговидання на сьогодні в Україні є скоріше збитковим чим прибутковим бізнесом і тому поява новачків тут не несе серйозної загрози.

Сила конкуренції продуктів-замінників.

Тут також слід відокремлювати книговидавничу діяльність і випуск поліграфічної продукції. В першому випадку продуктів-замінників які хоч на 50% могли б замінити книжку не існує. Така продукція як газети, журнали і т.п. не може представляти реальної конкуренції книговиданню. Випуск різної рекламної поліграфічної продукції та пакування більш вразливий щодо продуктів замінників, і якщо оцінювати вплив цієї складової конкуренції за 5-ти бальною шкалою, то це буде відповідати приблизно 3.5.

Сила постачальників.

Ця складова досить сильно впливає на конкуренцію в галузі. Постачальники, в основному, зарубіжні фірми, які поставляють якісну сировину. І люба зміна в податковій політиці держави дуже гостро впливає на виробників. Ця сила має вирішальне значення в галузі.

Сила покупців

Це також одна із вирішальних складових. Вся продукція галузі досить таки стандартна і покупець має вибір серед продукції фірм конкурентів.


Діагностика конкурентних позицій підприємств – суперників.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Що таке підприємництво

Згідно зі ст.1 Закону України "Про підприємництво" від 07.02.1991 р. (зі змінами і доповненнями), підприємництво – це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством. Підприємництво здійснюється на основі таких принципів: вільний вибір видів діяльності; ...

Сутність і завдання організації праці

Організація праці— це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об'єктивною необхідністю і невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва. В умовах ринкової економіки на всіх рівнях управління можна виділити економічні та ...

Прибуток та монополія

Прибуток фірми, його утворення та розподіл. Норма прибутку. Прибуток – це реалізована вартість додаткового продукту. Прибуток є перетвореною вартістю чистого доходу. Чистий дохід – це дохід, який одержує підприємство після реалізації продукції за мінусом усіх витрат. Для будь-якого підприємства прибуток є кінцевою метою виробництва. У грошовому виразі прибуток розглядають як різницю між ринковою ціною і с/в продукції. Прибуток виконує 3 функції: Сприяє розвитку в-ва, тому що частина прибутку переважно вкладається для ...