Search:

Відносини власності

У квітні 1992 року був прийнятий Закон "Про приватизацію майна державних підприємств". Під чинність закону підпадала приватизація основних виробничих фондів на суму 2,17 трлн. крб. загальної вартості основних виробничих фондів на суму 6,26 трлн. крб. Причому на безкоштовній основі повинно було приватизувати 70% підприємств на загальну суму 1,52 трлн. крб. (вартість фондів приведена відповідно до індексації фондів, здійсненої в травні 1992 року. Індексація збільшувала в середньому вартість фондів у 10 разів у порівнянні з 1984 роком: при цьому вартість основних фондів збільшувалася в 13,2 разів, оборотних — у 6,6 разів).

Всі підприємства, що підлягали приватизації, були розділені на групи А, Б, У, Г, Д, Е, Ж (Див. Таблиця 3.1). Групу А складали об'єкти малої приватизації. Групи Б, Г, Д, Е складали об'єкти великої приватизації. Гру­пи Ж була введена пізніше, її складали об'єкти сфери соціально-культурних послуг. Ці об'єкти приватизувались відповідно до різних законів. У законі про приватизацію був визначений перелік об'єктів, що не підлягали приватизації. Зміна переліку можлива лише в результаті внесення поправок у Закон.

Тип і структура

власності

відповідно до

Закону України

"Про власність"

Юридична форма власності

Тип і структура влас­ності за ії економічною

сутністю та загально­прийнятою в ринковій економіці термінологією

Державна  

а) загальнодержавна

б) Автономної Республіки Крим

в) комунальна (адміністративно- територіальних одиниць)

Державна

Колективна (групова)

а) орендна

б) трудових колективів

в) громадсько-політичних та релігійних організацій

г) кооперативна д)корпор ативна є) господарських асоціацій (об'єднань)

Колективна (групова)

Приватна (пайова)

Приватна (пайова)  

Індивідуальна

а) особиста

б) трудового господарства (сімейна)

в) селянського та особистого підсобного господарства

Приватна

Таблиця 3.1 типи та структура власності

Закон передбачав вісім різноманітних засобів приватизації:

• викуп об'єктів товариством покупців,

• викуп об'єктів за альтернативним планом приватизації,

• викуп підприємств, узятих в оренду з викупом,

• продаж на аукціоні,

• продаж за комерційним конкурсом,

• продаж за некомерційним конкурсом,

• продаж акцій підприємств, що приватизувались,

• продаж за конкурсом з відстрочкою платежу.

Відповідно до Закону кожний громадянин одержував привати­заційний сертифікат на безкоштовне одержання в ході приватизації виробничих фондів на ЗО тис. крб. (у цінах 1992 р.). Передбачало­ся, що приватизаційний сертифікат кожний громадянин міг вклас­ти в будь-який з об'єктів, що приватизувався, використавши будь-який спосіб приватизації.

Основні результати приватизації. Масова безкоштовна сертифікатна приватизація почалася в Ук­раїні в 1992 році. Для забезпечення активної участі громадян у процесі приватизації були використані безкоштовні приватизаційні майнові сертифікати, що виконували роль засобів платежу за об'єкти, що приватизувались. У 1992-1994 роках приватизаційні сертифікати передавалися безпосередньо на підприємства, що при­ватизувались, де спеціальні комісії проводили аукціони, на яких визначалася конкурсна ціна акцій підприємства.

З 1995 р. тали діяти центри сертифікатних аукціонів (ЦСА), ку­ди громадяни і фінансові посередники передавали свої привати­заційні сертифікати, при цьому вказуючи, акціонерами яких вис­тавлених на приватизацію об'єктів вони хочуть стати. За весь період сертифікатної приватизації населенням було отримано більш 45,7 млн. приватизаційних сертифікатів, з них біля 3,38 млн. залишилися невикористаними (7,4%). З початку використання ком­пенсаційних сертифікатів у процесі приватизації їх було отримано на загальну суму більш 3,3 млрд. грн. (30% від запланованої суми), але майже п'ята частина з числа отриманих компенсаційних сер­тифікатів не була використана.

Безкоштовна приватизація була завершена в 1998 році, після чого почався процес винятково грошової приватизації. Проте концептуальні положення грошової приватизації не були визна­чені, що спричинило її затягування, зниження ефективності, призводило до економічного спаду на підприємствах, що вистав­лялися на продаж.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

Зміст Вступ Теоретичні основи дослідження фінансового механізму Зміст фінансового механізму Поняття про систему елементів державного регулювання економіки Методи дослідження фінансового механізму Сучасний фінансовий механізм України і його місце в системі елементів державного регулювання економіки Фінансово-кредитний механізм у системі стратегічного управління Місце фінансового механізму в системі елементів державного регулювання економіки Висновки Список використаних літературних джерел 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ...

Економічне зростання в моделях зростання

1.Загальний принцип визначення темпу економічного зростання. 2.Фактори економічного зростання. 3.Пояснення механізму зростання. Акселератор. 4.Модель економічного зростання Харрода-Домара. 5.Модель економічного зростання Роберта Солоу. 1. Цей розділ присвячено економічному зростанню. В ньому розглядатимуться моделі зростання (growth models). Природним є запитання: чим моделі зростання відрізняються від моделей розвитку (development models)? Воно може виникнути хоча б то- му, що вище вже йшлося про економічний розвиток (у ...

Відносини власності

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Відносини власності, як основа економічної системи 1.1 Структура власності її походження і рух 5 1.2 Юридична форма власності 8 1.3 Відносини власності у змішаній економічній системі 11 РОЗДІЛ 2 Форми власності та їх трансформація 2.1 Типи, форми і види власності 16 2.2 Підприємство в економічній системі власності 19 2.3 Трансформація форм власності в Україні 23 РОЗДІЛ 3 Роздержавлення та приватизація в Україні 3.1 Приватизація державного майна в Україні 29 3.2 Основні напрями ...