Search:

Поняття галузі


продовження табл..2

Мінливість долі на ринку

середня

*

Рівень інтеграції

високий

*

Наявність товарів-замінників

багато

*

Завантаженість потужностей

середня

*

БАР’ЄРИ ВХОДЖЕННЯ В ГАЛУЗЬ

Ефект масштабу

середній

*

Необхідні капіталовкладення

великі

*

Прихильність споживачів до постачальників

низька

*

Наявність каналів розповсюдження

багато

*

Доступ до каналів розповсюдження

легкий

*

Доступ до сировини

легкий

*

Захист з боку держави

слабий

*

Соціокультурний спротив

слабий

*

БАР’ЄРИ ВИХОДУ З ГАЛУЗІ

Державні і соціальні обмеження

мало

*

Спеціалізація активів

висока

*

Конвертуємість активів

низька

*

Залежність від стратегічних відносин

велика

*

Затрати на перехід в іншу галузь

великі

*

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Інтенсивність конкуренції серед постачальників

низька

*

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Планування коштів на оплату праці

Планування коштів на оплату праці здійснюється на базі розроб­леного штатного розкладу та прийнятої на підприємстві системи матеріального стимулювання праці персоналу. Планування розміру фонду оплати праці здійснюється за наступ­ними напрямками: Основна оплата праці. Потреба в коштах для виплати основної заробітної платні працівникам торговельного підприємства, праця яких оплачується почасово, визначається шляхом множення штатної чисельності (чв) персоналу на встановлений розмір посадового окладу (місячної тарифної ставки) ...

Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

ВСТУП Реформування системи бухобліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. У Посланні Президента України до Верховної Ради від 22 лютого 2000 року зазначається необхідність переходу підприємств у 2000 - 2001 рр. на світові Стандарти бухгалтерського обліку. Такий перехід здійснюється в рамках реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію зі світовим економічним простором, яка передбачає адаптацію законодавства України до законодавств розвинутих країн. На ...

Доплати і надбавки

На підприємствах застосовуються різні доплати й надбавки, що є змінною частиною тарифної системи і залежать від виробничих умов. Згідно із Законом України “Про оплату праці” умови запровадження і розміри надбавок, доплат, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральними та галузевими (регіональними) угодами. Застосування доплат і надбавок та їхні розміри обмежуються економічною та соціальною ...