Search:

План рахунків

Платіжні вимоги на примусове списання коштів банки приймають та виконують у порядку, установленому розділом II цієї інструкції.

Платіжні вимоги стягувачів приймаються банком до виконання незалежно від наявності достатнього залишку коштів на рахунку платника. Ці платіжні вимоги виконуються банком частково в межах наявного залишку коштів платника, а в невиконаній сумі повертаються разом із супровідними документами, що надавалися разом з ними;

якщо платіжна вимога надійшла від банку стягувача до вона повертається стягувачу через цей банк;

якщо платіжна вимога надійшла безпосередньо від державного виконавця або податкового органу і в ній зазначено його адресу - безпосередньо цьому державному виконавцю або податковому органу не пізніше наступного робочого дня із зазначенням причин повернення. Якщо адресу державного виконавця в платіжній вимозі не зазначеного вона повертається через банк ,що обслуговує цього державного виконавця/податковий орган.

У разі надходження до банку платника платіжних вимог на примусове списання коштів з рахунку платника не пізніше ніж наступного робочого дня, якщо не передбачено договором про рахунково-касове обслуговування платника.

Відповідальний виконавець банку платника на зворотному боці супровідних документів, повернення яких передбачено вищезгаданим пунктом, обов’язково зазначає суму, яку списано з рахунку платника, та дату списання, засвідчуючи їх своїм підписом та відбитком штампа банку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Документи i розрахунки

Розділ 6.  Документи i розрахунки 6.1.  Призначення режиму В "1С:Бухгалтерiї-Проф." iснують два способи вводу даних в журнал операцiй: типовi операцiї i режим "документи i розрахунки". Перший з них розрахований на простi ситуацiї i має деякi обмеження при застосуваннi. А саме: проводки типової операцiї iснують як одне цiле тiльки в момент вводу типової операцiї. Пiсля занесення цих проводок в журнал операцiй вони нiчим не вiдрiзняються вiд введених вручну; якщо Ви неправильно ввели реквiзити типової ...

Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

План: Вступ 1. Методичні прийоми проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів. Основні джерела дослідження фінансової діяльності підприємства. Завдання та об’єкти дослідження фінансових результатів. Висновки. Література. Вступ Фінансові результати є підсумком роботи підприємства в звітному періоді. Правильність їх відображення в обліку є запорукою ефективної діяльності у майбутньому. Проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів необхідне при вирішенні ...

Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю

Функції економічного контролю поширюються на еконо­мічну діяльність усіх ланок народного господарства. За орга­нізаційними формами економічний контроль в Україні поді­ляють на державний, муніципальний, незалежний і контроль власника. Державні органи, які здійснюють функції економічного контролю, такі: Рахункова палата Верховної Ради України; Державна податкова адміністрація України, Державна контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство України (усі три органи перебувають у структурі Мінфіну України); Фонд ...